Ett av de största problemen som individer ställs inför härleds till konsten att bibehålla sin motivation när det kommer till träning och hälsa under en längre period. De inledande veckorna återspeglas vanligtvis av en hög optimism.

Dock tenderar det hela att plana ut allteftersom, framförallt när kroppen börjar värka, samtidigt som det blir allt mer komplex att inkomponera träningen i den redan hektiska vardagen med alla andra “måsten”.

Andra element vilka kan komma att hämma träningen och motivationen kan härledas till andra typer av sociala aktiviteter, där även höga nivåer av stress och/eller sjukdom kan komma att inverka negativt på det hela.

Kommersiella aktörer inom tränings- och hälsobranschen anammar en rad olika strategier för att lösa detta problem. Ett sätt att förhålla sig till det hela är att erbjuda träningsformer vilka projicera via grupp. Några av de mest populära härleds till crossfit, bodypump, cardio m.fl.

Ovanstående har dock en stor akilleshäl, nämligen att man måste fysiskt ta sig till ett gym för att kunna delta i det hela. Fight Out ämnar råda bot på det hela genom att lansera en träningsplattform som ämnar revolutionera sättet som individer förhåller sig till träning och hälsa.

Det hela bygger på Web3- och blockchain teknik, något som b.la erbjuder utövarna möjligheten att tjäna in krypton för varje gång som de väljer att ägna sig åt en fysisk aktivitet. Samtidigt kommer vederbörande att bli en del av en passionerade och snabbt växande digitala gemenskapen av likasinnade!

Fight Out ämnar förändra tränings- och hälsobranschen i grunden

Fight Out har som mål att förändra sättet som vi förhåller oss till träning och hälsa genom att erbjuda intressenter möjligheten till att tjäna in en adekvat mängd token i samband med att de väljer att ägna sig åt en träningsaktivitet.

För att locka utövarna till att förbli lojala plattformen lockar man vederbörande med en morot, något som projiceras i form av den inhemska token. Även om det redan existerar plattformar vilka bygger på ett snarlikt koncept ämnar Fight Out förbättra det redan existerande konceptet M2E (eng. move-to-earn) konceptet.

Några av de mest välrenommerade konkurrenterna härleds till plattformar i form av b.la STEPN och Sweatcoin, vilka belönar utövarna för varje gång som de väljer att ge sig ut på en gå- och/eller joggingrunda.

Appen utgör kärnan i det hela

Dock kommer Fight Out att skilja sig från ovan nämnda konkurrenter genom att positionera sig som den första plattformen som erbjuder utövarna möjligheten att tjäna in pengar – Oberoende av typen av träning!

Kärnan i det hela återspeglas av plattformens app, som enligt den “whitepaper” som återspeglas via den officiella webbplatsen är planerad att lanseras någon gång under den andra kvartalet för 2023.

Fight Out-appen och -ekosystemet kommer att drivas via en tokeniserad ekonomi, där utövarna som redan nämnts kommer erbjuda möjligheten till att tjäna belöningar i samband med varje slutfört M2E-uppdrag.

Den inhemska token i form av $FGHT är i själva verket en Ethereum-baserad ERC-20-token, som ämnar nyttjas till att driva plattformens web3-ekosystem. Användarna kommer b.la att kunna finansiera deltagande i de tävlingar vilka äger rum via plattformen med just $FGHT.

Fight Out kommer att återspeglas i form av en prenumerationsbaserad tjänst, där alla de användare vilka väljer att teckna en prenumeration med sitt $FGHT-innehav kommer att erhålla 25% rabatt på den totala summan.

Fight Out erbjuder även en så kallad intern token vid namn REPS. Det hela bygger ej på en blockkedja i likhet med FGHT, något som innebär att den endas kan nyttja till att förvärva tjänsten och varor via Fight Out-applikationen.

Plattfoten anammar ett holistiskt tillvägagångssätt när det kommer till att spåra och belöna sina användare för varje gång som de väljer att ägna sig åt en aktivitet. Samtidigt åberopas det hela ej av höga kostnader i likhet med tidigare nämnda konkurrenter.

Fight Out står för en av de hetaste presale-faserna under 2023

För att finansiera utvecklingen av sin applikation och sitt web3-ekosystem håller Fight Out för närvarande en presale-fas där man erbjuds möjligheten till att förvärva deras $FGHT-token till en ytterst rabatterad kurs.

Det hela återspeglas som en av de hetaste presale-faserna för 2023, där teamet bakom det hela mäktat att under en period mindre än två månader samla in kapital i form av över $4 miljoner dollar!

FGHT-tokens erbjuds för närvarande till en kurs om 0,02084 USDT. Dock kommer kursen att öka successivt för varje dag som går, för att landa på 0,0333 USDT under den sista etappen av presale-fasen.

Presale-fasen är planerad att avslutas officiellt den 31 mars. Dock kan det hela komma att avslutas betydligt tidigare än så, förutsatt att försäljningen fortsätter i samma takt. Fight Out har satt ett hårt tak i form av $15 miljoner dollar under presale-fasen.

Potential att uppnå betydligt högre nivåer

En rad experter och analytiker inom branschen har uttalat sig om att $FGHT kan komma att stiga betydligt högre i samband med att den listas via de publika kryptobörserna under april månad.

Med andra ord bör alla intresserade gå med i presale-fasen redan idag för att ta del av den rabatterade $FGHT-kursen. En annan aspekt som behöver nämnas är den så kallade bonussystemet som tillfaller tidigare investerare.

Det hela fungera så att alla de investerare vilka väljer att förvärva $FGHT-token under presale-fasen kommer att erhålla ytterligare 25% $FGHT-token. Det hela baseras på den initiala investeringen, där man sedan kan komma att erhålla ytterligare 25% i form av $FGHT beroende på hur länge man väljer att låsa innehavet.

Relaterade artiklar: