Världens största kryptovaluta – Bitcoin (BTC) skakade rejält i helgen, något som även smittade av sig på de svenska kryptobörserna, där även handeln med Ether (ETH) påverkades. Men i takt med att röken skingras verkar det som att kryptovalutor återigen dragit den längsta strået!

USDC står i fokus

När vd:n för den svenska kryptobörsen Safello i form av Emelie Mortiz ombads kommentera helgens utveckling ligger fokus framför allt på utvecklingen av United States Dollar Coin (USDC), en ytterst intressant kryptovaluta i och med att värdet kopplats till den amerikanska dollarn.

På en konkret plan ska alla innehavare av USDC-token vid varje given tidpunkt kunna byta ut den digitala tillgången mot den amerikanska dollarn. I teorin skall värdet för både USDC och den amerikanska dollarns förbli densamma.

Dock blev helgens kaosartade utveckling ett bevis på att ovanstående sällan stämmer in med verkligheten. Ett bevis på det hela härleds till P2P-bolaget Circle som ansvarar för hanteringen av just United States Dollar Coin (USDC).

Under lördagen publicerade Circle ett meddelande om att tillgångar motsvarande ett värde på $3,5 miljarder dollar fanns låsta hos Silicon Valley Bank – där amerikanska myndigheter för övrigt sedan tidigare stängt ned bankens verksamhet.

Det hela resulterade i att USDC ganska omgående tappade i kurs – där kryptovalutan föll från ett värde på $1 dollar – ned till $0,87 dollar! Även om nedgången återspeglas ej av en drastisk nedgång är det första gången som USDC-kursen avviker från $1-dollar per token, sedan lanseringen under 2018.

Endast Safello som erbjuder handel med USDC

Inom rikets gränser är det endast börsen Safello som erbjuder möjligheten för svenska investerare att exponeras mot United States Dollar Coin (USDC). Mortiz menar på att man under flera dagar balanserade på ett äggskal i väntan på hur Circle skulle förhålla sig till det hela.

Enligt Mortiz hade Circle valet att antingen välja att kompensera det hela med nytt kapital, eller välja att låta USDC fortsätta fall mot den mörka avgrunden! De styrande valde dock det förstnämnda alternativet, nämligen att man stod säker – även utan tillgångarna i Silicon Valley Bank!

Sund och transparent förhållningssätt

Moritz fortsatte att utveckla resonemanget genom att understryka vikten av att hantera den uppkomna situationen på ett sunt och transparent förhållningssätt. Hon menar att hanteringen av situationen är något som aldrig tidigare skådats hos den traditionella bankmarknaden.

Ironiskt nog är det just en traditionell bank i form av Silicon Valley Bank som visats sig vara den främsta hotet mot kryptotillgångar. När det kommer till det egna bolaget underströk Moritz att handeln via Safello pågick precis som vanligt under den gångna helgen.

Faktum är att man ej nämnvärt påverkats av Silicon Valley Bank-kollapsen, även om man har en del likvida medel hos flera amerikanska aktörer, vilka dock heller ej påverkats av det hela.

Högre intresse för kryptovalutor

Den verkställande direktören är dock positivt överraskad av den ökade intresset för investeringar i just kryptovalutor – även om hon inte är särskilt förvånad med tanke på den historiska aspekten.

Kryptovalutor skapades initialt som just en reaktion på den globala finanskris under 2008, där amerikanska banker bidrog till en sällan skådad hårdsmälta genom att erbjuda osäkrade och omtalade “subprime”-lån till bostadsköpare vilka egentligen ej hade råd med dessa!

Det ska understrykas att de svenska investerare placerar ej mesta delen av sitt kapital i kryptovalutor, utan fokus ligger på att fördela riskerna, samtidigt som man önskar skapa sig ett övertag gentemot banksystemet.

Man får dock inte glömma det faktum att USDC klarade av att ta sig igenom krisen eftersom USA:s centralbank (FED) steg in i handeln genom att stå som garant för kundernas insatta medel!

Skulle dock en ansenlig andel av de reservera vilka nyttjas för att backa upp USDC istället försvunnit under en konkurs skulle det hela orsakat en ytterst svårhanterlig härdsmälta. Under tiden som det hela svävade i osäkerhet tappade många krypton i värde, inklusive Bitcoin (BTC) som för övrig sjönk under $20,000-nivån!

Entusiasterna menar på att hela situationen är ett kvitto att det traditionella finansiella systemet är föråldrad och ohållbar, samtidigt som man menar på att kryptovalutor är den enda säkra vägen mot framtida kollapser!

Relaterade artiklar: