Presale-fasen av Meta Masters Guild pågår med full fart i samband med att denna text utformas. För närvarande befinner sig presale-fasen gällande MEMAG i etapp fyra av totalt sju, där det kvarstår cirka 48-timmar innan den fjärde etappen slutförs.

Man har hittills mäktat med att samla in $2,51 miljoner dollar, där det officiella målet definierats av $2,63 miljoner för den pågående etappen. För närvarande kan man förvärva en $MEMAG-token till en kurs om 0,019 USDT.

I den sista etappen av presale-fasen kommer $MEMAG-token att säljas till en kurs i form av $0,023 dollar. Det hela projicerar för övrigt en ökning med 228% i jämförelse med kursen under den inledande etappen.

Dock kommer kursen att stiga ytterligare i samband med att presale-fasen avslutas officiellt, samtidigt som man börjar lista token via de publika DEX (decentraliserade)- och CEX (centraliserade) -börserna.

Mobilspel har en större potential än traditionella konsoler

Baserat på en studie från Newzoo återspeglades mobilbaserade spelindustrin av ett värde av mer än $92,2 miljarder dollar under 2022. Det hela kan jämförelse med traditionella konsoler vilka mäktade med att uppnå ett värde om cirka $51,2 miljarder dollar, där även PC-spel återspeglas i form av ett värde om $38,8 miljarder dollar.

Dock kommer kursen gällande $MEMAG att stiga till $103 miljarder dollar fram till 2025, något som härleds till framförallt det faktum att mobilspel är betydligt billigare, snabbare och enklare att utveckla i jämförelse med traditionella konsolspel.

Även om de ej återspeglas av lika stora incitament som konsolspel, tenderar de att i mång fall att vara betydligt mer attraktiva för de spelare vilka inte är lika hängivna till en specifik spelform.

Tre spel under utvecklingsfasen

Teamet bakom Meta Masters Guild har redan tre spel under utveckling vilka återspeglas av Meta Kart Racers, Raid NFT och Meta Masters World. Meta Kart Racers förväntas lanseras under 2023 medan de andra två – Raid NFT och Meta Masters World – befinner sig fortfarande i konceptstadiet.

Meta Kart Racers kommer erbjuda spelarna möjligheten till att köpa och uppgradera sina förar och tillhörande kartbilar, samtidigt som man kommer kunna delta i det hela via solo- och spelare-mot-spelare-läget.

Dock r det ej Meta Masters Guild som utvecklat spelet i fråga, utan man har anlitat den blockkedjabaserade spelstudion i form av Gamearound som samarbetspartner. Vederbörande har b.la utvecklat spel åt modemärket Boohoo via Android- och iOS-baserade enheter.

Gideon Clifton, verkställande direktör för Gamearound menar att man ämnar revolutioner den mobila spelsfären, något man ämnar uppnå genom att introducera olika och intressanta P2E-spel (eng. play-to-earn).

Fokus ligger på nöje

Trots de uppenbara fördelarna gällande utvecklingen av mobilspel i jämförelse med betydligt mer omfattande spelformer prioritera Meta Master Build även på en hög nivå av underhållning och hållbarhet – framför tokenisering och belöningar.

Ett stort antal P2E-spel har haft svårt att behålla spelarna i och med avsaknaden av underhållning – där vederbörande spelare tenderar att efter en förhållandevis kort period tröttna på konceptet som det hela projiceras av.

Meta Masters Guild ämnar förhindra det hela genom att fokusera på nöje, där man profilerat sig själva som en spelform ämnar spela och tjäna pengar snarare än att spela för att tjäna pengar.

Som ett led i att påvisa att tokenisering utgör en sekundär angelägenhet har vi valt att skapa en andra token utanför blockkedjan vid namn GEMS. Det hela fungerar som en form av valuta inom ekosystemet för Meta Masters Guild, samtidigt som de ämnar minska det konsekventa försäljningstrycket på MEMAG.

GEMS kommer att kunna tjänas in under tiden som man tar del av spelet, där det hela även kommer kunna tillämpas till för att förvärva andra typer av tillgångar och uppgradering vilka återspeglas inom sfären.

MEMAG Tokenomics

MEMAG-token kan idag förvärvas via den pågående presale-fasen, där den fjärde etappen av totalt sju väntas avslutas inom 48-timmar. Cirka 35% har allokerats till presale-fasen, där för närvarande cirka 60% redan sålts av.

Vidare har 15% öronmärks för att stödja likviditeten hos kryptobörserna. Den återstående mängd har allokerats för ekosystemet (15%), marknadsplatsen (15%), företagsreserven (10%) och resterande till Meta Masters Guild-teamet (10%).

Teamet bakom projektet har KYC-verifierats av CoinSniper, medan MEMAG-token har granskats ingående av SolidProof. Det ska även nämnas att projektet kommer att dela ut MEMAG-token till ett värde om $100 000 dollar.

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.