Fight Out ($FGHT) har I skrivande stund samlat in 1/3 av det hårda taket som för övrigt återspeglas av $15 miljoner, efter att man upplevt den största köptrycket sedan presale-fasen inleddes!

Projektets ansvariga har uttalat sig om att man ämnar stycka upp den sista delen av presale-fasen i form av fyra mindre etapper, där var och en av dessa ämnar pågå under en period om totalt 7-dagar.

Presale-fasen är planerad att avslutas den 31 mars, samtidigt som man inleder den officiella listningen via en rad välrenommerade kryptobörser (5 april). Under den sista delen av presale-fasen kommer den Ethereum-baserade $FGHT-token att återspeglas av en kurs på $0,0333.

Dock kommer den redan att höjas från och med idag (3 mars) till en kurs av $0,0261 per token. Det hela innebär i sin tur att investerare har möjligheten att generera avkastningar upp till 27,5% – förutsatt att de väljer att förvärva token idag vill säga!

Dock slutar inte möjligheterna till avkastningar med ovanstående, utan investerare har även möjligheten att tjäna upp till 67% i form av bonus, samtidigt som de även erbjuds 5% bonus USDT) för varje ny investerare som de referera till Fight Out.

Kampsporter i Metaverse

Fight Out ($FGHT) är ett så kallad move-to-earn-projekt (M2E) som erbjuder möjligheten att tjäna adekvata belöningar för varje gång som man väljer att ägna sig åt en specifik fysisk aktivitet.

Det hela kommer baseras på den intuitiva appen, som i sin tur bygger på så kallad “smart teknik”. Via Fight Out-appen kommer vederbörande att kunna spåra sina träningspass, samtidigt som de bygger en digital träningsprofil.

Den sistnämnda utgör en intressant aspekt inom Fight Out eftersom den projiceras i form av ett NFT-avatar. Dock kommer det ej i likhet med andra NFT-tillgångar vara möjligt att sälja vidare sin personliga avtar, utan det hela är knutet till utövarens personliga användarprofil.

Belöningar i form av REPS-token

För varje gång som man ägnar sig åt en träningsaktivitet kommer man att belönas med plattformens inhemska $REPSL-token. Det hela bygger ej till skillnad från $FGHT på en blockkedja, något som innebär att den endast kan nyttjas inom Fight Out-ekosystemet.

Dock har användarna möjligheten att nyttja $REPS-token till en rad ändamål, där b.la möjligheten att köpa PT-timmar, uppgradera avatarens visuella framtoning, konvertera innehavet till $FGHT etc.

Den fysiska framtoningen av den personliga avataren kan endast uppnås via genuina träningsformer. Som ett exempel kommer en användare som fokusera på styrketräning att projiceras av en betydligt mer muskulös framtoning.

Samtidigt kommer en långdistanslöpare att istället manifesteras av en betydligt mer slimmad variant. Utformningen av avataren bygger ej endast på den specifika träningsformen utan anammar en rad andra data vilka samlas in via Fight Out-appen.

Fight Out introducerar kortare avslutningsetapper

Teamet bakom Fight Out utannonserade nyligen om att presale-fasen kommer att ändras från det initiala konceptet, något som kommer återspeglas i form av att det hela delas upp i fyra mindre etapper.

Tidigare hade man som plan av att höja kursen gällande $FGHT-token för varje 12:e timme under den sista etappen av presale-fasen – något som man dock valt att skrota. Istället kommer kursen att återspeglas av en fast summa under respektive vecka.

Inga andra förändringar gällande presale-fasen tillkommer dock, något som innebär att projektet i fråga erbjuder 9% av de 10 miljarder $FGHT-token under den pågående presale-fasen.

Det hela innebär att Fight Out-teamet fortfarande allokerat 4,5% av $FGHT-token till bonusar, inklusive 10% som avsetts för att stödja likviditeten i samband med noteringen via de publika kryptobörserna.

Den återstående mängd $FGHT-token kommer att låsas under en period om 5 år och ämnar b.la nyttjas till att fortsätta utveckla projektet. För att berättigas den bonus som erbjuds under presale-fasen behöver man förvärva $FGHT-token till ett värde på $500.

Samtidigt måste man även låsa innehavet under minst 3-månader. För att man ska kunna erhålla den maximala bonusen i form av 67% måste man som investerare förvärva $FGHT-token till ett minsta värde på $50,000 (25% bonus), samtidigt som man sedan måste låsa innehavet under minst 36-månader (42% bonus).

Efter att presale-fasen slutförts den 31 mars kommer $FGHT att listas via en rad börser vilka inkluderar b.la BKEX, Changelly Pro, LBank och BitForex. För att hålla dig a la jour med uppdateringar rekommenderar vi att gå med i den officiella Fight Out Telegram-gruppen.

Relaterade artiklar: