IMPT be the solution
Under den initiala förköpsfasen för Impact Project (IMPT) har kommit att samla in $3 miljoner USD från en rad investerare – något man mäkta med att åstadkomma under en period om 7 dagar från och med att det hela initierades.

I samband med att denna text utformas återspeglas det hela i form av $3,2 USD – något som innebär att man mest trolig kommer att nå upp till sitt uppsatta mål betydligt tidigare än det slutliga datumet.

Idag har man möjligheten att förvärva token till en pris i form av $0,018 per enhet. Dock förväntas det hela ganska snart komma att stiga till en nivå om $0,023 i samband med att den andra fasen gällande förköp inleds.

IMPT Token står för den största förköpsfasen för närvarande

I samband med att förköpsfasen för Impact Projects (IMPT) inleddes under de 3:e oktober samlade man inom $150 000 USD inom en period om 24-timmar! Det Hela åtföljdes av att man inom 48-timmar hade samlat in över $550 000, $1 miljoner USD inom 72-timmar samt $2 miljoner inom en period om 5 dagar.

I skrivande stund har IMPT kommit att samla in mer än $3,25 million USD i form av investeringar där man redan närmar sig $3,5 gränsen. När det kommer till användningsområdet förväntas IMPT göra det enklare för konsumenterna att handla via en rad utvalda samarbetspartners.

Vidare förväntas var och en av dessa varumärken öronmärka en procentandel av sin rådande vinst i form vilket i sin tur skall nyttjas till miljö- och miljövänliga initiativ. Det hela innebär att man i rollen som handlare får möjligheten att generera positiva avkastningar – samtidigt som man bidrar till att värna om miljön!

Förutom ovanstående kommer även Impact Project verkar för att belöna konsumenter vilka i samband med att de handlar via så kallade “gröna återförsäljare” får ta del av så kallade koldioxidkrediter i form av NFT:er.

Potential till en avkastning i form av 50x?

Flera insatta analytiker antyder om att IMPT kan komma att resultera i en avkastning vilken återspeglas i form av 50x- Det hela härleds framförallt till det faktum att Tamadoge (TAMA) kom att samla in över $19 miljoner USD i samban med deras förköpsfas som för övrigt ägde rum under september månad.

Strax därefter noterades man via OKX-börsen – vara man sedan mäktat med att stiga i kurs i form av 1800% i förhållande till tokens initiala förköpspris. Hur det hela kommer att utvecklas dock i slutändan är något som ingen kan garantera i och med den volatila aspekten som återspeglar det hela.

Dock kan man anta att men tanke på vilka resultat tidigare token mäktat med att uppnå – där b.la redan nämnda Tamadoge återfinns men även Battle Infinity är det knappast en högoddsare att IMPT har stor potential att gå samma öde till mötes!

IMPT - 100x potensiellt förköp!

Vårt Omdöme

IMPT_logo
  • Krypto & NTFs för Klimatkompenserande Projekt
  • Innehavare gör skillnad för miljön
  • Industriella Partnerskap, Officiella Team
  • Fas 2 Förköp Aktivt Nu!
IMPT_logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Ditt kapital är i risk.

Relaterade artiklar: