Bitcoin-prisprognosen är fortfarande optimistisk i och med att BTC, världens mest populära kryptomynt, lyckades förlänga sin positiva svit, där man stadigt klättrade till en gräns över strax $23 500 dollar!

Uppgångarna gällande Bitcoin-kursen stärktes dessutom ytterligare av att det institutionella intresset för Bitcoin fortsatte att öka i takt med att investerarna valde att fokusera på att investera ingående i Bitcoin-futures, vilket är ett annat uppmuntrande tecken gällande kryptosektorn.

bitcoin code recension

Det nuvarande priset på Bitcoin återspeglas av $23 792,26 dollar, samtidigt som handelsvolymen under 24 timmar återspeglas av $30 490 969 049 dollar. Bitcoin har ökat med 3,38 % under de senaste 24 timmarna och återspeglas av ett marknadsvärde om $458 702 123 226 dollar.

Pessimistisk utveckling av den amerikanska dollarn

Den amerikanska dollarn misslyckades med att stoppa sitt nedåtgående rally, något som resulterade i att man föll ytterligare i samband med att Federal Reserve signalerade att räntehöjningscykeln börjar gå mot sitt slut.

Beslutet i fråga resulterade i att dollarn kom att fall till den lägsta noterade nivån under en period om nio månader, samtidigt som även räntorna på statsobligationer gick samma öde till mötes.

Som en biprodukt av det hela betraktades den kontinuerliga nedgången hos den amerikanska dollarn som en annan viktig faktor som i sin tur bidrog till att kurserna gällande kryptovalutor behöll sin stigande momentum.

Det är även värt att notera det faktum att Federal Reserve valde att höja styrräntan med 25 baspunkter till 4,5% -4,7%. Samtidigt uttalade sig ordföranden Jerome Powell om att en motsatt inflationstrend redan inletts samtidigt som han betonade att det är ännu för tidigt att utropa sig som segrare över den alarmerande inflationen.

Stigande Bitcoin intresse indikerar minskande volatilitet

Kursen gällande världens största krypto – BTC – har kommit att stiga på senare tid. Dock menar flera insatta experter att orsaken till den a positiva utveckling kan tillskriva den ökade institutionella intresset för token.

Framför tolkades den ökade intresset av CME Open Interest för Bitcoin som ett tecken på den påfallande institutionella intresset. Enligt Arcane Research har intresset för BTC kommit att stiga 4% – från 53% till 57%.

Som ett resultat av det ökade institutionella intresset har den uppskattade volatiliteten för BTC minskat, vilket ses som en positiv indikator för utveckling av Bitcoin-kursen inom den kommande perioden.

Bitcoin Price Chart – Källa: Tradingview

BTC/USD-paret försöker bryta över den stora motståndsnivån i form av $24 000 dollar via 4-timmars diagrammet. Om detta lyckas kan det hela komma att driva upp kursen mot ytterligare motståndsnivåer runt $24 300 eller $24 800 dollar.

Det 50-dagars glidande medelvärdet inom 4-timmars tidsramen har skapat en stödpunkt i form av $23 000 dollar. Om denna gräns bryts har BTC/USD-paret potential till att öka i värde.

Tre adekvata kryptoalternativ till Bitcoin (BTC)

Med tanke på det ständigt växande antalet kryptoprojekt är det klokt att välja sina investeringar med stor försiktighet, framförallt om man ämnar investera i helt oprövade projekt.

Ett sätt att investera till en lägre risk härleds till att investera under presale-fasen, något som vanligtvis innebär att man får möjligheten till att förvärva en token till en betydligt lägre kurs än vad det hela kommer återspeglas av i samband med listning via de officiella kryptobörserna.

Just därför kommer vi härnäst att kortfattat redogöra för tre adekvata alternativ till Bitcoin vilka vi anser att du bör ta en närmare titt på. Det hela återspeglas av MEMAG, FGHT och C+Charge, vilka alla för närvarande kan förvärvas via respektive presale-fas

En rad analytiker och expert menar på att kryptovalutor har en stor potential till att lyckas generera positiva avkastningar i jämförelse med många av de andra token vilka återspeglas inom kryptosfären.

Meta Masters Guild (MEMAG)

MEMAG, ett nytt spelkoncept anpassat för den mobila användaren ämnar förbättra upplevelsen av P2E-sfären genom att tillhandahålla titlar vilka får spelaren att längta tillbaka till det hela.

För närvarande pågår Meta Masters Guilds presale-fas med full råge, där man nyligen inledde den fjärde etappen, som i skrivande stund pågår fortfarande. Hittills har man mäktat med att samla in en ytterst imponerande kapital i form av totalt $2,5 miljoner!

Vi rekommenderar således att man investera medan kursen ännu anses vara någorlunda förmånlig. Notera att MEMAG kommer återigen att bli föremål för en kursökning i samband med att den femte etappen inleds.

Dock kommer den mest påtagliga skillnaden att återspeglas i samband med att token listas via de publika börserna – där kursen förväntas öka markant i jämförelse med vad den erbjuds till under presale-fasen.

Fight Out (FGHT)

Fight Out är ett nytt projekt som bygger på ett Move-to-Earn-koncept. Kärnan i det hela återspeglas i form av en app som utövarna förväntas ladda ner. Via denna kommer man sedan belönas med så kallade REPS, eller “in-app tokens” för varje träningspass som man genomför.

Fight Out (FGHT) kastar ljus över den lukrativa tränings- och hälsobranschen genom att skapa innovativ programvara som i sin tur ämnar kompensera användare när de väljer att anamma en mer hälsosammare livsstil.

Fight Out nyttjar individuella avatarer för att spåra utövarnas träningsinsatser i realtid, samtidigt som man kan följa de mål som man lyckats uppnå vid varje given tidpunkt. Den visuella representationen av de framsteg man uppnå sporrar utövarna att fortsätta med det hela.

Presale-fasen gällande $FGHT har visat sig vara en smärre succé där man mäktat med att samla in över $3,77 miljoner dollar i samband med att denna text utformas. Det hela påvisar hur entusiastiska investerarna är över att ta del av det som projektet har att erbjuda.

C Charge (CCHG)

C+ Charge är ett annat nytt spännande koncept som många menar på kommer revolutioner hur både privatpersoner och kommersiella bolag förhåller sig till laddningen av eldrivna fordon.

Det hela bygger på den så kallade $CCHG-token och ämnar belöna EV-ägarna för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon via en av de laddstationer vilka finns anslutna till C+Charge-nätverket.

Grundkonceptet är att belöna förarna med koldioxidkrediter, vilka i sin tur kan omvandlas till plattformens $CCHG-token vilka sedan kan åberopas för en rad olika ändamål. Presale-fasen gällande C+Charge pågår för fullt, där token säljer av i en rasande fart!

Vi rekommenderar att man väljer att gå med i det hela medan det ännu finns tid och potential för ansenliga avkastningar.

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.