Elfordon rider för närvarande på en trendvåg av sällan skådat slag! Faktum är att det enligt de senaste rapporterna har den europeiska försäljningen av elfordon ökat med 12,1% under det gångna året!

Det hela har dock kommit att exponera en annan stor akilleshäl, nämligen den påtagligt bristfälliga infrastrukturen! Framförallt härleds det hela till avsaknaden av adekvata laddningsstationer – något som C+Charge plattformen ämnar råda bot på!

Erbjuder ett högre mervärde

C+Charge är ny plattform som ämnar förändra sättet på vilken ägarna av elfordon förhåller sig till laddningsprocessen. Samtidigt ämnar man förändra branschen i grunden genom att projicera en högre nivå av transparens – framförallt när det kommer till finansiering av laddning.

Den så kallade koldioxidplattformen initierade sin presale-fasen under slutet av 2022, något som för övrigt återspeglats av en stor succé. Kärnan i det hela projiceras i form av den inhemska $CCHG-token.

Med den Ethereum-baserade token kommer man att kunna ladda sina elfordon, men även erhålla dessa i samband med att man väljer att nyttja en av de laddningsstationer vilka valt att ansluta sig till den blockkedja-baserade nätverket.

Eliminerar behovet av valutakonvertering

En annan intressant aspekt inom det hela härleds till elimineringen av valutakonvertering. I och med att man använder sig av $CCHG-tokens för att finansiera laddningen kommer man ej behöva bemöda sig med att konvertera den svenska kronan till andra valutor i samband med laddning i ett annat land.

C+Charge ämnar locka till sig både existerande aktörer men även etablera nya och egna laddningsstationer på en global basis. Det blockchain-drivna projektet har redan säkrat sin första stora internationella partner i form av Perfect Solutions Turkey.

Det hela har medfört att man säkrat 20% av alla de laddningsstationer vilka återfinns inom Turkiets gränser som en del av C+Charge-nätverket. Man för även långt gångna diskussioner med en rad andra aktörer vilka man hoppas kunna knyta till sig inom den närmsta framtiden.

Appen nyttjas som katalysator

Teamet bakom plattformen utvecklar för närvarande en app som ämnar utgöra katalysatorn inom C+Charge-nätverket. Det hela kommer b.la nyttjas till att hålla reda på innehavet av $CCHG-token, finansiera laddningar, förvara token innehavet via den inbyggda kryptoplånboken m.fl.

Appen ämnar även nyttjas till att förse förarna med information i realtid gällande närliggande laddstationer i form av kötider, diagnostik etc. Till skillnad från traditionella bensinstationer vilka återspeglas kostnaden via de fysiska stationerna kommer man via C+Charge-appen att kunna beskåda den preliminära kostnaden för laddningen i förväg!

Tjäna in koldioxidkrediter

Förutom möjligheten att erbjuda möjligheten till enkla, smidiga och sömlösa betalningar utvecklar C+Charge även ett system som erbjuder användarna i fråga möjligheten att tjäna in lukrativa koldioxidkrediter.

För varje gång som en användare nyttjar sina $CCHG-token till att finansiera laddningen av sitt elfordon kommer de att belönas med en adekvat mängd koldioxidkrediter. Det hela projiceras i form av så kallade av icke-fungibla tokens (NFT).

Det som är intressant att nämna i sammanhanget är att dessa NFT:er kan säljas vidare, något som erbjuder möjligheten till att generera adekvat avkastningar. Teamet bakom C+Charge anser att denna utveckling lämpar sig som ett adekvat sätt att förse EV-användare med ett högt mervärde.

Traditionellt sett har marknaden för koldioxidkrediter varit en ytterst sluten sfären där endast gigantiska kommersiella bolag kunna medverka. Det hela ämnar man förändra i grunden – något man ämnar uppnå genom att b.la erbjuda möjligheten för privatpersoner att ta del av det hela.

En annan påtaglig fördel som teamet bakom C+Charge identifierat härleds till det faktum att tillgången till koldioxidkrediter ämnar nyttjas som ett incitament för att locka betydligt fler till att gå med i den gröna revolutionen och övergå till eldrivna fordon!

Endast 48-timmar kvar av den femte etappen

I samband med att denna text utformas återstår mindre än 48-timmar av den femte etappen av den ytterst lyckade presale-fasen gällande C+Charge projektet. Det hela har hittills samlat in mer än $2,1 miljoner dollar, samtidigt som 1 CCHG kan förvärvas till en kurs om 0,018 USDT.

Officiellt kommer presale-fasen att avlusats den 31 mars, varav $CCHG-token ämnar listas via en rad centraliserade börser (CEX) vilka man för övrigt redan tecknat ett avtal med!

Relaterade artiklar: