Image

FightOut ICO har samlat in mer än $2,5 miljoner. Det hela ska tilläggas är en bedrift som man ämnat uppnå, trots det faktum att Fight Out-projektet endast varit öppen under en period som projiceras i form av endast några veckor.

Fight Outs $FGHT-token erbjuder möjligheten till att nyttja Fight Out Web 3.0-appen i form av beta-versionen som ämnar släppas under den första kvartalet för 2023 ämnar lanseras i sin helhet under den andra kvartalet för 2023.

$FGHT-token erbjuder för närvarande till en kurs om $0,0166 (60,06 = 1 USDT). Dock ämnar kursen fördubblas till $0,0333 där den pågående förköpsfasen för övrigt ämnar slutföras under den mars 2023.

Som ett led i att fira initieringen av förköpsfasen har team bakom det hela lanseras en utlottning i form av 250 000 $FGHT-token, något som för övrigt en lycklig vinnare kommer lägga beslag på i samband med att det hela slutförs.

För att kunna lägga beslag på de $FGHT-token som lottas ut måste vederbörande investerare dock utföra 9 olika uppgifter. En av dessa projiceras i from av att gå med i en rad officiella sociala kanaler, samtidigt som man behöver äga FGHT-token till ett värde om minst $250.

Som ett led i att öka medvetenheten om förköpsfasen ämnar teamet bakom FightOut erbjuda en bonus på upp till 50% för den investerare summan. Det ska dock nämnas att alla de token vilka man åberopar i form av bonus kommer vara låsta under en period om tre månader.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Fight Out-appen lanseras under Q1 2023

Kärnan i Fight Out-projektet återspeglas av den app som ämnar släppas i form av betaversion under den första kvartalet för 2023. Det hela ämnar spåra och mäta den fysiska prestationen hos vederbörande utövare.

För närvarande har man möjligheten till att få en inblick i hur appen kommer vara utformad genom att besöka den officiella webbplatsen gällande Fight Out-projektet där en rad skärmdjupmar återspeglas.

De träningsmoment vilka utövaren i fråga kommer kunna åberopa härleds till b.la styrk, kondition, uthållighet m.fl. Första gången som man startar upp appen kommer man behöva besvara en rad frågor vilka ämnar nyttjas till att skapa det personliga programmet.

Väljer man exempelvis att fokusera på styrka kommer alternativen att projiceras i form av b.la mål gällande den optimala kroppsvikten, tillgänglig utrustning, sättet man föredrar att utöva aktiviteten i fråga, hur många dagar man ämnar ägna sig åt aktiviteten i fråga m.fl.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

$FGHT och REPS

Fight Out-projektet återspeglas i form av en prenumerationstjänst där både $FGHT och REPS nyttjas för att registrera sig. För att främja det inhemska ekosystemet hos FightOut kommer en 25% rabatt att erbjudas för alla initial prenumeration via $FGHT.

De belöningar vilka tjänas in i form av REPS kan nyttjas till att förvärva artefakter och associerade tjänster, något som b.la projiceras i form av konsultation vilka härleds till personliga tränare och/eller de coacher vilka ingår i Fight Out-teamet.

Ytterligare REPS kan förvärvas i form av $FGHT, något som i sin tur projicerar en annan dimension när det kommer till underbyggandet av $FGHT-token. Teamet bakom Fight Out-projektet har även verifierats av CoinSniper.

Samtidigt har den underliggande teknologi bakom Fight Out ingående granskats av den välrenommerade och oberoende aktörer i form av Certik. I samband med att man passerat $2,5 miljoner i form av insamlat kapitel befinner man sig på god väg att uppnå det slutliga målet om $5 miljoner!

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Relaterade artiklar: