Fight Out är ett projekt som baseras blockkedjeteknik med målet att revolutionera tränings- och hälsobranschen. Dessutom kan investerare genom att delta i plattformens presale-fas gällande $FGHT-token erhålla upp till 50% bonus på alla de investeringar som de väljer att genomföra.

Presale-fasen gällande $FGHT-token pågår för fullt i samband med att denna text utformas. För närvarande kan man erhålla 50% bonus i samband med förvärv av $FGHT-token.

Via denna presale-fas har man möjligheten att välja mellan att erhålla två separata bonusar vilka återspeglas i form av 25% – vardera. Ena bonusen ämnar täcka köpeskillingen, medan den andra kommer att löpa under tiden som presale-fasen pågår.

Denna bonus kommer att vara tillgänglig för alla investeringar vilka uppgår till en summa av $50 000 dollar. Samtidigt måste man även nämna att för att kunna nyttja bonusen i fråga behöver man låsa sitt $FGHT-innehav under en period om minst 2 år.

Med tanke på att token handlas för närvarande till en kurs i form av $0,01850 dollar per enhet skulle man i rollen som investerare behöva förvärva cirka 3 miljoner enheter av $FGHT för att överstiga det nämnda värdet.

Kom i form, samtidigt som du tjänar pengar

Fight Out är en ny plattform som bygger på blockkedjan med målet att förändra tränings- och hälsobranschen, inklusive det sätt som vi traditionellt sett förhåller oss till denna sfär.

Plattformen, som presenterades under 2022, förser användarna med incitament för varje gång som de väljer att ägna sig åt en fysisk aktivitet, samtidigt som det hela kan spåras till Fight Out-appen.

Det hela projiceras i form av en framstående och spännande move-to-earn-plattform (M2E), där centralpunkter härleds till den intuitiva app som man tagit fram gällande ändamålet i fråga.

Via Fight Out appen kommer utövaren att snabbt och enkelt kunna definiera sina träningsmål, något som sedan kommer förse vederbörande med förslag på träningsrutiner och exklusivt innehåll som ämnar hjälpa att uppnå de uppsatta målen med deras träning.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Fokuserar på en holistisk inställning till träning

Fight Outs innovativa teknik erbjuder även en adekvat möjlighet när det kommer till att främja ansvarstagande under den pågående träningspasset. Plattformen möjliggör spårning av varje given aktivitet, utan nämnvärda begränsningar.

Plattformen tillhandahåller dessutom en holistisk inställning till fitness genom att övervaka användarnas sömn, kost- och näringsintag med flera. Målet med det hela är att förse vederbörande med en helhetssyn, något som i sin tur ämnar bidra till att hjälpa utövarna att enklare nå dina tränings- och hälsomål.

För varje gång som en användare ägnar sig om en träningsform via Fight Out-appen kommer vederbörande att belönas med en adekvat mängd REPS-token. Denna token kan endast nyttjas i appen när det kommer till förvärv av digitala element vilka projicera via Fight-Out-butiken.

Några av de digitala artefakter vilka man kan välja at förvärva härleds till b.la träningskläder för sin avatar, vidare till kosttillskott, träningskurser, pt-timmar med en utvald auktoritet m.fl.

Fysiska gym och lansering av Metaverse

REPS kan också nyttjas till för att finansiera gymabonnemang. Det hela blir ytterst användbart med tanke på att teamet bakom Fight Out ämnar sätta upp initialt 20 gym runt om i världen.

Utplaceringen av gymmen kommer att baseras på mängden $FGHT-ägare, något som innebär att de 20 städer med störst antalet $FGHT-innehavare kommer att belönas med ett fysiskt gym.

Plattformen i fråga kommer att låta användarna skapa sina egna avatarer med så kallade icke-fungibla token (NFT). Dessa kan de sedan använda sig av som ett led i att projicera sina framsteg inom spektrumet.

Inom Fight Out-metaverse kan spelarna även välja att delta i tävlingar och en rad andra turneringar, något som i sin tur erbjuder en extra möjlighet till socialisering och belöningar.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Investera i $FGHT-token

Även om plattformen erbjuder två typer av token – REPS och FGHT – återspeglas den förstnämnda som en inhemsk valuta. Det är således FGHT som utgör den primära inhemska token för Fight Out projektet.

Dock är REPS-token användbart på flera olika sätt. Ett av de användningsområden som den kan nyttjas inom härleds till möjligheten att förvärva abonnemang, erhålla rabatter och konvertera det hela mot FGHT.

För att erbjuda ett ytterligare mervärde återspeglas FGHT även som ett kallat proof-of-stake-mynt (PoS-token). Innehavare kan satsa tillgången för att tjäna passiva inkomster, samtidigt som de erhåller en rad olika förmåner och rabatter via Fight Out.

Presale-fasen av FGHT har redan mäktat med att samla in över $3,67 miljoner dollar, något som erbjuder investerare möjligheten till att förvärva 1 FGHT för $0,01850 dollar.

FGHT är för närvarande tillgänglig via den pågående presale-fasen. Under den pågående etappen av presale-fasen kan token förvärvas till en kurs om endast $0,01825 dollar.

I och med att $FGHT redan samlat in imponerande $3,6 miljoner dollar under en period om några veckor som presale-fasen pågått är det ganska uppenbart att efterfrågan på token stiger för varje dag som går.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

 

Relaterade artiklar: