För endast några år sedan betraktades Bitcoin som en diffus och kritiserade tillgång som få önskade förknippas med. Idag är tonläget helt annorlunda, där även de mest kluvna sakta men säker börjat ändra sitt förhållningssätt till BTC.

Enligt Totte Löfström, tidigare vd för kryptovalutabörsen Trijo, som idag för övrigt ägs av det norska bolaget Arcane Crypto menar på att det är mer aktuellt än någonsin att börja bygga kryptobaserade produkter vilka faktiskt tillför nytta.

Fokusera på att bygga infrastruktur som tillför nytta

Löfsterm efterlyser ett betydligt högre nivå av innovation i kombination med utvecklandet av nya och framför allt innovativa produkter vilka i sin tur baseras på kryptovalutor.

Enligt honom måste kryptovalutor tillämpas för att lösa genuina problem om de ska ha en chans att bli accepterade i likhet med de traditionella fiatvalutor.

Just därför behöver gemene man fokusera på hur man kan nyttja Bitcoin, Ether, Ripple och en rad andra krypton för att lösa de problem vilka återspeglas i vardagen.

Hittills har den innovativa aspekten projicerats av börser och online casinon, vilka i sin tur kommit att negativt påverkat världen utanför.

Ett konkret exempel härleds till den nedlagda kryptobörsen FTX-, som i mån och tycke fungerade som ett traditionellt nätcasino.

För att kryptovalutor ska kunna på allvar konkurrera med andra finansiella lösningar måste infrastrukturen byggas ut, där till exempel produkter vilka erbjuder möjligheten att ta betalt via digitala valutor byggs ut i ett betydligt snabbare takt än vad som är fallet idag.

Tyskland och Sydkorea visar vägen

Till skillnad från de svenska politikerna har den tyska regeringen valt att bevilja anslag på $1,2 miljoner dollar – ekvivalent 12,5 miljoner kr för att finansiera ett krypto- och metaverse-baserat spel som utvecklats av Flying Sheep Studios.

Bolaget som har sin bas i Köln planerar att använda anslaget till att utveckla ett spel vid namn Star Lie, där konceptet i fråga bygger på en multimedia- och rollspel-baserad metaverse.

Det hela kommer i sin tur att baseras på en blockkedja som även ämnar återspeglas av NFT:er (icke fungibla tokens). Satsningen utgör en del av den satsning som ämnar stödja bolagen till att våga utveckla interaktiva och kryptobaserade upplevelser.

Star Life kommer att marknadsföras som ett kostnadsfritt spel, med fokus på att socialisera alla de användare vilka väljer att bli en del av den metaverse som utgör själva grunden för spelet i fråga.

Genom att integrera blockkedja och NFT-baserade element kommer användare att kunna sälja av sina tillgångar till andra intressenter, samtidigt som det hela erbjuder möjligheten till att generera intäkter under tiden som man deltar i det hela.

Ett annat land som valt att satsa på metaverse, trots rapporter om att marknaden ämnar kylas ned adekvat under 2023, härleds till Sydkorea. Nyligen tillkännagav den sydkoreanska regeringen en investering på hisnande $51 miljoner dollar, ekvivalent 531 miljoner kr för en rad lokalt orienterade metaverse-projekt!

Det kvarstår att se huruvida den svenska regeringen väljer att hoppa på tåget och på allvar börjar investera i kryptorelaterade projekt. Väljer man att avvakta är risken stor att man (återigen) hamna på efterkälken, precis som många gånger förr inom en rad andra sammanhang!

Relaterade artiklar: