En rad analytiker är av den uppfattningen att kryptomarknaden börjar återhämta sig från kryptovintern, trots att Bitcoin står inför en rad utmaningar.

Investerarna tillskriver det hela till inflationsrapporten för januari som b.la antyder att Federal Reserve kan komma att behålla de högre räntorna under en betydligt längre period än vad man initialt räknad med.

Dock återspeglas ej kryptomarknaden av några betydande effekter, där b.la BTC förankrat sig kring en $24 500-nivå. Hur det hela kan komma att utvecklas är dock något som ingen kan svara på.

Som ett led i att fördela riskerna anser en rad investerare att man bör rikta in sig på några av marknadens hetaste presale-faserna under vilka man kan förvärva $FGHT-, $CCHG- och $METRO-token.

Fight Out ämnar förändra Web3- och M2E-sfären

Fight Out (FGHT) projiceras som en plattform med målet att revolutionera hur gemene man förhåller sig till träning och hälsa. Några av de utmaningar vilka man ämnar ta sig an härledas till bristande motivation, avsaknaden av anpassade träningsrutiner, coaching med flera.

Enligt IHRSA tappar varannan gymutövare motivationen för träning inom en period av sex månader. Det hela härleds till en rad faktorer där bristen på anpassade träningsformer, avsaknaden av rutiner och möjligheten att delta i träningen utan att fysiskt behöva befinna sig på gymmet.

Fight Out ämnar lösa ovanstående utmaningar genom att belöna användarna med plattformens egen krypto. Innehavet kan sedan omvandla till så kallade NFT:er (icke fungible tokens).

Kärnan i det hela återspeglas av Fight Out-appen genom vilken utövarna kommer kunna tjäna in så kallade $REPS-token. Vänligen uppmärksamma att $REPS bygger ej på en blockkedja i likhet med $FGHT.

Dock kan innehavet konverteras tämligen enkelt till den sistnämnda. Förutom att omvandla $REPS till $FGHT kan man även välja att nyttja innehavet till att finansiera sitt medlemskap, personliga träningspass, coaching etc.

Under den fjärde kvartalet för 2023 kommer även Fight Out att lansera sitt första fysiska gym. Det hela kommer att återspeglas av ledande teknik i kombination med utrustning från en rad ledande leverantörer.

C Charge-nätverket belönar elbilsförare med koldioxidkrediter

C+Charge-nätverket återspeglas som en Ethereum-baserad plattform som ämnar förändra laddnings- och finansieringsprocessen av elfordon. I takt med att världen fokuserar i en högre grad på betydligt mer hållbara energilösningar har det hela även medfört att intresset för elbilar ökat markant.

Dock har infrastrukturen gällande laddningsstationerna ej mäktat med att hänga med det hela på samma sätt, något som i sin tur resulterat i en ineffektiv och framför allt icke-transparent prissättning.

C+Charge ämnar förändra det hela i grunden, något som i sin tur kommer mynna ut i en betydligt mer transparent marknad gällande laddning av elfordon. Nyckeln till det hela härleds till den plattformens egen token i form av $CCHG.

C+Charge har som vision att belönas elbilsägare för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon med så kallade koldioxidkrediter, vilka i sin tur kommer att återspeglas i form av Goodness Native Tokens (GNT).

Projektet i fråga har återspeglats av en stor succé, där man inom 48-timmar kommer att inleda den fjärde etappen av sin presale-fasen (totalt 8), något som i sin tur kommer höja kursen gällande $CCHG-token ytterligare.

Metropoly erbjuder möjligheten att investera i fastigheter oavsett budget

Metropoly är en annan nylanserad kryptoplattform som under en kort period kommit att uppmärksamma för sitt unika tillvägagångssätt när det kommer till investeringar i fysiska fastigheter.

Det hela ämnar projiceras i form av en så kallad NFT-marknadsplats, där man erbjuds möjligheten till att investera i fastigheter till så lite som 1000 kr!

Med andra ord erbjuds alla möjligheten till att effektivt skydda sin kapital från den alarmerande inflationen som för närvarande breder sig över världsekonomin.

Betaversion av plattformen i fråga kan redan nyttjas aktivt, där varje enskild investeringsform återspeglas av en NFT (icke-fungibla tokens). Den inhemska token projiceras i form av $METRO och nyttjas främst som en adekvat betalnings- och belöningsmetod via plattformen.

Förutom möjligheten till att investera i fastigheter till exceptionellt små belopp kommer även alla investerare vilka väljer att delta i presale-fasen att delta i utlottningen av en lägenhet med världens största byggnad som adress – nämligen Burj Khalifa.

Lägenheten har ett marknadsvärde på $1 miljon dollar, något som b.la erbjuder möjligheten för den lyckliga vinnaren att generera passiva inkomster upp till $100 000 dollar – per år!

Relaterade artiklar: