FightOut kommer att skaka om hälso- och fitnessbranschen

FightOut kommer att skaka om hälso- och fitnessbranschen! På senare år har det publicerat en rad varianter av en rad olika modeller när det kommer till distributionen av token. Varje enskild modell har skapats för att förse de användare vilka återfinns på en utvald plattform med en rad incitament.

Det hela återspeglas framför allt när det kommer till de sätt på vilka man förväntas skörda de avkastningar vilka man genererar via respektive plattform. Senast i raden av de plattformen vilka har som mål att revolutionera det hela härleds till den intuitiva och revolutionerande FightOut projektet!

Målet är att via blockkedjor omvandla i grunden hur vi förhåller oss till fitnessbranschen grunden, där man ämnar utmana konkurrenterna genom att erbjuda något som står sig utanför mängden!

Trenden med att “röra sig för att tjäna pengar” inom kryptosfären har inom en förhållandevis kort period kommit att bli ett av de mest populäraste och lukrativaste sätten att förhålla sig till kryptovalutor på.

FightOut vinner mark inom fitnessbranschen

Till skillnad från Stepn, som för övrigt återspeglades som en av de första aktörerna på området “Move-to-Earn “, anses FightOut bland analytiker vara ett betydligt mer framstående och framförallt moget projekt som har betydligt högre planer än den förstnämnda.

Förutom att fokusera på att belöna människor i den digitala sfären med ett spännande nytt sätt att behålla hälsan, samtidigt som man belönas på en rad olika sätt, arbetar FightOut-teamet också med att bygga egna fysiska gym.

Vi vill betona det faktum att det inte är ej obligatoriskt att besöka de gym vilka erbjuds av FightOut-projektet, samtidigt som det heller ej är obligatoriskt att använda sig av plattformen för att ta del av de fördelar som det hela erbjuder.

Dock behöver man vara införstådd med det faktum att ju mer frekvent man involverar sig i FightOut-sfären kommer bidra indirekt till att man erhåller betydligt mer belöningar, där b.la den interna FGHT-token återspeglas.

Förutom ovanstående har FightOut-teamet även lyckats teckna ett imponerande avtal med flera ledande aktörer inom branschen, något som vittnar om att projektet är här för att stanna!

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Fight Out - Nästa 10x Move-To-Earn Kryptovaluta - Förköpsfas Nu!

Vårt Omdöme

FO-logo
  • Backad av Lbank Labs och Transak
  • Bli belönad när du motionerar!
  • Avancera och tävla i Metaverse
  • Förköpsfasen LIVE - +$2.5M insamlat
  • Gemenskap i riktiga värden via gym-kedjor
FO-logo
Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Höj nivån på din metaverse-avatar

Alla de vilka väljer att utöva sina fysiska aktiviteter via FightOut-plattformen kommer kunna spåra sin övningar, samtidigt som det hela registreras i realtid. Förutom det kommer man även att kunna tjäna in poäng i kombination med de eftertraktade FGHT-token.

De involverade kommer att erbjudas möjligheten till att få chansen till att höja nivån på sina metaverse-avatarer, något som i sin tur kommer att exponeras för ett alltmer imponerande statistik ju mer tid man ägnar åt respektive aktivitet.

Detta fokus på fitness står sig som en stark kontrast till många andra områden vilka återspeglas inom branschen. Det hela leder ofta till att individer spenderar alldeles för mycket tid bakom skrivbordet.

FightOut-förköpsfasen har samlat in mer än $2,3 miljoner dollar

FightOut befinner sig för närvarande I sin förköpsfas, vilket in sin tur återspeglas som ett ypperligt tillfälle för investerare att ta del av det hela till en ytterst symbolisk kurs som sannolikt lär öka i samband med att token listas via de publika förköpsfaserna?

Det hela sltuar dock inte där utan man erbjuds en del extra inctimatemt under den pågående förköpsfasen för alla de vilka väljer att samla på sig fler tokens, något som i sin tur kan åstadkommas på flera sätt.

Ett av dessa återspeglas i form av en 10% token-bonus för alla de investerare vilka väljer att förvärva FGHT-token för mer än $500 dollar åt gången, inklusive en 25% bonus för alla dem som väljer att spendera mer än $50 000 dollar åt gången.

För dem som vill dra nytta av den trendiga utvecklingen inom blockkedjor och fitnessbranschen lämpar sig FightOut som ett av de bäst alternativen för närvarande.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

 

Relaterade artiklar: