IMPT förköpsfasen överstiger $13,3 miljoner dollar!

IMPT förköpsfasen överstiger $13,3 miljoner dollar! I takt med att miljöfrågan anses vara mer viktig än någonsin har det även dykt upp en rad innovativa projekt vilka ämnar kompensera för de utsläpp som både privatpersoner men även kommersiella bolag genererar.

En av dessa projekt återspeglas i form av IMPT – där investerarna i fråga erbjuds möjligheten till att kompensera adekvat för den miljöpåverkan som de åsamkar, något som framförallt härledas till de genererade utsläpp vilka bidrar till det globala klimatmötet.

Faktum är att IMPT anses vara ett av de absolut mest miljövänliga projekten på länge. Många anser att de hela har potential att förändra hur miljömedvetna individer och organisationer förhåller sig till web 3.0 och kryptobranschen i övrigt!

I samband med att denna text utformas tillhandahåller IMPT.io stöd för över 10 000 olika projekt, där varje enskilt projekt har som mål att bidra till att värna och förbättra den omkringliggande miljön.

Den förköpsfas som för övrigt pågår för fullt i samband med att denna tex utformas har hittills kommit att smala in kapital i form av hisnande $13,3 miljoner dollar, där man närmar sig $14-miljoner med stormsteg!

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Adekvat kompensering av utsläppt via pensionering av token

Trots det faktum att IMPT.io fokuserar främst på att erbjuda privatpersoner och kommersiella bolag möjligheten till att förvärva deras så kallade IMPT-token som ett led i att kompenserar för deras utsläpp har man även möjligheten att “pensionera” sitt innehav.

Själva pensioneringen återspeglas i form av att man erbjuder både individer och kommersiellt lagda bolag möjligheten till att förvärva ett specifikt antal token vilka man sedan förverkas via en process som inom projektet benämns för som “pensionering”.

Det hela kommer i sin tur innebär att antalet token minskar i takt med att fler aktörer väljer att “pensionera” sitt innehav, något som i slutända kommer med största sannolikheten bidra till en betydande värdeökning av token.

Klassad som årets mest miljövänliga investering

I takt med att denna text skrivs återspeglas den gröna revolutionen på alla samhällsnivåer. Det går ej längre att blunda för de miljöfaktorer vilka nästan dagligen manifesteras på olika sätt runt om i världen.

Önskar man dra sitt strå till stacken kan man göra det genom att delta i den rådande förköpsfasen för den så kallade IMPT-token, som vi redan nämnt ämnar revolutionera hur vi förhåller oss till web 3.0 och kryptobranschen.

För att man ska kunna ta del av den rådande förköpsfasen behöver man dock först äga Ether (ETH) eller Tether (USDT) krypton. Vederbörande behöver även återspegla via en kryptoplånbok med stöd för ERC-20 token.

När man uppfyller ovanstående krav är man äntligen redo att kasta sig in i det hela med öppna armar och äntligen börja bidra till den omkringliggande miljön genom att ta del av den rådande förköpsfasen för IMPT som pågår för fullt!

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Dash 2 Trade

Vårt Omdöme

D2T Long logo
  • Dash 2 Trade - Ny Mynt Listning 11 jan!
  • 10:00 UTC - BitMart, Gate.io, Changelly & LBank
  • Omnämnt i Cointelegraph
  • Solida Bevis och Audit + CoinSniper KYC Verifiering
  • Trading Gemenskap med 70 000+ medlemmar
D2T Long logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Ditt kapital är i risk.

Relaterade artiklar: