FightOut återspeglas för närvarande som den mest intressanta M2E-projektet, något som härleds till det faktum att man i rollen som registrerad användare erbjuds möjligheten till att tjäna pengar under tiden som man väljer att ägna sig åt en specifik träningsaktivitet.

Trots att FightOut är en förhållandevis färsk aktör inom branschen har man redan kommit att profilera sig som en av de ledande aktörerna inom M2E-sfären. För närvarande pågår projektets presale-fas för fullt där den Ethereum-baserade $FGHT-token fortfarande kan förvärvas till en gynnsam kurs.

FightOut-appen utgör kärnan i det hela

Kärnan i FightOut återspeglas av den intuitiva och användarvänliga appen. Det hela ämnar erbjuda möjligheten för utövarna att erhålla belöningar för sina ansträngningar – oberoende var individer i fråga råkar befinna sig fysiskt för närvarande.

Via appen kommer man även att kunna spåra sina träningsresultat i realtid, samtidigt som man övervakar antalet $REPS-token som man tjänat in. Det sistnämnda återspeglar de token vilka man belönas med för sina fysiska ansträngningar.

Varje användare kommer att tilldelas en unik NFT-avatar, vilka i sin tur kommer att formas baserat på den träningsdata som delas. På en konkret plan kommer en utövare som ägnar sig åt tyngdlyftning att projiceras som betydligt mer muskulös än någon som fokuserar på långdistanslöpning.

Det som skiljer $REPS-token från $FGHT-token härleds till att den sistnämnda baseras på en blockkedja. Just därför kan $REPS-token endast nyttjas inom appen, men kan självfallet även konverteras till $FGHT-token vid behov.

Förutom att spåra utövarnas fysiska ansträngningar kan även appen förse vederbörande med nyttiga insikter gällande deras kostintag och sömn – två element vilka anses vara avgörande när det kommer till att uppnå sina träningsmål!

Etableringen av Web3-gym

Förutom den intuitiva appen ämnar FightOut-projektet även etablera en rad fysiska gym, vilka i sin tur kommer att vara utplacerade runt om i världen. Dessa Web3-gym skiljer sig från de traditionella varianterna i och med att de b.la utrustas med sensorer och digitala speglar vilka ämnar spåra användarens rörelser.

För närvarande arbetar utvecklarna även med en metaverse-baserad iteration av plattformen. Via denna kommer användarna att erbjudas möjligheten till att välja sina egna avatarer, samtidigt som de får tillgång till icke-fungibla tokens (NFT).

Via denna virtuella sfär kommer vederbörande även att få möjligheten till att delta i en rad spelformer, inklusive en rad andra aktiviteter vilka gör det möjligt att interagera med likasinnade, samtidigt som man håller sig i form!

Presale-fasen pågår med full fart!

FightOut-plattformen baseras som redan nämnts på två typer av token – $REPS och $FGHT. När det kommer till $REPS tjänar man dessa (som redan nämnts) genom att ägna sig åt specifika träningsaktiviteter.

Dessa kan i sin tur nyttjas inom appen till en rad olika ändamål, där b.la möjligheten att köpa PT-timmar och accessoarer till sin avatar återspeglas som några av de vanligaste användningsområdena.

I samband med att denna text utformas pågår presale-fasen gällande Fight Out-projektet med full fart. Hittills har projektet samlat in nästan $5,2 miljoner dollar av det hårda taket som för övrigt satts till $15 miljoner.

Det återstår cirka 72-timmar innan man avslutar den pågående etappen, något som även kommer medföra att $FGHT-token återigen stiger i kurs. Just nu kan man dock förvärva 1 $FGHT till en kurs om 0,02610.

Presale-fasen är planerad att avslutas officiellt den 31 mars, varav de första listningar via de centraliserade börserna (CEX) är planerade att äga rum den 5 april. Vi rekommenderar att man investera redan idag för att ej gå miste om denna lukrativa möjlighet!

För att hålla dig a la jour med vad som sker inom projektet rekommenderar vi att man går med i den officiella Telegram-gruppen.

Relaterade artiklar: