C+Charge, det populära projektet gällande laddning och betalning av elfordon via kryptovalutor, har hittills mäktat med att samla in över $493 000 dollar under sin pågående presale-fas, vilket är ytterligare en fantastisk milstolpe som återspeglar potentialen för det hela.

Ccharge NTFs

C Charge: Användning av Web3-lösningar för att lyfta EV-branschen

C+Charge token i form av $CCHG har uppnått en imponerande milstolpe i form av $493 000 dollar insamlat kapital under den pågående presale-fasen. Den miljövänliga token imponerande värdering inför presale-fasen har positionerat den som ett av de projekt med högsta potential.

Det banbrytande blockkedje-projektet för laddning av elfordon är byggt för att revolutionera den föråldrade laddningsprocessen av EV-fordon, samtidigt som den ämnar skapa möjligheter till att tjäna pengar under tiden som man kör sitt fordon.

Även om allmänheten börjat gradvis att acceptera användningen av EV-fordon befinner sig fortfarande infrastrukturen i dess linda. Det är just här som C+Charge ämnar särskilja sig från andra.

Det gröna kryptoprojektet skapar ett unikt P2P-betalningssystem (peer-to-peer) för laddning av elfordon via deras moderna laddningsstationer. Varje EV-ägare kommer kunna nyttja sin elektroniska plånbok för att finansiera laddningen av fordon över hela världen.

Ämnar integrera ett systematiskt betalningsförfarande

Huvudkonceptet i C+Charge-projektet återspeglas av att integrera ett systematiskt betalningssätt vid laddningsstationer som ett led i att minska extra kostnaderna för stationsägare.

Ekosystemets nyttotoken står i centrum för det elektroniska betalningssystemet. CCHG-token utgör hörnstenen i det miljövänliga ekosystemet, som i sin tur kan nyttjas för att finansiera laddningen av EV-fordon.

För att ytterligare förenkla en smidig betalning erbjuder även C+Charge en robust applikation som gör det möjligt för användarna att tjäna in koldioxidkrediter. Det specifika målet med koldioxidkrediter är att minska utsläppen av växthusgaser.

C+Charge har för avsikt att profilera sig som en standardiserad och miljövänlig kryptovaluta som ämnar belöna användare med koldioxidkrediter i och utanför kedjan. Kryptoprojektet syftar till att skapa större öppenhet i EV-industrin genom att tillhandahålla en sömlös betalningslösning för EV-fordon.

En innovativ app står i centrum för det hela

Den innovativa appen C+Charge kommer att erbjuda fler funktioner som ett led i att effektivisera finansieringen gällande laddning för elbilar. Dessa funktioner omfattar analys av laddningstillstånd, en interaktiv karta över landningsplatser, väntetid i realtid gällande laddning m.fl.

Förutom en funktionell app och en inhemsk token erbjuder C+Charge fler funktioner för investerare. Det hela härleds b.la till icke-fungibla tokens (NFTs). För varje gång som man väljer att ladda elfordon vid de stationer vilka finns anslutna till nätverket kommer förarna att belönas med en adekvat mängd $CCHG-token.

Väljer man dock att låsa sitt token innehav kommer användarna att kunna tjäna in GNT i form av ränta. Det sistnämnda, i form av Goodness Nature Token (GNT), återspeglas som en unik tokeniserad koldioxidkredit. GNT skapades av C+Charge och FlowCarbon efter ett strategiskt partnerskap, något som i sin tur kan nyttjas till för att prägla NFT:er.

Enligt officiella uttalanden gällande den det kryptobaserade EV-projektet har CCHG-token potential att bli en betalningslösning för alla EV-system vilka återfinns runt om i världen.

Det hela ämnar man uppnå genom att säkerställa att genomströmningen av transaktioner ökar, samtidigt som fördröjningen av transaktioner minskar. Dessutom ämnar projektet att expandera genom att skapa fler laddningsstationer på en global basis som ett led i att möta efterfrågan på ökad adoption av elfordon.

Den populära $CCHG Token är på framfart

Med sina centrala användningsområden i kombination med sin centraliserade börsnotering som för övrigt ämnar lanseras den 31 mars 2023 kan tidiga investerare vilka väljer att gå med i det hela ta del av C+Charge-ekosystemet.

Investerare kan idag välja att förvärva $CCHG genom dess aktiva ICO (Initial Coin Offering) med en token som återspeglas av ett värde om $0,013 dollar. Enligt dess webbplats gällande presale-fasen har över $493 000 dollar i form av investeringar samlats in för projektet.

Investerare kan gå med i den officiella C+Charge Telegram-kanalen för att hålla sig a la jour med vad som sker inom projektet.

Relaterade Artiklar: