Det bör knappast komma som en överraskning att den vanligaste nyårslöften inom rikets gränser kopplas till träning och hälsa. I och med detta återspeglas de inledande månaderna av året som de mest lönsamma för alla de gym vilka återfinns inom Sveriges gränser.

fight out - view

Dock är nyårslöften gällande träning och hälsa exceptionellt svåra att bibehålla. Enligt en studie som genomfördes vid Stockholms- och Linköpings universitet visade sig att över nästan hälften av deltagarna misslyckades med att hålla sina nyårslöften.

Ett sätt att behålla motivationen, samtidigt som man ökar sannolikheten till att hålla sina nyårslöften är att ta hjälp av det innovativa kryptoprojektet Fight Out och den inhemska token i form av $FGHT!

Fight Out-konceptet bygger på en intuitiv app

M2E-projektet i form av Fight Out bygger i grund och botten på en intuitiv och framförallt användarvänlig app. Via appen kommer utövarna att belönas med så kallade $REPS-token för varje gång som de ägnar sig åt en fysisk aktivitet.

Till skillnad från $FGHT-token vilka baseras på Ethereum-blockkedjan existerar $REPS-token endast inom Fight Out-sfären. Dock kan $REPS-token med omnejd konverteras till $FGHT-token – om så önskas vill säga.

I jämföelse med konkurrerande plattformar har Fight Out-appen utformats med funktionalitet att spåra varje given aktivitet. Det hela innebär att oavsett om man ägnar sig åt styrketräning, löpning eller MMA kommer de fysiska ansträngningar att registreras adekvat.

Vidare kommer utövarna även att kunna spåra sina ansträngningar i realtid – något som ämnar utgöra en katalysator till att pressa sig till det maximala! En annan intressant aspekt härleds till att varje utövare kommer tilldelas en NFT-baserad avatar.

Den personliga avataren kommer även att utformas baserad på typen av träning som man ägnar sig åt. På en konkret plan kommer avataren att återspeglas av en betydligt mer muskulös karaktär än i jämförelse med en långdistanslöpare som istället kommer ha en mer slimmad betoning.

Vänligen notera att till skillnad från andra icke-fungibla tokens kommer ej den NFT-avatar som tilldelas via Fight Out ej att kunna säljas vidare i likhet med andra NFT:er vilka återfinns på kryptomarknaden.

Sist men inte minst kommer även appen att återspeglas av en funktionalitet som erbjuder utövarna möjligheten till att spåra deras sömn och kost, något som många utövare tenderar att slarva med!

Fysiska gym runt om i världens huvudstäder

Till skillnad från de traditionella gym vilka vi kommit att bekanta oss under åren återspeglas Fight Out-gym av ett betydligt mer innovativt koncept. På en konkret plan kommer varje gym att vara utrustad med sensorer vilka i sin tur övervakar utövarnas ansträngningar.

Samtidigt kommer det att finnas en rad digitala speglar utplacerade vilka ämnar projicera resultaten av det hela i realtid. Teamet bakom projektet arbetar även för närvarande med att ta fram en metaverse-iterationen av Fight Out – något som många menar på kommer stärka intresset från allmänheten ytterligare!

Även om man ännu ej utannonserat var de initiala gymmen ska finnas utplacerade kommer Stockholms öde att avgöras hur många innehavare vilka för närvarande har Sveriges huvudstad som sin folkbokförda adress!

Fight Out: Investera i presale-fasen

Presale-fasen gällande Fight Out pågår för närvarande med full fart. Det hela har hittills mäktat med att samla in kapital som återspeglas av cirka 53 miljoner SEK – ekvivalent $5,3 miljoner dollar!

Det ska även noteras att man samlat in en tredjedel av det fördefinierade taket i form av 150 miljoner SEK, ekvivalent $15 miljoner dollar! I skrivande stund återstår det cirka 36-timmar innan nästa etapp inleds.

I skrivande stund kan en 1 FGHT köpas till 0,30 SEK, ekvivalent 0,0285 USDT. Vänligen notera dock att man måste konvertera den svenska kronan till USDT-token för att kunna realiseras köpet av $FGHT-token!

Den pågående presale-fasen planeras officiellt att avslutas under den 31 mars. Några dagar senare, närmare bestämd den 5 april kommer de flesta listningar via de centraliserade börserna (CEX) att äga rum!

Vi rekommenderar att man går med i den officiella Telegram-gruppen gällande Fight Out-projektet för att förbli uppdaterade om de senaste nyheterna!

Relaterade artiklar: