Shiba Inu-kursen återspeglas vid tiden som denna text utformas av $0,00001237 per token, något som i sin tur motsvarar en ökning i form av cirka 0,5% – under de senaste 24-timmarna. Det hela projiceras även av en veckobaserade negativ trend av 5% i kombination med en 2% ökning under de senaste 30-dagarna.

Man befinner sig dock ljusår från Bitcoin (BTC) som förankrat sig till en $23,000-nivå. Samtidigt upplever Ether (ETH) en positiv utveckling där token handlas till en kurs om cirka $1,650.

Studerar man dock nedanstående graf pekar $SHIB-kurvan tydligt mot de nedre regionerna. Faktum är att det hela tydligt återspeglas av en negativ trend.

Till exempel har dess relativa styrka index (RSI) som projiceras via den lila-färgen kommit att sjunka från 70-plus ned till strax under 50-plus under de senaste veckorna.

Det är således ingen vild gissnings att göra antagandet att det hela kan komma att sjunka ytterligare, något som i sin tur kan medföra att $SHIB-kursen sjunker ytterligare inom den närmsta tiden.

Källa: TradingView

Dessutom har den 30-dagars glidande medelvärdet (MA) i form av rött färg bromsat sin positiva trend set till en period om 200-dagar (blått) och kan således komma att återspeglas av en negativ trend under de närmaste dagarna.

Positiva nyheter kan komma att påverka utvecklingen

Naturligtvis kan positiva nyheter komma att driva kursen bortom genomsnittet på lägre sikt. Men om inget drastiskt inträffar kan man förvänta sig att $SHIB-kursen sjunker adekvat. Det hela är ett faktum i och med att $SHIB kommit att sjunka genom flera “stödnivåer” under de senaste veckorna.

Enligt flera insatta analytiker är det ej orealistiskt att $SHIB-token kan komma att sjunka under $0,000012, förutsatt att den tidigare nämnda lanseringen av Shibarium fortsätter att senareläggas.

Å andra sidan kan lanseringen av Shibarium-beta under mars månad komma att inverka positiv på den rådande kursen. Det hela relateras till att förutom en ökad användningen av Shiba Inu kommer det hela även medföra en accelererad förbränning av SHIB-token.

Hypotetiskt sett kan det hela medföra att $SHIB-token stiger. Dock projiceras token av en 85% lägre kurs sett till den rekordnivå som $SHIB återspeglades under oktober 2021 där en token såldes till rekordhöga $0,00008616!

Ett annat element som har potential att inverka positiv på token härleds till lanseringen av SHIB: The Metaverse. Det hela manifesteras av en virtuell värld i form av en Shiba Inu-tema där deltagarna får möjligheten till at tb.la äga NFT-baserade tomer.

Shiba Inu alternativ

Även om SHIB-kursen har förutsättningar för att stiga i värde under året bör man aldrig placera sina ägg i en och samma korg. Just därför rekommenderar vi att man överväger investeringar i nedanstående token, vilka av många betraktas som några av de mest intressanta för närvarande!

C Charge ($CCHG)

C+Charge profilerar sig som ett kryptoprojekt med målet att förändra det kommersiella förfaringssättet gällande laddningen av elfordon. Framförallt sätter man stor fokus på att verka för en mer transparent laddningsprocess – något som idag lyser med sin frånvaro.

För att locka över sig förare inom alla segment ämnar man belöna vederbörande med koldioxidkrediter vilka i sin tur kan b.la nyttjas till att ladda sitt elfordon via de laddningsstationer vilka finns anslutna till C+Charge-nätverket.

Fight Out ($FGHT)

Fight Out profilerar sig i form av ett kryptoprojekt med målet att revolutionera sättet som individer förhåller sig till träning och hälsa. Det hela ämnar man uppnå via en intuitiv app, som för övrigt belönas utövarna med så kallade $REPS-token för varje gång som de väljer att ägna sig åt en fysisk aktivitet.

I jämförelse med konkurrenterna vilka endast har kapaciteten att spåra utvalda aktiviteter kommer Fight Out-appen att kunna spåra varje given fysisk aktivitet – oberoende av intensitet och omfattning.

Relaterade artiklar: