M2E-plattformen FightOut, har hittills samlat in imponerande $5,53 miljoner dollar under den pågående presale-fasen. För närvarande återstår endast timmar innan priset på $FGHT-token återigen stiger!

I skrivande stund återspeglas $FGHT-token av en kurs på $0,02850, för att under fredagen stiga till $0,0309! Sju dagar senare, under den sista etappen kommer priset för 1 $FGHT-token att ligga på $0,0333, vilket även kommer vara priset som definieras i samband med noteringar via de centraliserade börserna (CEX).

Vänligen notera att presale-fasen gällande Fight Out och $FGHT-token är planerad (officiellt) att avslutas den 31 mars, varav de första noteringar via CEX-börserna ämnar äga rum den 5 april!

I skrivande stund har man tecknat avtal om att noteras via en rad populära börser, något som b.la inkluderar LBank, BKEX, DigiFinex, Uniswap, XT.com, Changelly Pro, BitForex – med fler på ingång!

Belöningar baseras på satsat kapital

Spänningen kring projektet har ökat bland investerare, något som framför allt härledas till det förnyade bonusprogrammet, där ytterligare token (upp till 67%) kommer delas ut – utöver de som investerare redan erhållit sedan tidigare!

För att kunna maximera erbjudandet behöver man köpa den Ethereum-baserade $FGHT-token till ett värde på minst $50,000 – ekvivalent 500,000 kr – sett till dagens kurs. Samtidigt måste innehavet låsas under en period på minst 36-månader.

För alla de investerare vilka redan investerat ovanstående belopp och således utnyttjat bonusen kommer i sin tur att erhålla 10% extra token! Om man ej önskar låsa sitt innehav har man även möjligheten att anamma den så kallade “no vesting”-alternativet!

Garanterad 100% avkastningar för alla tidiga investerare

Alla de investerare vilka valde att gå med under den inledande etappen av presale-fasen under vilken 1 $FGHT såldes till $0,01665 kommer att ha genererat en avkastning på 100% i samband med att presale-fasen avslutas.

Dock kommer även alla de vilka valt att investera i presale-fasen under de avslutande etapperna – där $FGHT säljs till en kurs på $0,02850 – ha genererat en respektabel avkastning på 16%! För närvarande återstår mindre än 1/10 av det totala utbudet på 10 miljarder token.

Vänligen notera att 4,5% av utbudet har reserverats för bonuspoolen, samtidigt som 10% ämnar nyttjas för att stödja likviditeten i samband med noteringen via de publika kryptobörserna!

M2E-plattfomen som baseras på själsbundna avatarer

Fight Out återspeglas som den enda M2E-plattformen som byggts kring en så kallad “själsbunden” avatar. Det hela är i själva verket en form av NFT som inte kan säljas vidare i likhet med andra “icke-fungibla tokens”.

Den stora fördelen med ovanstående tillvägagångssätt är att det ej existerar några krav på att finansiera deltagandet via monetära medel, något som flera andra konkurrerande plattformar kräver!

FGHT utgör (som redan nämnts) ekosystemets inhemska token och kommer att bidra till att utveckla projektet, samtidigt som belöningar inom plattformen återspeglas i form av $REPS-token.

För varje gång som utövaren genomför ett träningspass, deltar i de tävlingar vilka äger rum via Fight Out, tar del av de utmaningar vilka arrangeras via plattformen kommer vederbörande att belönas med $REPS-token.

Plattformens $REPS-token kan nyttjas till att uppgradera sin “själsbundna” avatar, köpa PT-timmar, erhålla rabatter på de prenumerationer vilka återspeglas via Fight Out – för att nämna några!

REPS kan antingen tjänas in via de nämnda aktiviteterna eller köpas med fiatvalutor och/eller $FGHT-token. När man köper $REPS med $FGHT erhåller man även en bonus på 25% $REPS, något som ämnar bidra till att stimulera innehavet av $FGHT och ytterligare stärka dess värde inom ekosystemet.

Fight Out har tecknat samarbete med flera kända namn

Som ett led i att marknadsföra Fight Out till den breda allmänheten har teamet bakom plattformen tecknat avtal med flera ambassadörer, vilka ämnar marknadsföra projektet via de personliga kanalerna.

Några av de mer kända härleds till den brittiska boxningsstjärnan Savannah Marshall, UFC stjärnorna Amanda Ribas och Taila Santos – där båda för övrigt rankas som topp 10 i respektive viktklass, inklusive Ninja Warrior NBC-stjärnan Tremayne Dortch.

Missa inte möjligheten att gå med i ett revolutionerade och spännande kryptoprojekt, samtidigt som du unnar dig möjligheten att belönas för varje gång som du väljer att ägna dig åt en fysisk aktivitet!

Relaterade artiklar: