Metropoly återspeglas som ett helt nytt blockchain-projekt inom kryptosfären. Det hela har som mål att förändra sättet gällande hur individer förhåller sig till investeringar i fastigheter i den fysiska sfären.

Teamet bakom projektet är fullt övertygade om att kombination av blockkedjor, mer specifikt NFT:er (icke-fungibla tokens) kan komma att revolutionera den lukrativa men svåråtkomliga fastighetsbranschen.

Framförallt är man av den uppfattningen att alla individer, oavsett sin nuvarande ekonomiska situation ska få möjligheten till att investera i fastigheter. Det hela ämnar man uppnå genom att erbjuda vederbörande möjligheten att investera så lite som $100!

NFT-marknadsplats anpassat till fastigheter

I samband med köpet av en fastighet behöver man ta ställning till en rad element. Några av dessa härleds till att lyckas övertyga banken om att bevilja en den sökta krediten, täcka upp för de avgifter och skatter vilka härleds till köpet, inklusive en rad annan energikrävande byråkrati.

Det hela innebär att många individer drar sig för att investera i fastighet, helt enkelt eftersom de upplever processen som alldeles för komplex. Metropoly är dock ett projekt som ämnar råda bot på det hela.

För att lyckas med uppdraget ämnar man etablerat en så kallad NFT-marknadsplats, där individer kommer erbjudas möjligheten att investera i fysiska fastighet, dock i from av så kallade NFT:er (icke-fungibla tokens).

Det hela bygger på att man investerare i en fraktion av bostaden, istället för att behöva finansiera hela köpet på egen hand. I och med detta kommer även de investera med en begäras budget att kunna få en fot på den lukrativa fastighetsmarknaden.

Man behöver även nämna att man slipper bemöda sig med några byråkratiska delar, något som Metropoly tar hand om. Istället behöver man fokusera på att maximera sina avkastningar hos de fastigheter som man förvärvat!

Investera i Metropoly redan idag!

Som ett led i att kunna finansiera utvecklingen av Metropoly har man valt att initiera en presale-fas, där investerare erbjuds möjligheten att förvärva $METRO – den styrningstoken som plattformens ekosystem bygger på!

Token i fråga bygger i grund och botten på Ethereum blockkedja, något som i sin tur innebär att man återspeglas inom kategorin för ERC-20-token. Det maximala antalet $METRO token som finns att tillgå projiceras av 1 miljard.

Trots att man endast hållit presale-fasen igång under några veckor har man redan kommit att samla in över $500 000, något som vittnar om det stora intresset gällande projektet. I skrivande stund kan $METRO-token förvärvas till en kurs om $0,0625.

Det ska dock betonas att kursen kommer stiga i samband med att den kommande etappen inleds, något som i sin tur kommer resultera i att man ej bör ödsla tid på att vänta utan istället välja att gå med i det hela omgående!

Vinn en lägenhet i Dubai

Alla de investerare vilka väljer att investera under den pågående presale-fasen kommer per automatik att delta i utlottningen av en lägenhet i Dubai. Själva lägenheten är baserad i världens största byggnad – nämligen Burj Khalifa!

Vi vill även uppmärksamma dig på att $METRO-token granskats ingående av CertiK, en av de mest auktoritära revisionsfirmorna inom kryptosfären. För att läsa mer om projektet och den pågående presale-fasen, vänligen besök den officiella webbplatsen för projektet i fråga.

Relaterade artiklar: