Världens största kryptovaluta i form av ingen närmare än Bitcoin (BTC) är på god väg att träda in i finrummet. Det hela ämnar realiseras genom att erbjuda BTC till handel via depåtjänster hos ingen mindre än den amerikanska börsen NASDAQ!

Det ska dock understrykas att nyheten i fråga ej avslöjar huruvida det hela endast avser den amerikanska börsen, eller huruvida man även ämnar realisera det hela även för den svenska filialen.

Oberoende av hur det hela utvecklas tolkas ovanstående som ytterst positiva nyheter för kryptosfären, där en notering på NASDAQ – även om det förvisso initialt handlar om depåtjänster – betraktades för endast några år sedan som ren fiktion!

Lanserar depåtjänst för kryptovalutor

Enligt officiella uttalandet från NASDAQ arbetar man för närvarande med att lansera flera depåtjänster gällande digitala tillgångar, där man inledningsvis har fokus på Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH).

Det hela ämnar realiseras under den andra kvartalet för 2023, något man enligt egen utsago ämnar förse NASDAQ att i ett tidigt skede skapa sig en marknadsdominerande position när det kommer till handeln med kryptovalutor.

För att det hela ska bli verkligheten behöver man först godkännas att verka i rollen som förvaringsinstitut när det kommer till digitala valutor, något som ämnar regleras av United States Securities and Exchange Commission (SEC).

Beslutet fattades innan FTX kollapsen

De styrande beslutade sig för att fullfölja det hela i efterdyningar av den nedlagda FTX-börsen, som under en tid drog med sig hela kryptomarkande i en ond spiral, med b.la sjunkande kryptokurser som konsekvens av det hela.

Enligt Ira Auerbach, chef föra avdelningen Nasdaq Digital Assets arbetar man aktivt med att beviljas de tillstånd man sökt, något som i sin tur utgör själva förutsättningen för att man ska kunna tillhandahålla möjligheten till kryptobaserade depåtjänster.

För närvarande väntar man på besked från The New York State Department of Financial Services (NYSDFS) gällande tillståndet om att bilda ett så kallad “trustbolag”, som i sin tur skulle ha i uppdrag att övervaka verksamheten avseende de kryptobaserade depåtjänsterna.

Det ska dock understrykas att de styrande redan hade utarbetade planer på de kryptobaserade depåtjänsterna innan FTX skandalen uppdagades. Dock bidrog kollapsen med den icke reglerade kryptobörsen till att avsevärt påskynda arbetet med det hela.

Inleder med Bitcoin (BTC) och Ether (ETH)

Föga förvånande kommer NASDAQ att börja med att förvara världens största- och näst största kryptovalutor – BTC och ETH – innan man väljer att utöka utbudet av tjänster relaterade till digitala tillgångar.

Det ska dock tilläggas att flera andra välrenommerade bolag redan aktivt arbetar med att erbjuda depåtjänster för kryptovatour, där b.la giganter i form av BY Mellon och Fidelity återspeglas som några av dessa.

Läser man mellan raderna är det ingen fråga “om” den svenska NASDAQ-filialen kommer att följa i samma steg utan mer om “när” det hela kan förväntas ske. Med stor sannolikhet inväntar man hur depåtjänster kommer att fungera via den amerikanska marknaden innan de svenska aktörerna väljer att anamma ett likvärdigt förfaringssätt.

Oavsett vad har kryptomarknaden uppnått en stor milstolpe, nämligen att äntligen stiga in i finrummet och således börja betraktas som en seriös och adekvat investeringsform än något som endast maliciösa aktörer ägnar sig åt!

Relaterade artiklar: