Schweiz återspeglas ofta som en global stormakt, åtminstone när det kommer till bankväsendet inom Europas gränser. Nyligen valde en av landets storbanker, PostFinance, att inleda ett samarbete med Sygnum Bank som ett led i att kunna erbjuda sina kunder möjligheten till handel och lagring av kryptovalutor.

Som en del av partnerskapet kommer den schweizisk statsägda banken att erbjuda 2,5 miljoner kunder möjligheten att köpa, sälja och lagra b.la. Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH), två av världens största kryptovalutor, med betydligt fler digitala valutor som förväntas läggas till i framtiden!

Banken ämnar nyttja Sygnums institutionella business-to-business (B2B) bankplattform, något som b.la erbjuder finansiella institutioner möjligheten att få en fot på kryptomarknaderna via ett reglerat förhållningssätt.

Integrerad del av finansvärlden.

Enligt Philipp Merkt, Chief, som för närvarande jobbar som Investment Officer på PostFinance, har digitala tillgångar blivit en integrerad och framför allt naturlig del av finansvärlden.

PostFinance grundades under 1906 och ägs till fullo av den schweiziska staten. Bolaget har profilerat sig för sin positiva inställning till kryptovalutor, något som återspeglas till byggandet av intern handels- och förvaringstjänst i kombination med utfärdandet av digitala samlarobjekt (NFT:er) kopplade till fysiska frimärken.

Under 2021 samarbetade PostFinance även med handelsplattformen Swissquote under utvecklingen av mobilapplikationen Yuh, som ämnar förse användarna med enkla åtkomst till investeringar i aktier, inklusive 25 kryptovalutor!

Sygnum, som profilerat sig själva som världens första bank när det kommer till digitala tillgångar, lyder under samma lagar och regleringar vilka även gäller för de schweiziska bankerna.

Tidigare i år ingick Sygnum ett partnerskap med Ethereums skalningslösning zkSync Era, något som ämnar nyttjas till att utveckla en rad olika områden, inklusive en så kallad Proof of Reserves (PoR).

Implementeringen av digitala tillgångar ökar

PostFinances senaste drag att erbjuda sina 2,5 miljoner kunder exponering för digitala tillgångar kan ytterligare komma att påskynda acceptansen av kryptovalutor, framför allt när det kommer till traditionella investerare.

Precis som det rapporterats tidigare ämnar S&P Global även rekrytera en DeFi-ansvarig som ett led i att kunna övervaka dess expansion mot den snabbt expanderande och decentraliserade finanssektorn.

Förutom ovanstående önskar man även bidra till att förmå allmänheten att acceptera digitala tillgångar i betydligt högre grad än vad som är fallet idag!

Samtidigt har Nasdaq siktet istället på att lansera sin mycket efterlängtade förvaringstjänst gällande digitala tillgångar, något som för övrigt är planerat att äga rum under andra kvartalet.

Huruvida tjänsten kommer lanseras endast för den amerikanska marknaden eller införas för börsens andra filialer, där även Stockholmsbörsen ingår, är dock något som ej uppdagats för närvarande.

Kommer Sverige att gå i samma fotspår som Schweiz?

Det är ännu för tidigt att avgöra huruvida Sverige kommer följa i samma fotspår som Schweiz, även om det redan genomförts genuina försök till att införliva kryptovalutor som ett led av den svenska ekonomin.

Ett av de mer konkreta exemplen återspeglas i form av kommunstyrelsens ordförande för den lilla skånska idyllen Staffanstorp, som under 2021 initierade en utredning kring hur digitala valutor skulle kunna nyttjas för kommunens vinning.

Vederbörande önskar ta reda på huruvida det skulle vara lämpligt att placera kommunens överskott i b.la NFT:er (icke-fungibla tokens) som ett sätt att skydda tillgångarna från inflation.

Även om själva resultatet av studien ännu ej publicerats för allmänhet, vittnar det hela ändå på att de svenska politiker ställer sig positiva till implementeringen av kryptovalutor i den svenska ekonomin.

Relaterade artiklar: