Britternas nuvarande premiärminister, Rishi Sunak, har i samarbete med den brittiska regeringen ålagt Royal Mint (brittiska myntverket) uppdraget att utvärdera möjligheten till att lansera ett brittiskt NFT.

Under veckan valde man dock att pausa sina planer, något som många analytiker tolkar som ett steg tillbaka när det kommer till Sunak planer till att positionera Storbritannien som ett globalt nav gällande investeringar i kryptorelaterade tillgångar!

NFT:er, som i själva verket återspeglas som digitala tillgångar, vilka i sin tur representerar ägande av objekt vilka existerar i den fysiska världen (konst, musik, bilder m.fl.) baseras på en blockkedja i form av exempelvis Ethereum, men är ej en kryptovaluta i grunden.

Föremål för en del kritik

NFT:erna har dock ofta varit föremål för stor kritik, framför allt från aktörer vilka sällan förstår mervärdet och nyttan som icke-fungibla-token ämnar tillföra. Andre Bailey, guvernör för Bank of England definierar NFT:er som en form av bedrägerier som dock paketerats på ett legitimt sätt!

Föga förvånande är såldes även centralbankerna negativt inställda till det hela, vilka i ärlighetens namn skulle ha mest att förlora på införandet av NFT:er och kryptovalutor eftersom man uteslutningen förlitar sig på transaktioner vilka härleds till fiatvalutor.

Samtidigt har den amerikanska finansinspektionen (SEC) valt att inleda en utredning gällande tillämpningen av NFT:er, där man framför allt vill undersöka huruvida tillgångarna ska betraktas som värdepapper och därigenom vara föremål för statlig reglering.

Som ett led i det hela har SEC skickat iväg domstolsföreläggande till flera av branschens största kryptobörser där man begärt ut information om hur NFT:erna förväntas fungera rent praktiskt.

Samtidigt har Gary Gensler, chef för SEC påtalat att NFT.er kommer sannolikt under slutet av utredningen att klassas som en form av värdepapper, något som innebär att tillgången måste ligga under tillsyn av myndigheterna.

Bitcoin och den globala ekonomin

Den ökade inflationen har fått många svenska att se sig om efter andra investeringsalternativ. För endast några år sedan likställdes investeringar i kryptovalutor så som Bitcoin (BTC) m.fl. en form av “gambling”.

Många kritiker menar på att investerare förmodligen skulle ha större chans att generera positiva avkastningar genom att satsa sitt kapital via online casino istället för att placera pengarna i kryptovalutor.

Det har förvisso redan gjorts försök till att integrera kryptovalutor som en del av den nationella ekonomin, där El Salvador valde som första landet i världen att integrera Bitcoin (BTC) som en legitim betalningsform i.

Dock har inte antagande av Bitcoin (BTC) fått den effekt man hoppats på, något som kanske inte bör komma som en överraskning med tanke på att landets ekonomi sedan tidigare befanns sig i en prekär situation innan man valde att införa Bitcoin.

Kommer Sveriges regering att integrera NFT:er i den svenska ekonomin?

Huruvida Sverige kommer välja att integrera NFT:er och kryptovalutor som en del av den nationella ekonomin återstår att se. Politikerna har dock sedan tidigare uttalat sig varmt om de digitala tillgångarna, samtidigt som utvalda regioner tagit det hela ett steg längre.

Den mest konkreta härleds till den lilla skånska kommunen Staffanstorp, där kommunstyrelsen ordförande Christian Sonesson (M) ålade de styrande att inleda en utredning gällande digitala valutornas användning.

Han önskade framförallt att ta reda på huruvida det skulle anses lämpligt att nyttja kommunens budgetöverskott till att investera i digitala tillgångar som ett led i att skydda kapitel från den ökade inflationen.

Trots att resultatet av studien ännu ej offentliggjorts vittnar det hela om att de styrande politikerna har en seriös syn på digitala valutor, i och med att man investerar resurser på att undersöka hur dessa kan komma att tillföra mervärde i den svenska ekonomin.

Just därför bör det ej komma som en överraskning om de svenska politikerna väljer att implementera NFT:er och kryptovalutor som ett led i att skydda den svenska kronan från den accelererande inflationen och allmänna osäkerhet på den globala finansmarknaden.

Relaterade artiklar: