Fight Out – en ny web3- och blockkedja-baserat projekt har tagit marknaden med storm! Via denna får användaren möjligheten att skapa sina avatarer vilka projiceras i form av icke-fungible token (NFT) avatarer vilka erbjuder möjligheten till att interagera med likasinnade.

Teamet bakom M2E-projektet har storslagna planer där man definierat ett mål om att bli den första plattformen på marknaden som erbjuder användarna möjligheten till att tjäna token under tiden som de ägnar sig åt en specifik träningsaktivitet.

Även om det idag existerar plattform vilka bygger på ett snarlikt koncept där STEPN och Sweatcoin återspeglas dessa av ett ytterst begränsat utbud när det kommer till de träningsaktiviteter vilka man kan välja att ägna sig åt.

En annan aspekt som behöver nämnas inom sammanhanget är att många analytiker anser att Fight Out återspeglas som en av de hetaste presale-faserna på länge.

Hur fungerar konceptet i praktiken?

I centrum för Fight Outs digitala ekosystem kommer stå projektets intuitiva app, som enligt den whitepaper som finns att tillgå via projektets webbplats kommer att slutföras någon gång under den andra kvartalet för 2023.

Det hela kommer b.la att nyttjas till att mäta och spåra utövarnas ansträngningar, oberoende av vilken typ av aktivitet som vederbörande väljer att ägna sig åt. Vidare ämnar Fight Out-appen och ekosystemet att baseras på en så kallad tokenisering ekonomin.

På en konkret plan innebär det hela att användarna i fråga kommer att kunna tjäna adekvata belöningar för varje gång som de slutför en av de genomför en av de träningspass och/eller utmaningar vilka projiceras via appen.

Man kommer även att tilldelas en unik avatar, som i takt med tiden kommer att ändra form baserat på den typ av träningsaktivitet och/eller den data som appen samlar in om aktivitet i fråga.

För att projicera ett konkret exempel kommer avataren där utövarna ägnar sig åt exempelvis styrkelyftning att återsamlas av en högre muskelmassa, samtidigt kommer de utövare vilka ägnar sig åt b.la långdistanslöpningar att kännetecknas av en mer slimmad utformning.

Via denna avatar kommer användarna ifråga även att kunna integrera med andra användare vilka återfinns inom Fight Out-metaverset. Målet med Fight Out är att uppmana sina användare att anamma och upprätthålla en betydligt mer hälsosammare livsstil.

För alla de använder vilka för närvarande kämpar med att upprätthålla sin träningsmotivation erbjuder Fight Out ett nytt tillvägagångssätt när det kommer till att återuppliva passionen för träning och hälsa!

Ethereum-baserad ERC-20-token

När det kommer till $FGHT-token återspeglas det hela i grund och botten en Ethereum-baserad ERC-20-token och kommer som redan nämnts initialt att nyttjas till att dra plattformens egna web3-ekosystem.

Användarna i fråga kommer att kunna finansiera b.la de medlemskapsnivåer vilka härleds till Fight Out via just $FGHT. De belöningar vilka härleds till tävlingar och de utmaningar vilka projiceras via appen kommer också att betalas ut i form av $FGHT.

Appen nyttjar dock en egen token i form av $REPS som i likhet med $FGHT-token bygger ej på en blockkedja. Det hela innebär således att token endast kommer existera inom appen, där den kan nyttjas till att förvärva varor och tjänster vilka tillhandahålls.

Några av de vanligaste användningsområdena kommer att återspeglas av möjligheten till att köpa konsultationer med personliga tränare och tränare, och/eller för digitala varor vilka ämnar framhäva den personliga avataren.

Vidare ämnar Fight Out även att föra samman den fysiska- och web3-världen. Man har även definierat planer om att sätta upp fysiska gym runt om i världen alla större städer, samtidigt som man ämnar främja en integrerad web3-upplevelse.

Projektet tillämpar även ett mer holistiskt tillvägagångssätt när det kommer till att spåra och belöna användaren för varje gång som de väljer att ägna sig å en specifik aktivitet. Det hela skiljer sig nämnvärt från konkurrenterna vilka vanligtvis kräver dyra inköp för att kunna realisera det hela.

Investera i Fight Out redan idag

För närvarande återstår det cirka 7 timmar innan nästa etapp av presale fasen inleds. Enligt Fight Outs webbplats återspeglas värde av en kur som 1 $FGHT = 0,02171 USDT. Det hela kommer dock att stiga återigen i nästa etapp, vilket är just anledningen till att man ej bör spilla tid på att vänta med sina investeringar!

Presale-fasen gällande Fight Out-projektet är planerad att avslutas under den 31 mars. Det hela kan dock komma att avslutas betydligt snabbare än som förutsatt att försäljningen fortsätter i samma tak.

En rad insatta analytiker bedömer att Fight Out projektet återspeglas av en hög potential där man menar på att $FGHT-token kan komma att stiga ytterligare i samband med att den listas via CEX-börsen under den 5 april.

En annan viktig aspekt som potentiella investerare bör ha kännedom om är att Fight Out erbjuder ett exceptionellt generöst bonussystem för alla de vilka väljer att investera i $FGHT-token under presale-fasen.

Mer konkret innebär det hela att man kan komma att erhålla upp till 25% i form av ytterligare $FGHT-token, beroende på hur mycket som man väljer att investera vill säga. Man kan även erhålla ytterligare 25% i form av ytterligare $FGHT-token, något som i sin tur baseras på hur länge man väljer att låsa sina token!

Relaterade artiklar: