C+Charge tar bilindustrin ett steg längre genom att tillhandahålla en tillförlitlig och effektiv lösning gällande laddning av elfordon. Dess inhemska $CCHG-token har hittills mäktat med att samla in över $543 000 dollar i sin presale-fas, något som i sin tur tyder på en stark efterfrågan från en rad investerare vilka återfinns i en rad olika sfärer.

Utvecklingen av elbilar har ökat markant under de senaste åren, där många är av den uppfattningen att det hela är en naturlig utveckling mot en mer hållbar miljö – där målet att eliminera fossildrivna bränslen står högre i kurs än någonsin tidigare.

De flesta tillverkarna har insett vidden av det hela, något som innebär att man styrt om rodret mot tillverkning av eldrivna fordon. Fordonsmarknaden står således redo för en långsiktig expansion.

Plattformens skapare hoppas kunna fylla en stor lucka inom sfären för elfordon. Även om elfordon stiger i omfång och användning för varje dag som går, har dock infrastrukturen ej hängt med i utvecklingen.

Laddningsstationer har visat sig vara ineffektiva i att möta marknadens behov av laddningsstationer, något som inneburit att många förare står handfallna vid behovet av att ladda sitt fordon.

Dessutom står elbilsbranschen inför andra en rad andra utmaningar – där b.la en transparent prissättning efterfrågas mer och mer. För närvarande har ej fordonsägarna kontroll över hur mycket deras laddning egentligen kostar i likhet vid laddning av fossildrivna fordon.

Lösningen till det hela stavas C Charge

Elfordon har under endast några år kommit att profilera sig som en adekvat utmanare till fossildrivna färdmedel. Dock har man hämmas av den påtagliga avsaknaden av laddningsstationerna, vilka ej följ utvecklingen i en tillräcklig takt.

Det är just här som C+Charge kommer in i bilden. Plattformen återspeglas som ett mångsidigt blockkedjebaserat projekt som syftar till att förenkla laddning av eldrivna fordon.

Samtidigt ämnar det hela även bidra till att bredda antalet laddstationer, något som i slutändan ämnar möta den högre efterfrågan i takt med att eldrivna fordon ersätter de fossildrivna alternativet.

C+Charge syftar till att göra livet enklare för ägare av elbilar genom att erbjuda ett smidigt och krångligt sätt att finansiera laddningen av elfordon hos de laddningsstationer vilka alt att ansluta sig till nätverket.

Plattformen har också för avsikt att förändra landskapet för elbilar genom att använda sig av blockkedje- och kryptovaluta-teknik, med fokus på hållbarhet kombinerat med adekvata incitament.

C+Charge ämnar i första hand ta itu med flera problem som ägare av elbilar står inför, där bland annat begränsad tillgång till koldioxidkrediter och olägenheter gällande hantering av betalningar m.fl.

Det hela bygger på den så kallade P2E-systemet

Det hela projiceras i form av ett så kallat P2E-system (eng. peer-to-peer) som erbjuder både kostnadseffektiva och effektiva betalningar vilka i sin tur finansieras av den inhemska $CCHG-token.

Blockkedjeplattformen tillhandahåller en app genom vilken alla transaktioner genomfört och registreras. Lösningen erbjuder EV-ägarna ett enkelt sätt att finansiera laddningen av fordon, samtidigt som de i realtid kan övervaka sitt saldo.

För att säkerställa ett transparent förhållningssätt till det hela kommer appen fråga att erbjuda en öppen och framförallt rättvis prissättning för alla de laddstation vilka finns anslutna till det hela.

C+Charge-appen kommer också att erbjuda realtidsinformation gällande tillgängliga laddningsstationer, vilket gör det enkelt för användare av elfordon att erhålla tillgång till information om var EV-ägarna kan ladda sina fordon.

En annan fördel med C+Charge är information i realtid. Ägare av elbilar kan använda appen för att beskåda hur mycket det kostar att ladda, men även var de kan identifiera de bästa erbjudandena.

CCHG-token utgör nyckeln i det hela

Som tidigare nämnts återges CCHG som den ursprungliga kryptotoken för C+Charge projektet. Tillgången, som i grund och botten bygger på BNB Smart Chain, kommer att behandla transaktioner vilka associeras med de laddstationer vilka förvaltas av C+Charge.

I skrivande stund har presale-fasen gällande CCHG-token redan samlat in mer än $543 500 dollar, där alla de investerare vilka väljer att gå med i det hela kommer att kunna förvärva token till en kurs om $0,013 per token.

Det hela påvisar en stark efterfrågan på marknaden när det kommer till denna blockkedjelösning från den verkliga världen, samtidigt som det hela påvisar att C+Charge är här för att stanna!

Relaterade Artiklar: