Robert Kiyosaki är betydligt mer känd för sin bok bästsäljande bok – Rich Dad, Poor Dad – än investeringar i kryptovalutor. På senare tid har Kiyosaki uttalat sig varmt gällande de digitala valutorna, där han även valt att investera i Bitcoin som ett led i att diversifiera sin portfölj.

Enligt Kiyosaki har förra veckans krasch av Silicon Valley Bank och Signature Bank ökat risken betydande för en kommande finanskris. Även om det på förhand verkade som att de svenska spararna kommit undan visade sig det vara önsketänkande.

Det uppdagades tämligen snabbt att den svenska tjänstepensionsföretaget Alecta investerat betydande kapital i den “kursade” Silicon Valley Bank, något som i sin tur orsakade stor oro bland svenska sparare.

I likhet med den amerikanska marknaden, där FED nyligen valde att gå in och garanterad spararnas kapital i Silicon Valley Bank följde den svenska Riksbanken upp det hela genom att förse de svenska sparare med garantier när det kommer till deras kapital hos Alecta.

Ännu mer falska pengar

Genom att sätta in mer falska pengar i omlopp för att rädda en redan svårt sjuk ekonomi är något som endast kommer leda till ännu högre förfall. Just därför menar Kiyosaki att man bör fokusera på att investera i kryptovalutor (BTC, ETH, m.fl.), inklusive guld och silver för att stå stadig inför den finansiella stormen.

Förra veckan publicerade FED – Federal Reserve Board och FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation ett gemensamt uttalande gällande de senaste turerna kring Silicon Valley Bank och Signature Bank

Förutom att beklaga det inträffade underströk man även att alla sparare kommer att få tillgång till sina pengar – oberoende av vilka summor det handlar om – utan att för den delen lyda några förluster!

Inga rättsliga påföljder i sikte

Precis som vid den senaste finanskrisen kommer skattebetalarna att stå för notan. De svenska myndigheterna har för närvarande ej uttalat sig dock huruvida man ämnar ställa till svars de styrande hos Alecta.

Det som dock är intressant att nämna i sammanhanget är att Alecta godkände miljardutbetalningar till cheferna hos Silicon Valley Bank även om man kände till den prekära situation som banken befann sig i!

Kiyosaki menar på att den statliga räddningsaktionen är endast en temporär lösning, i och med att det hela baseras på att skapa ännu mer kredit, istället för att vara bundet till genuina tillgångar.

Hur ska man tänka egentligen?

Enligt Kiyosaki behöver man fördela sina investeringar genom att fokusera på tillgångar vilka under tidigare finanskriser visat sig vara stabila. Han betonar framförallt att fokusera på guld och silver, men även Bitcoin.

För de svenska investerarna är det främst den ökade inflationen som oroar. För att förstå allvaret av det hela menar experterna att under de senaste 10-åren har alla löneökningar ätits upp av inflationen.

Med andra ord har man lika mycket pengar som för 10 år sedan, med skillnaden att levnadskostnaderna är betydligt dyrare än tidigare. Både guld och silver klarade sig galant under den senaste finanskrisen, samtidigt som de visat sig stå stadigt under tiden med hög inflation.

Lägger man till ytterligare en komponent i form av Bitcoin har man ansenligt fördelat sina risker, något som i sin tur kommer ej hålla en vaken om nätterna. För att komma igång med investeringar i digitala valutor behöver man först och främst registrera sig hos en kryptobörs.

Om du är helt grön inom det hela rekommenderar vi att läsa vår nybörjarguide, där vi guidar dig steg för steg gällande hur du kommer igång med kryptoinvesteringar – under mindre än fem minuter!

Relaterade artiklar: