Ecoterra är ett nytt kryptoprojekt som ämnar uppmuntra privatpersoner och kommersiella bolag till återvinning i ett betydligt högre omfång! Nyligen initierade man sin presale-fas, där man under en förhållandevis kort period mäktat med att samla in över $43,000!

För närvarande erbjuds det Ethereum-baserade $ECOTERRA till en kurs på $0,004 dollar, samtidigt som man kan använda sig av Ether (ETH), Tether stablecoins (USDT) och traditionella fiatvalutor till att förvärva token i fråga.

Vänligen notera att $ECOTERRA-kursen kommer att höjas till $0,01 dollar i samband med listningen via de publika kryptobörserna. Tidigare investerare vilka väljer att gå med i presale-fasen under den inledande etappen har potential att generera avkastningar upp till 150% innan listningen via kryptobörserna!

Flera analytiker har fått upp ögonen för projektet, där man förutspår möjligheten till imponerande avkastningar! Äntligen erbjuds planetens invånare ett enkelt och stimulerande sätt att strå sitt strå till stacken när det kommer till kampen mot klimatförändringarna.

Bidra till den cirkulära ekonomin

Under den föregående veckan presenterade Ecoterra sin plan där man önskar fokusera betydligt mer på att höja medvetenheten bland gemene man när det kommer till projektets samhällsnytta.

I grund och botten bygger Ecoterras system på två marknadsplatser, där den ena baseras på återvunnet material, varav den andra ämnar nyttjas till att kompensera vederbörande för deras bidrag till klimatet.

Föregående baseras på så kallad cirkulär ekonomi, där man som investerare egentligen endast behöver känna till det faktum att konceptet ämnar bidra till ett fossilfritt och hållbart industrilandskap.

I grund och botten strävar Ecoterra-projektet efter att återanvända delarna av produktionsprocessen för kommande produktionscykler. Det hela utgör således den heliga graalen när det kommer till hållbart leverne, något som Ecoterra för närvarande ligger i framkant med.

Genom att utnyttja kraften i omvända automater (RVM) nyttjar Ecoterra befintliga system till sitt ändamål, något som exponerar kryptoprojektet för (bokstavligen) hundratals miljoner konsumenter och kommersiella bolag.

Ett stort antal aktörer inom detaljhandeln använder sig av så kallade returmaskiner, vilka inom rikets gränser återspeglas framför allt i form av pantmaskiner. Ecoterra ämnar belöna vederbörande för varje återvunnen burk och/eller flaska.

Genom att gå med i recycle-2-earn revolutionen kommer alla de användare vilka nyttjar Ecoterra-appen att tjäna in $ECOTERRA token, vilka sedan kan sedan låsas eller spenderas, alternativt förvaras via en kryptoplånbok.

Spendera $ECOTERRA på miljörelaterade aktiviteter

Ecoterra ämnar uppmuntra användarna till att spendera sina tokens på meningsfulla och ekorelaterade ändamål, där b.la finansiering av trädplantering, städning av allmänna stränder, utvecklingen av energirelaterade projekt runt om i världen, med flera.

Alla de klimatåtgärder som app-användare deltar i eller hjälper till att finansiera läggs till i användarens profil. I takt med att man bygger upp en portfölj av de aktiviteter som du valt att stödja kommer investerar i fråga att uppnå milstolpar vilka aktiverar b.la lukrativa NFT:er.

En annan intressant aspekt som behöver nämnas är att alla de investerare vilka genererar energi via solpaneler, vindkraftverk etc. kommer erbjudas möjligheten till att tjäna in $ECOTERRA tokens.

Eliminerar behovet av centraliserad styre

Med Ecoterra finns det inga behov av att involvera en centraliserad tredje part i och med systemets användning av verifierade kolenheter (VCU) behöver du inte oroa dig för att utsättas för bedragare.

Det sistnämnda är för övrigt något som industrin för koldioxidkrediter exponeras för under många år, där marknaden gått miste om miljardbelopp. Via Ecoterra eliminerar man risken för maliciösa aktörer, något som resultat i betydligt lägre kostnader och ett i överlag säkrare system.

Förutom möjligheten för konsumenterna att följa sina bidrag till den cirkulära och gröna ekonomin, har även de kommersiella aktörerna möjligheten till att förhållandevis enkelt kunna göra så.

Det hela innebär b.la att företag kommer erbjudas möjligheten att nyttja sina åtaganden som ett sätt att göra allmänheten mer medvetna om sina åtagande, något som i sin tur kommer bidra till en högre konkurrensfördel.

I slutändan kommer det hela förhoppningsvis bidra till att betydligt fler aktörer väljer att följa i samma fotsteg. Ecoterra har redan ingått ett partnerskap med supermarket-kedjan Delhaize (Lion), med filialer i Europa, Nordamerika och Asien.

Ecoterra verkar på en marknad som värderas till $63 miljarder dollar

Det faktum att Ecoterra byggts för att vara kompatibel med de flesta av marknadens återvinningslösningar är det möjligt att anpassa kryptoprojektet till ett brett spektrum av användningsområden.

Data från Statista påvisar att den globala återvinningsindustrin kommer att återspeglas av ett hisnande marknadsvärde på $63 miljarder dollar under 2023 – att växa till $88 miljarder per år fram till 2030.

Ecoterra gör det lättare för konsumenter, kommersiella företag och investerare att gå samman för att dra sitt strå till stacken som ett led i att att mildra de alarmerande effekterna av klimatförändringarna.

Genom att bidra till att bidra till att så grunden för den cirkulära ekonomin strävar Ecoterra efter att vara en drivande kraft när det kommer till hållbara och lönsamma tekniklösningar inom klimat- och miljösfären!

Information om presale-fasen

Etapp Token pris Procent Antal tokens Värde Totalt
Etapp 1 $0,004000 20.00% 200,000,000 $800,000.00 $800,000
Etapp 2 $0,004750 10.00% 100,000,000 $475,000.00 $1,275,000
Etapp 3 $0,005500 10.00% 100,000,000 $550,000.00 $1,825,000
Etapp 4 $0,006250 10.00% 100,000,000 $625,000.00 $2,450,000
Etapp 5 $0,007000 10.00% 100,000,000 $700,000.00 $3,150,000
Etapp 6 $0,007750 10.00% 100,000,000 $775,000.00 $3,925,000
Etapp 7 $0,008500 10.00% 100,000,000 $850,000.00 $4,775,000
Etapp 8 $0,009250 10.00% 100,000,000 $925,000.00 $5,700,000
Etapp 9 $0,010000 10.00% 100,000,000 $1,000,000.00 $6,700,000
Total presale 100% 1,000,000,000 $6,700,000

Relaterade artiklar: