Fight Out-projektet har som mål att förändra sättet som individer förhåller sig till träning och hälsa. Man har hittills samlat in över $4,47 miljoner dollar, samtidigt som plattformens styrningstoken i form av $FGHT kan för närvarande köpas till en kurs om 0.02368 USDT.

Enligt den officiella webbplatsen är presale-fasen planerad att pågå fram till 31 mars. Dock kan det hela komma att avslutas betydligt tidigare – förutsatt att man lyckas uppnå det hårda taket.

Fight Out: Erhåll belöningar när du tränar!

Fight Out återspeglas som ett så kallat M2E-projekt (eng. move-to-earn) med målet att belöna utövarna för varje gång som de väljer att ägna sig åt en specifik aktivitet. Till skillnad från andra M2E-projekt kommer Fight Out att belöna utövarna oberoende av aktivitet.

I jämförelse med några av de närmsta konkurrenterna i form av STEPN, Sweatcoin med flera vilka endast har funktionaliteten till att spåra antalet steg, har Fight Out utvecklats för att i detalj spåra varje given träningsform.

Katalysatorn i det hela återspeglas i form av den intuitiva appen, som för närvarande befinner sig under utveckling. Via applikationen i fråga kommer utövarna att belönas med så kallade $REPS-token för varje gång som de genomför ett träningspass och/eller de utmaningar vilka man ställs inför.

Den primära skillnaden med $REPS-token i jämförelse med $FGHT-token är att den sistnämnda bygger på Ethereum-blockkedjan och projiceras i form av en så kallad ERC-20 krypto.

Dock måste man komma ihåg att även om $REPS-token endast kan nyttjas inom Fight Out-appen kan de med behändighet konverteras till $FGHT-token. Några av de intressanta tillämpningar för vilka $REPS-token kan nyttjas härleds till finansiering av medlemskap, köp av PT-timmar, konsultation m.fl.

Ta chansen och investera i Fight Out

Innan man kommer i gång med investeringar i Fight Out behöver man säkerställa att man förfogar över en av de två kryptobaserade plånböcker vilka härleds till MetaMask eller Trust Wallet.

För alla de investerare vilka använder sig av en stationär enhet rekommenderar vi att man fokuserar främst på att nyttja MetaMask i första taget. När det kommer till alla investerare vilka nyttjar en portabel enhet för att investera i Fight Out rekommenderar vi i första hand Trust Wallet.

När man registrerat sig för ett konto hos antingen MetaMask eller Wallet Connect behöver man överföra USDT eller ETH för att delta i den pågående presale-fasen gällande $FGHT-token.

Alla de investerare vilka väljer att gå med i den pågående presale-fasen kommer även att belönas med en bonus upp till 67%. För mer information gällande den bonus som erbjuds vänligen besök den officiella webbplatsen för projektet i fråga.

Delta i utlottningen av $FGHT-token till ett värde om $250 000!

För närvarande kommer alla de vilka väljer att gå med i presale-fasen även att delta i en utlottning av av $FGHT-token som enligt teamet bakom Fight Out projiceras av ett värde upp till $250 000!

I samband med att denna text utformas återstår det endast några timmar innan man inleder nästa etapp. Vänligen notera att det hela avslutas officiellt 31 mars, varav den officiella listningen via CEX-börserna är planerad att äga rum den femte april!

I samband med att $FGHT-token listas via de centraliserade kryptobörserna kommer 1 $FGHT att erbjudas till en kur som 0,0333. I jämförelse med den nuvarande kursen återspeglas det hela en ökning med 0,00962 USDT!

Relaterade artiklar: