Web3- och träningsprojektet i form av Fight Out mäktade nyligen med att samla in över $4 miljoner under den pågående presale-fasen. Det hela ämnar förändra hur gemene man förhåller sig till träning och hälsa.

Man ämnar revolutionera det hela genom att belöna utövarna för varje gång som de väljer att ägna sig åt en specifik träningsaktivitet genom att förse vederbörande med en adekvat mängd $FGHT-token.

Vidare ämnar man även förbättra den existerande konceptet när det kommer till de så kallade move-to-earn (M2E) – plattformar där b.la som STEPN och Sweatcoin återspeglas som några av de mer välrenommerade.

Fight Out har under en förhållandevis kort period kommit att profilera sig som ett av de lukrativaste projekten att investera i. Flera branschexperter höjer Fight Out till skyarna, något som vi återspeglas i vår guide gällande årets bästa presale-faser.

Investera i $FGHT redan idag

FGHT-tokens säljs i samband med att denna text utformas till en kurs om 0,02010 USDT per token. Dock behöver vi tillägga att kursen för token ämnar stiga för varje ny etapp som inleds, för att slutligen erbjudas till 0,0333 USDT under den sista etappen av presale-fasen.

Det ska även noteras att presale-fasen är planerad sedan tidigare att avslutas officiellt den 31 mars 2023. Dock behöver man vara medveten om att det hela kan komma att avslutas betydligt tidigare än så – förutsatt att det fortsätter sälja av token i samma takt.

När det kommer till det hårda taket har teamet bakom Fight Out definiera ett hårt tak i form av $15 miljoner. Det hela innebär att presale-fasen kommer att avslutas antingen den 31 mars eller när man når taket om $15 miljoner – beroende på vilken av dessa inträffar först.

En rad kryptoanalytiker är överens om att $FGHT har potential att nå betydligt högre nivåer i samband med att token listas via de publika kryptovalutabörserna – något som för övrigt är planerat att öka rum under april månad.

Enligt den populära analytikern Jacob Crypto Bury uttalade han sig nyligen i ett publicerat videoinslag om att Fight Out har potential att generera 5x avkastningar i jämförelse med den inledande kursen.

Alla de investerare vilka önskar gå med i Fight Out-revolutionen bör agera omgående för att säkra $FGHT-token till den lägsta möjliga kursen. Ju tidigare man väljer att gå med i det hela – desto högre potential för betydande avkastningar i samband med att token listas via de publika börserna.

Appen utgör katalysatorn i det hela

Fight Out profilerar sig som en helt ny web3-plattform som ägnar belöna sina användare för varje gång som de väljer att ägna sig åt en fysisk aktivitet. Katalysatorn i det hela återspeglas av den app som Fight Out i grund och botten bygger på.

Det hela kommer att nyttjas för att registrera användarnas aktiviteter, erbjuder möjligheten till att förvärva artefakter via en inhemska ekosystemet, lagra sina $FGHT- och $REPS-token, inklusive en rad andra användningsområden.

Själva appen är planerad att lanseras någon gång under den andra kvartalet för 2023. Det hela kommer att nyttja smarta telefoner och portabel teknik när det kommer till mätning och spårning av utövarens fysiska ansträngningar.

Ekosystemet hos Fight Out återspeglas som en så kallad tokenisering ekonomi, där användare något som rent konkret innebär att utövarna får möjligheten att tjäna in adekvat token för varje gång som de utför de M2E-uppdrag vilka de ställs inför.

Vikten av FGHT som ERC-20 token

FGHT, en Ethereum-baserad ERC-20-token utgör själva valutan inom den Web3-ekosystem som Fight Out återspeglas inom. Det hela kommer nyttjas b.la till att finansiera de prenumerationsnivåer och tjänster som återspeglas inom det hela.

Samtidigt kommer alla de användare vilka använder sig av $FGHT-token att erhålla en 25% rabatt för alla köp som de genomför. När det kommer till $REPS-token bygger det hela ej på en blockkedja och kan endast användas för köp inuti appen.

Vänligen notera att man kan välja att vid varje givet tillfälle konvertera sina $REPS-token till $FGHT-token. Fight Out har även mål att sätta upp en rad fysiska gym vilka kommer återfinnas inom alla världen större städer.

Sist men inte minst anammar projektet ett holistiskt tillvägagångssätt när det kommer till spårning och belöningar av plattformens användare, något som ej kräver dyra inköp i likhet med de som tillämpas av projektets närmsta konkurrenter.

Relaterade artiklar: