C+Charge har som mål att revolutionera laddningsbranschen gällande elfordon. Med en användarvänlig mobilapp i kombination med en transparent och högkvalitativ inbyggd token kommer denna plattform att förse EV-ägare med en hög nytta!

C+Charge-teamet arbetar också aktivt att förse ägarna av elfordon med information i realtid gällande laddningsprocessen – något som i sin tur projiceras av en rad intressanta parametrar och associerade detaljer.

Presale-fasen gällande projektet pågår med full fart, där man under endast ett antal veckor mäktat med att samla in över $700 000 i form av extra kapital till projektet.

En unik lösning för laddning av elbilar

C+Charge är en ny blockkedjeplattform som syftar till att revolutionera marknaden för elfordon. Plattformen, som startade upp sin presale-fas under slutet av 2022, har som mål att sammanföra kryptovalutor och blockchain-teknik till EV-marknaden.

Det hela ämnar man uppnått genom att erbjuda möjligheten för vederbörande ägare att genomföra sömlösa betalningar för sina laddningar, samtidigt som man belönas med adekvata C+Charge-token.

Teamet bakom C+Charge identifierade ganska omgående det faktum att marknaden gällande laddningsstationer hängde ej med i den snabba utvecklingen gällande produktionen av eldrivna fordon.

I takt med att antalet EV-ägare stiger, kommer även behovet av adekvat infrastruktur där laddningsstationer utgör en rudimentär del av det hela. Via C+Charge kommer elbilsägare att kunna nyttja en plattform som avsevärt kommer att förenkla deras vardag.

Några av de mer intressanta funktioner vilka erbjuds härleds till snabba och enkla betalningar av laddning, möjligheten att beskåda sitt saldo i realtid, tillgängliga laddstationerna i närheten – för att nämna några.

Var och en av de laddstationer vilka finns anslutna till C+Charge-nätverket nyttjas den inbyggda token i form av $CCHG. En annan viktig aspekt inom det hela är att för varje gång som man väljer att ladda sitt elfordon kommer man att belönas med adekvata koldioxidkrediter.

Goodness Native Tokens (GNT)

Varje koldioxidkredit kommer att projiceras i form av så kallade Goodness Native Tokens (GNT), vilka vederbörande kommer att kunna komma åt via plattformens intuitiva C+Charge app.

Varje GNT-enhet kommer att representera en koldioxidkredit, samtidigt som den ämnar distribueras till EV-ägare i samband med att man väljer att ladda sina elfordon hos de stationer vilka finns anslutna till nätverket i fråga.

Plattformen har även mål att demokratisera marknaden för koldioxidkrediter och erbjuda de till gemene man. På det sättet ämnar man erbjuda EV-ägarna ett högt mervärde, samtidigt som man uppmuntrar fler individer med att gå med i den gröna revolutionen.

$CCHG-token bygger på en deflationär modell

När det kommer till $CCHG utgör token i fråga själva katalysatorn när det kommer till ekosystemet gällande C+Charge. Precis som vi diskutera tidigare kommer den digitala tillgångens att nyttjas till för att genomföra betalningar i samband med laddning av EV-fordon.

CCHG bygger på BNB Smart Chain och är särskilt värdefull i och med att det hela bygger på en så kallad deflationsmodell. Varje gång token tillämpas i samband med en transaktion/betalning kommer 1% att förverkas av den sammanlagda summan som det hela utgörs av.

Denna deflationsmodell kommer att utgöra ett viktigt element när det kommer till att bevara det långsiktiga värdet hos $CCHG. För närvarande har man möjligheten att förvärva token via den pågående presale-fasen genom att använda sig av Ether (ETH) och/eller Tether (USDT).

Vänligen notera även att man behöver överföra sina ETH/USDT till en ERC-20 plånbok för att kunna realisera det hela.

Relaterade Artiklar: