FightOut ämnar förändra den så kallade M2E-branschen genom att belöna utövarna för varje gång som de väljer att ägna sig åt en specifik aktivitet. Varje enskild utövare projiceras via plattformen i form av så kallade NFT-avatarer.

Det intressanta med NFT-avataren är att det hela baseras på data gällande den specifika utövaren. På en konkret plan kommer avataren att vara betydligt mer “bulkig” för de utövare vilka ägnar sig åt styrketräning.

Likaså kommer avataren att vara betydligt mer “slimmad” när det kommer till de utövare vilka väljer att ägna sig åt långdistanslöpning. I och med detta kommer ingen avatar att vara lik den andra i och med att varje individ är unik i sig.

Vad är FightOut?

FightOut har som redan nämnts ett mål om att revolutionera M2E-sfären. Det hela ämnar man uppnå genom att erbjuda möjligheten för utövare att spåra sina ansträngningar oberoende av aktivitetsform.

Kärnan i det hela återspeglas i form av den intuitiva appen, som i sin tur kombinerar den senaste tekniken gällande spårning av rörelse, sömn och näringsintag. Den användarvänliga utformningen innebär att appen kan nyttjas av alla – oberoende av erfarenhet och träningsnivå.

För varje gång som en utövare slutför en specifik utmaning inom appen kommer vederbörande att belönas med så kallade $REPS-token. Till skillnad från $FGHT, som för övrigt baseras på Ethereum (ERC-20), baseras ej $REPS på en så kallad blockkedja.

Dock kan utövarna välja att konvertera sitt $REPS innehav till $FGHT, samtidigt som de även kan nyttja innehavet till att stärka sin avatar, köpa timmar med en personlig tränare med flera.

FightOut Erbjuder Bonusar

Presale-fasen gällande FightOut-projektet återspeglas för närvarande med full fart, där slutdatum för spektaklet är satt till 31 mars. Under tiden som presale-fasen äger rum kommer man att kunna ta del av en rad bonusformer.

Det förnyade bonussystemet erbjuder investerare möjligheten till att tjäna upp till ytterligare 67% på sitt $FGHT-innehav. För att ta del av bonusen behöver man dock äga $FGHT-token till ett värde om minst $500.

För varje $FGHT-köp som överstiger en summa om minst $500 kommer man att belönas med en bonus på 10% av köpeskillingen. Väljer man dock att låsa sitt $FGHT-innehav under en period om 3 månader kommer man att belönas med ytterligare 10%.

Det hela kommer dock att aktiveras i form av intervaller med högst 67% i total bonus. Det ska dock nämnas att alla de investerare vilka väljer att köpa $FGHT-token till ett värde högre än $50 000 kommer att belönas med en bonus på ytterligare 25%.

Väljer man dock att låsa innehavet under en period om 36 månader kommer man att erhålla ytterligare en bonus på 42%. För de investeringsmedvetna vilka har ett långt förhållningssätt till investeringar har ovanstående bonusformer potentialen till att generera ytterst lukrativa avkastningar.

FightOut ($FGHT) Kursen Stiger Stadigt

För varje ny etapp som initieras kommer $FGHT-kursen att stiga adekvat. För närvarande har man möjligheten att köpa $FGHT-token till en kurs om 0,00166 under tiden som den första etappen äger rum.

Under den sista etappen kommer kursen gällande $FGHT-token att stiga varje 12:e timme, för att nå en kurs om 0,0333. Presale-fasen kommer officiellt att avslutas den 31 mars, varav token ämnar listas via de officiella CEX- och DEX-börserna den 5 april.

Några av de kryptobörser med vilka man redan etablerat samarbete med härleds till Uniswap, BKEX, BitFinex och LBank. Det maximala utbudet av $FGHT återspeglas av totalt 10 miljarder, där 9% allokerats till presale-fasen, 4,5% till bonussystemet och övriga 10% till de publika börserna.

Återstående $FGHT-token kommer att låsas under en period om fem år och ämnar nyttjas för att fortsätta möjliggöra en adekvat tillväxt av plattformen.

Relaterade artiklar: