Ethereum, som för närvarande återspeglas som världens största blockkedja, är planerad att undgå en större uppdatering. Det hela refereras till som “Shanghai uppdateringen” och är något som många investerare efterfrågat under längre tid.

Processen ämnar initieras någon gång under april, något som i sin tur föranlett många till att börja investera i Ethereum (ETH) med tanke på att flera experter uttalat sig om att det hela kan komma att resultera i högre försäljning och således potentialen till högre avkastningar.

Likaså menar experterna att säljtrycket sannolikt kommer sannolikt att kvarstå under en kortare period, något som i sin tur innebär att investerarna behöver vara på tårna och följa ETH-kursen i realtid i takt med att uppdateringen implementeras.

Positiv utveckling på lång sikt

Enligt analytikern Chris Burniske kommer “Shanghai uppdateringen” att bidra till en positiv utveckling av den digitala tillgången på en medellång sikt. En av de största förändringarna som uppdateringen ämnar realiseras härleds till möjligheten att begära ut låst kapital.

Själva konceptet benämns inom sammanhanget för “staking” och innebär idag att innehavarna etablerar ett kontrakt med motparten, där man låser sitt innehav under en fördefinierad period.

Det ska även nämnas att i skrivande stund är det inte möjligt att avbryta kontraktet i förtid, utan man måste helt enkelt vänta ut den period under vilken man valt att låsa sitt token innehav.

Som belöning för det hela erhåller innehavarna (vanligtvis) ett specifikt antal token, där storleken på själva belöningen baseras främst på mängden som man initialt valt att låsa.

Möjligheten till att avbryta “staking kontrakt”

Det hela kommer dock att förändras i och med den kommande uppdateringen, där “stakers” erbjuds möjligheten till att ta ut sina medel även om de väljer att ingå ett “staking kontrakt” med den valda motparten.

Enligt Burniske kommer många att höja på ögonbrynen över möjligheten att kunna avbryta “staking kontraktet” i förtid, där även en betydande andel kan komma att uppfatta det hela som en ytterst oroväckande utveckling.

Dock menar Burniske att en högre kontroll över innehavet kommer sannolikt att bidra till ett mer positivt sentiment, både när det kommer till Ethereum (ETH) men även resten av kryptomarknaden.

Vederbörande är övertygade om det faktum att den ökade kontrollen hos investerarna kommer även att bidra till en högre kurs för Ethereum (ETH) i överlag, istället för en ihållande negativ utveckling.

Burniske bygger resonemanget på att utvecklingen på kryptomarknaden till stor del påverkas av investerarnas förtroende. Traditionellt kommer investerarna att ha ett betydligt högre förtroende för kryptomarknaden i takt med en högre kontroll över sitt innehav.

Sist men inte minst kan ett ökat förtroende komma att stimulera andra aktörer till att investera i Ethereum (EHT), något som på längre sikt kan komma att gynna både Ethereum (ETH) men även kryptomarknaden i sin helhet!

Investera i Ethereum via de svenska börserna

Även om det idag existerar ett stort antal kryptobörser vilka erbjuder möjligheten till handel med Ethereum (ETH) är många av dessa oreglerade. Ett konkret exempel på det hela härleds till den nedlagda FTX-börsen, där många investerare gick miste om sitt kapital.

Samtidigt har Binance, som av många anses klassificeras som en av de mest ansedda kryptobörserna på marknaden nyligen blivit stämda av den amerikanska Commodities Futures Trading Commission för olaglig derivathandel.

Som svensk behöver man således överväga att istället fokuserar på handeln på de svenska börserna, även om utbudet av kryptovalutor tenderar att vara betydligt mer begränsat i jämförelse med de konkurrenter vilka verkar på en global basis.

Ett av dessa härleds till Safello, som sedan starten för mer än 9 år sedan fokuserat på att erbjuda svenskarna en säker plattform gällande handeln med kryptovalutor, som även följer de svenska lagarna!

Själva köpet kan genomföras via Mobilt BankID kan välja att förvärva Ethereum (ETH) under mindre än en minut! Vänligen notera att överföringen kräver innanhav av tjänsten Swish för att kunna genomföras!

Mer av denna författare: