Januari har återspeglats som en relativt positiv månad för kryptosfären i övrigt. Med stora token i form av Bitcoin och Ethereum vilka kommit att stiga i värde, bådar det hela gott inför de kommande månaderna.

Även om kryptomarknaden ej befinner sig på de nivåer som man förväntar sig i jämförelse med guldåren, återspeglas fortfarande en rad altcoins där MEMAG, FGHT och CCHG återspeglas som några av de mer intressanta.

Som ett led i att bredda din förståelse för dessa ämnar vi belysa det hela på en övergripande plan, där vi redogöra för de viktigaste aspekterna som du behöver ta i beaktning innan du väljer att investera.

Meta Masters Guild (MEMAG)

Meta Masters Guild (MEMAG) återspeglas som ett nytt spelkollektiv när det kommer till Web3-sfären. Projektet i fråga fokuserar på att skapa ett universum som fyllts av en rad olika titlar inom en rad kategorier.

Var och en av dessa titlar kommer att återspeglas som en självständig organism, något som återspelas av b.la möjligheten att belönas med en adekvat mängd token beroende på de prestationer vilka man mäktar med att uppnå.

I samband med att denna text utformas befinner sig Meta Kart Racers i slutfasen av att lansera sin första titel – Meta Kart Racers. Man arbetar även med två andra spel – NFT Raid och Meta Masters World – vilka är också inplanerade att publiceras senare i år.

Alla de titlar vilka återspeglas inom Meta Masters Guild kommer (som redan nämnts) att vara oberoende av andra MEMAG-tiltar. Dock har titlarna en sak gemensamt, nämligen det faktum att var och en av dessa bygger på användningen av MEMAG-token.

I takt med att flera användningsområden exponeras inom Meta Masters Guild bedömer analytiker att projekt kommer öka i omfång – både när det kommer till popularitet och de möjligheter som erbjuds – i takt med att fler titlar publiceras.

MEMAG är för närvarande tillgänglig under presale-fasen, där den redan kommit att samla in över $1,53 miljoner dollar i samband med att denna text utformas – där presale-fasen befinner sig i den tredje etappen.

Fight Out (FGHT)

Fight Out definieras som en plattform som ämnar belöna användarna för varje gång som de väljer att ägna sig åt en specifik fysisk aktivitet. Det hela ämnar nyttjas som en morot till att motivera användarna till att förbli aktiva, samtidigt som de anammar en hälsosammare livsstil.

Det hela återspeglas av ett förhållandevis enkelt gränssnitt där användaren i fråga tämligen enkelt kan välja sina träningsmål – inklusive de områden vilka de önskar utveckla till högre nivåer.

Fight Out kommer sedan att förse en med träningsrekommendationer där man kopplar användarna till appar och innehåll som i sin tur ämnar hjälpa de att förbättra sina träningsrutiner.

Det magiska med Fight Out härleds främst till projektet förmåga att spåra användarnas aktiviteter och framsteg, något som i sin tur åstadkom via den intuitiva appen som utgör själva fundamentet i det hela.

Ju högre framsteg som man uppnår, desto högre belöningar kommer vederbörande användare att belönas med. De flesta av de belöningar vilka man erhåller kommer att återspeglas i form av den inhemska token $FGHT.

Andra användningsområden som $FGHT kan nyttjas för förser vederbörande med fördelar vilka härleds till rabatter på de prenumerationsnivåer som erbjuds inom sfären, samtidigt som man även kan välja att nyttja token till att erhålla tillgång till exklusiv tillgång.

Förutom $FGHT-token erbjuder även Fight Out möjligheten till så kallade REPS-token. Dessa är i själva verket ej en form av token i den samma bemärkelse, utan fungerar mer som en inhemsk valuta inom appen.

Presale-fasen gällande Fight Out pågår med full fart. I skrivande stund kan man förvärva $FGHT-token till en kurs i form av $3,26 miljoner dollar, något som planeras uppnås inom de kommande etapperna som komma skall.

C Charge (CCHG)

Även om elbilar fortsätter att växa i popularitet återstå det fortfarande mycket att åstadkomma innan EV-fordon når sin fulla potential och såldes positionera sig som bilindustrins obestridda framtid.

Projektet C+Charge ämnar lösa en av branschens största utmaningar – nämligen avsaknaden av tillräckligt med laddningsstationer. Med plattformen kommer EV-användare att kunna ladda sina fordon och betala för tjänsten i fråga, samtidigt som de erhåller en rad förmåner såsom koldioxidkrediter m.fl.

C+Charge, som för övrigt lanserades under 2022, önskar implementera de mångsidiga fördelarna när det kommer till blockkedjor med den snabbt växande industrin för eldrivna fordon.

Plattformen tillhandahåller sin inhemska CCHG-token som ett transparent sätt att betala för laddning av elbilar. Den intuitiva appen gör det möjligt för användarna att spåra sina saldon, koldioxidkrediter inklusive en rad andra kritiska mätvärden.

CCHG är för närvarande tillgänglig under den pågående presale-fasen, något som hittills kommit att samla in över $407 000 i form av kapital. Denna digitala tillgång kan förvärvas till ett introduktionspris i form av 0,013 USDT per token.

Vänligen uppmärksamma att ju tidigare man går med i det hela, desto högre avkastningar kommer man att kunna ta del av när det hela summeras. Under den sist etappen kommer $CCHG-token att erbjudas till en kurs om 0,02350 USDT.

Slutsats

Oavsett vilken av ovanstående altcoins som du väljer att investera i kommer du ej att välja fel. Själva valet baserar främst på de intressen som du har. För att nämna ett konkret exempel lämpar sig Fight Out ideal för alla de vilka har en förkärlek till träning.

Är man dock en hängiven miljövän, som även kör en elbil på en daglig basis, lämpar sig C+Charge med sin $CCHG-token som den ideala valet för ens egna del.

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.