Den globala inflationen i kombination med en hägrande lågkonjunktur har fått betydligt fler svenska investerare att utvärdera sina investeringsalternativ, där framförallt kryptovalutor står högt i kurs.

Kryptomarknaden upplevde en positiv utveckling under början av året, där b.la den största kryptovalutan Bitcoin (BTC) i kombination med den näst största – Ether (ETH) – stod för en imponerande värdeökning.

Dock är experterna oense huruvida BTC och ETH kommer kunna stå sig starka även under tider av lågkonjunktur, något vi ämnar diskutera övergripande härnäst!

Lågkonjunkturens inverkan på kryptomarknaden

I likhet med andra marknader kan en lågkonjunktur även påverka efterfrågan på kryptovalutor. I samband med att den svenska ekonomin bromsar in kommer det hela att resultera i att investerare intar ett mer försiktigt förhållningssätt till sina pengar.

Det hela grundas framför allt på historiska perioder av lågkonjunktur där människor visat sig vara betydligt mindre villiga att riskera sitt kapital. I och med förhållningssättet kan även efterfrågan på investeringar i krypton komma att minska i omfång.

Andra aspekter vilka kan tänkas inverka på värdet gällande kryptovalutor härleds till åtstramade regleringar från myndigheternas håll, där b.la användningsområdena begränsas avsevärt.

Samtidigt kommer en lågkonjunktur även att skapa möjligheter för kryptomarknaden att skapa sig en mer dominerande roll i den svenska ekonomin. I samband med att intressenter söker nya sätt att investera på, samtidigt som de ämnar fördela riskerna har kryptoinvesteringar potential att segla upp som attraktiva val.

Som ett resultat av ovanstående kan det hela även leda till att värdet på kryptovalutan ökar i takt med att investerare väljer att låsa sitt kapital till de digitala valutorna!

Skydda tillgångarna via NFT-fastigheter

Som investerare är du redan bekant med vikten av att sprida sina investeringar. Det hela uppnås framför allt genom att diversifiera sin portfölj genom att inkludera en rad typer av tillgångar.

Historiskt sett har fastigheter visat sig kunna skydda investerarnas tillgångar, samtidigt som de förser investerarna med passiva inkomster. Men i och med att fastighetsaffärer kräver stora mängder kapital har det hela varit få förunnat – fram tills idag!

Metropoly är ett kryptoprojekt som ämnar förändra sättet som privatpersoner förhåller sig till investeringar i fastighetsobjekt. Via plattformen kommer fysiska fastigheter att delas upp i fraktioner, vilka i sin tur paketeras som NFT:er.

Via NFT-marknadsplatsen kommer intressenter att kunna investera i fastigheter till så lite som $100 – ekvivalent 1,000 SEK sett till dagens värde. Förutom att investera i fastigheterna kommer man även erhålla passiva inkomster i samband med uthyrning.

Det bästa av allt är att slippa bemöda sig med några byråkratiska delar. Istället tar Metropoly hand om allt från utformningen av kontraktet, förvaltning av fastigheten, insamling av hyror samt andra delar vilka vanligtvis omfattar det hela!

Presale-fasen avslutas snart

Presale-fasen gällande Metropoly närmar sig slutet där man i skrivande stund samlat in över $831,000 dollar! Det hela innebär att man samlat in 10% mer kapital än det hårda taket på $750,000 dollar.

Man har dock fortfarande möjligheten till att förvärva $METRO-token till en förhållandevis låg kurs på $0,0625 USDT. I samband med investeringen kommer man även att erhålla medlemskap i Platinum Member’s Club.

Via medlemskapet i fråga får investerare möjligheten att tjäna in cashback på alla de NFT-fraktioner vilka man har i sitt ägo, något som förser en med ytterligare passiva inkomster – förutom uthyrning av fastigheten vill säga!

Relaterade artiklar: