Fight Out är ett projekt med målet att förändra tränings- och hälsobranschen i grunden. Det hela baseras i grund och botten på $FGHT-token som används för att styra det inhemska ekosystemet hos plattformen i fråga.

Det hela äger rum i den så kallade metaverse inom vilken utövarna i fråga återspeglas som avatarer vilka i sin tur projiceras i form av så kallade NFT:er, eller icke-fungibla-token som dessa refereras till som.

Man har även mål att undvika att fastna i samma fälla som konkurrenterna STEPN och Sweatcoin, där de sistnämnda endast har kapacitet att spåra ett ytterst begränsat antal aktivitetsformer.

För att säkerställa en hög allmännytta kommer Fight Out istället att kunna spåra varje given aktivitet som utövaren i fråga väljer att använda sig av – något som anses både revolutionerande och framförallt exceptionellt spännande!

Appen utgör kärnan i det hela

Fight Out har som tidigare nämnt mål om att belöna utövarna för varje gång som de väljer att ägna sig åt en specifik träningsaktivitet. En stor fördel med Fight Out är att man som utövare behöver ej befinna sig på en specifik plats.

Kärnan i det hela projiceras av den intuitiva appen där det enda som egentligen krävs för att komma igång är att man har installerat appen i fråga, samtidigt som uppkopplingen är tillräckligt stabil.

Själva appen kommer att nyttja så kallad “smart teknik” när det kommer till att spåra de rörelser, ansträngningar, sömn och näringsintag.

Genom att samla in data om individer i fråga kommer även den digitala träningsavataren att formas, samtidigt som man även kommer erhålla rekommendationer gällande en rad olika träningsformer.

När det kommer till finansieringen av de medlemsnivåer hos Fight Out kommer man att nyttja plattformens styrningstoken i form av $FGHT. Dock kommer man inom själva appen att endast kunna nyttja $REPS-token till att förvärva de tillgångar vilka erbjuds.

Den primära skillnaden mellan $FGHT- och $REPS-token är att den förstnämnda bygger på en blockkedja. Dock behöver vi nämnde det faktum att $REPS-innehavet kan vid varje givet tillfälle konverteras till $FGHT-token.

Man erbjuds även möjligheten till att tjäna in ytterligare $REPS token genom att delta i dagliga-, veckobaserade och månatliga utmaningar där man ställs mot andra utövare vilka återfinns hos plattformen.

Presale-fasen gällande Fight Out pågår för fullt

I samband med att denna text utformas pågår presale-fasen gällande Fight Out och dess $FGHT-token med full fart. För närvarande kan man förvärva 1 $FGHT-token till en kurs om $0,02269.

Hittills har projektet mäktat med att samla in nästan $4,3 miljoner dollar under de veckor som det hela pågått, något som enligt en rad analytiker kvalificerar presale-fasen som en av de mest lyckade på länge!

Själva pre-sale-fasen är planerad att avslutas officiellt den 31 mars, dock kan det hela kommer att avslutas betydligt snabbare än så förutsatt att man uppnår de mål vilka man definierat inledningsvis.

I samband med att presale-fasen avslutas kommer den Ethereum-baserade $FGHT-token att listas via en rad börser, något som för övrigt officiellt ämnar äga rum den 5 april. För närvarande har man verifierat listningar via kryptobörserna BKEX, XT.com, Uniswap, LBank, BitForex, DigiFinex och Changelly Pro.

I samband med listning via de publika börserna kommer $FGHT-token att även stiga i kurs. Det existerar dock ej för närvarande några riktlinjer gällande hur mycket som token i fråga kan komma att stiga.

Dock är många analytiker överens om det faktum att värdet på $FGHT-token kommer att projiceras i form av en betydligt högre kurs än vad som token återspeglas av under den sista etappen av presale-fasen.

Fight Out-teamet har KYC-verifieras av CoinSniper, medan den välrenommerade SolidProof granskat den smarta kontrakt som $FGHT-token bygger på. Det ska även nämnas att för närvarande pågår en tävling med $FGHT token till ett värde om $250 000 dollar i potten!

Relaterade artiklar: