Möjligheten att äga sin bostad är något som många individer drömmer om på en daglig basis. Anledningarna till det hela härleds till en rad faktorer, där framför allt känslan av säkerhet och sinnesfrid – vilka för övrigt återspeglas som några av de främsta.

Dock tenderar det hela att förbli just en dröm för många i och med den kapital som förvärvningen av en bostad kräver. Just därför får många finna sig i att hyra sin bostad livet ut – något som sällan lönar sig under en längre period.

Metropoly ämnar ändra sättet som vi förhåller oss till investeringar i fastigheter genom att erbjuda gemene man möjligheten att investera med så lite som 1,000 kr! Det hela ämnar man realisera via sin revolutionerande och NFT-baserade plattform.

Projektet syftar till att revolutionera fastighetsbranschen där man ämnar erbjuda ett mer tillgängligt och prisvärt alternativ när det kommer till den genomsnittlige investeraren. Via Metropoly har man möjligheten att delta i tävlingen om en lägenhet till ett värde om $1 miljon dollar!

Metropoly presale-fasen passerar $500 000-nivån

Trots att det för närvarande råder en “kryptovinter” har Metropoly lyckats samla in ett betydande kapital högre än $500,000 dollar under de fåtaliga veckor som Metropoly presale-fasen återspeglats under.

Den stora framgången indikerar det faktum att investerarna fatta en hög tycke för det som plattformen har att erbjuda. Kärnan i det hela projiceras i form av $METRO-token, en Ethereum-baserade ERC-20-verktygstoken med ett totalt utbud på 1 miljard.

För närvarande kan 1 $METRO köpas till en kurs om 0,0625. Dock kräver det hela en minsta investering i form av $100. Token i fråga kan förvärvas med antingen USDT, ETH och/eller BNB.

Man bör således ej slösa tid på att vänta med att investera i presale-fasen utan agera omgående för att säkra $METRO-token till den ytterst förmånliga och låga kursen som det hela för närvarande återspeglas av.

Metropoly kännetecknas av fraktionsmässiga investeringar

En ny rörelse växer sig fram, driven av alla de individer vilka tröttnat på stigande fastighetspriser i kombination med den påtagliga bristen på adekvata bostadsformer. Det påtagliga behovet av förändring på fastighetsmarknaden är med andra ord mer än påtaglig!

Den dystra sanningen är att många individer aldrig kommer kunna köpa en egen bostad, något som säkerligen lär bli ännu svårare med tanke på den alarmerande globala inflationen.

Metropoly erbjuder en lösning på ovanstående problematik via sin innovativa och fraktionerade investeringsmodell. Det hela medför att fastighetsinvesteringar blir betydligt mer tillgängliga för gemene man, något som i sin tur innebär att även de med en begränsad budget får möjligheten att investera i det hela!

Konceptet bakom Metropoly bygger på ett tillvägagångssätt som baseras på att erbjuda möjligheten till ytterst kostnadseffektiva fastighetsinvesteringar. Det hela bygger i grunden på så kallade NFT:er (icke-fungibla tokens).

En annan stor fördel med detta koncept härleds till att man utesluter inblandning av banker, samtidigt som både köpet och försäljningen kan genomföras under en period kortare än 30 sekunder!

Demokratiseringen av fastighetsmarknaden kan visa sig vara den katalysator som kryptoindustrin behöver för att locka fler individer till att återigen börja investera i det hela.

Användningsfall som Metropoly, vilka ämnar gynna den breda allmänheten är ytterst avgörande när det kommer till att bygga förtroende på marknaden.

Tävla om en lägenhet i Dubai

Metropoly erbjuder alla de deltagare vilka väljer att delta i presale-fasen möjligheten att delta i tävlingen om en exklusiv lägenhet till ett värde om $1 miljon dollar! Det hela handlar dock ej om en vanlig bostad utan objektet i fråga återfinns i den ikoniska Burj Khalifa-byggnaden!

För att man ska berättigas till att delta i det hela måste varje investerare genomföra ett antal uppgifter, något som b.la återspeglas av att retweeta tweets, gå med i sociala kanaler, referera vänner, registrera sig för nyhetsbrevet etc.

Relaterade artiklar: