I spåren av bankkrisen har Bitcoin (BTC) på allvar etablerat sig som en investeringsform att räkna med. För de svenska spararna som önskar exponeras mot den digitala tillgången är läget minst sagt ljust.

Enligt Sami Rusani, som för närvarande arbetar som fondförvaltare hos Obsidian bör de svenska investerarna fokusera på att investera i Bitcoin (BTC), Ether (ETH), inklusive andra kryptovalutor som återspeglas av stor potential.

Samtidigt bör man fokusera på ett långsiktigt sparande där man behåller innehavet under en period av 5-10 år. Den verkställande direktören för Antilop, Anna Svahn, är inne på samma spår och menar på att trenden med investeringar i kryptovalutor blir allt mer tydlig.

Enligt Svahn väljer allt fler svenska investerare att plocka ut sitt sparkapital från de traditionella finansinstituten, för att tämligen omgående låsa merparten av det hela till en rad olika former av digitala tillgångar.

Kommer svenska banker att drabbas av konkurserna?

Det faktum att vi tryckt pengar under en lång period, samtidigt som vi lurats i tron om att de låga räntorna – vilka ska understrykas legat på extremt låga nivåer under nästan två decennier kommer fortsätta för all framtid – har resulterat i en hög inflation.

Enligt Svahn tror sig centralbankerna kunna slingra sig ur nästa bankkris genom att anamma samma förfaringssätt som initialt bidrog till att skapa de problem som allmänheten för närvarande exponeras för.

Även om Svahn inte är säker på hur utvecklingen kan komma att påverka de svenska bankerna är hon betydligt mer säkert gällande faktum att vi står inför en potentiell systemkris, något som i sin tur kommer resultera i katastrofala följder.

Men med tanke på att aktien för Deutsche Bank tappade över 15% i värde under den gångna veckan vittnar det hela om att bankkrisen kryper sig allt närmare den svenska gränsen, något som småsparare bör ta på största allvar!

Är Bitcoin (BTC) ett alternativ till guld?

Världens största krypto (BTC), som historiskt sett påverkats av aktiemarknaden, har under de senaste veckorna gått emot strömmen. Faktum är att token sedan början av året kommit att stiga med över 70%!

Den 1 januari 2023 handlades BTC via kryptobörserna till cirka $16,600 per token. Nästan tre månader senare återspeglas kursen av ett dagligt genomsnitt på $27,900. Den största ökningen härleds dock till de konkurser som kommit att drabba de amerikanska bankerna.

För cirka två veckor sedan handlades Bitcoin (BTC) till $20,000 per token, samtidigt som nyheten om att Silicon Valley Bank fick slänga in handduken och officiellt ansöka om konkurs bidrog ytterligare till att BTC-kursen steg.

Strax därefter började BTC att klättra mot den magiska $30,000-nivån, där token efter två veckor återspeglas av en kurs på $28,000. Skulle fler banker försättas i konkurs är det ingen vild gissning att Bitcoin kommer nyttja det hela som momentum för att uppnå ännu högre kursnivåer!

Flera analytiker är dock försiktiga med att utnämna kryptovalutor som ett alternativ till guld, samtidigt som de anser att digitala kryptovalutor bör utgöra en naturlig del av portföljen, framför allt med tanke på den rådande situationen.

Experterna menar på att Bitcoin (BTC) bidragit starkt till att utbilda investerarnas kunskap gällande penningpolitiken, inklusive de potentiella konsekvenserna när det kommer till traditionella fiatvalutor.

Man är dock noga med att understryka vikten av ett “långsiktigt sparande”, istället för att jaga mindre vinster på kort sikt. Samtidigt menar många experter att guldpriset kan komma att växa ytterligare, framför allt om allmänhetens förtroende för fiatvalutor fortsätter att sjunka.

Relaterade artiklar: