Många analytiker är överens om det faktum att framtiden gällande M2E (eng: move-to-earn) härleds till den omtalade Fight Out-projektet. I takt med att fler och fler intressenter upptäcker projektet, kommer även det hela att med största sannolikhet att stiga i popularitet.

Under de senaste veckorna har Fight Out-projektet varit värd för en ytterst lukrativ presale-fasen, som i samband med att denna text utformas kommit att samla in ett imponerande kapital om mer än $3,47 miljoner dollar.

fight out - view

I och med detta har en rad investerare vilka återfinns inom flera olika sfärer valt att investera i projektet. Även om investeringspotentialen bedöms som adekvat när det ej nödvändigtvis som lockat till sig en bred skara av intressenter.

Istället härleds det hela till det faktum att projektet bygger på så kallad blockkedjeteknik, något som de flåsa är överens om kommer bidra till projektet utbredning när det kommer till att främja en mer aktiv och hälsosam livsstil bland gemene man.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Ta chansen att investera under presale-fasen och erhöll en 50% bonus

Enligt teamet bakom Fight Out kommer alla de intressenter vilka väljer att investera i projektet under presale-fasen att belönas med en 50% bonus i form av $FGHT-token – något som lyder som projektet inhemska valuta.

Dock måste man även nämna det faktum att vederbörande måste låsa alla sina $FGHT-token under den längsta låsningsperiod som för närvarande återspeglas via webbplatsen för Fight Out-projektet.

På minuskontot återspeglas det hela av faktumet att man faktiskt måste gå med på att låsa sitt token-innehav under den längsta låsningsperioden. Det hela innebär således att man ej kommer att kunna överföra $FGHT-token bortom det inhemska ekosystemet gällande Fight Out.

Fight Out har en stark koppling till den fysiska sfären

Projektet Fight Out projiceras i grund och botten som ett M2E-projekt (eng. move-to-earn), något som i sin tur syftar för att belöna individerna med ett adekvata mängd $FGHT- och $REPS-token varje gång som de väljer att ägna sig åt en specifik träningsform.

Teamet bakom projektet har även ställt in siktet på att säkerställa att hela bygger på en form av fysisk aspekt, något som i sin tur kommer bidra till att projektet differentierar sig från resten av konkurrenterna.

I och med ovanstående har de ansvariga beslutat sig för att sätta upp mer än 20 fysiska gym runt om i världen. Valet av placering kommer initialt att bygga på spridningen av $FGHT-innehavare.

Det hela innebär att de städer vilka återspeglas av den största antalet $FGHT-ägare kommer får äran att stå först i kön när det kommer till de gym vilka Fight Out ämnar sätta upp.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Ej krav på att gå med i de fysiska gymmen

Det är viktigt att understryka det faktum att man ej behöver nödvändigtvis gå med i de fysiska gym vilka sätts upp av Fight Out. Det hela gäller även för alla de utövare vilka råkar bo i en stad där en fysisk FightOut Gym återfinns.

De Fight Out-gym kommer dock att särskilja sig från de traditionella gymmen i form av att man även ämnar erbjuda en rad andra utrymme vilka härleds till b.la gemensamma arbetsutrymmen.

Istället fokuserar projektet på att förmå användarna att ladda ned den intuitiva app som för övrigt bygger på blockkedjeteknik. Det hela är ett obligatoriskt steg som måste åberopas, där man b.la kommer få besvara en rad frågor första gången som man startar upp appen.

De frågor som man besvarar kommer i sin tur att nyttja b.la för att skräddarsy de träningsplan vilka man kommer rekommenderas, samtidigt som även den personliga avataren kommer kunna formas adekvat.

FGHT-kursen ökar för varje 12:e timme under slutet av presale-fasen

När det kommer till presale-fasen gällande Fight Out pågår det hela med full fart i takt med att denna text slutförs. Det ska även nämnas att det hela ämnar sälja ut snabbt, samtidigt som projektet för närvarande samlat in ett imponerande kapital i form av mer än $3,2 miljoner dollar!

Ovanstående innebär att om man önskar investera i presale-fasen bör man agera ganska omgående för att säkra de kvarstående $FGHT-token som erbjuds. Ju längre tid man väntar, desto högre kurs kommer token att återspeglas av.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

 

Relaterade artiklar: