I en nyligen genomförd studie av Hjärt-Lungfonden konstateras att medelålders svenskar ägnar sig mindre än 5-minuter per dag åt högintensiva träningsformer. Samtidigt ökar stillasittandet i en alarmerande takt där 50% av de 30 000 individer sitter stilla under mer än hälften av deras vakna tid!

Det hela är ytterst oroväckande, framförallt med tanke på att stillasittande härleds till flera olika sjukdomar, där framförallt hjärt- och kärlsjukdomar dominerar, inklusive flera typer av cancerformer.

Fight Out ämnar förändra ovanstående

Fight Out återspeglas som en move-to-earn (M2E) projekt, där utövarna motiveras till träning genom att belönas med monetära incitament. Konceptet är förhållandevis enkelt att förstå sig på och återspeglas av att ju mer man rör på sig, desto högre incitament!

Det hela är dock inget nytt koncept eftersom det sedan tidigare existerar spelformer vilka främjar rörelse. Några av de mest kända och intressanta härleds till b.la Wii Sports-serien och Pokémon GO.

Skillnaden med ovanstående koncept i jämförelse med Fight Out är att man istället för att tjäna fiktiva poäng belönas istället med riktiga pengar! En annan viktig del relateras till att Fight Out bygger på Ethereum-blockkedjan.

Det hela medför att varje transaktion som genomförts via plattformen återspeglas av en total transparens. Likaså är det möjligt för andra intressenter att i efterhand kontrollera transaktionen i fråga!

Appen utgör katalysatorn i ekosystemet

Katalysatorn hos ekosystemet gällande Fight Out återspeglas av den intuitiva och användarvänliga appen. Appen har i uppgift att förutom att spåra användarnas ansträngningar även belöna vederbörande med $REPS-token.

I jämförelse med $FGHT-token, som för övrigt bygger på Ethereum-blockkedjan, kan $REPS-token endast nyttjas inom Fight Out-ekosystemet. Det ska dock understrykas att $REPS-token går alltid att konvertera till just $FGHT-token.

Fight Out skiljer sig från konkurrerande projekt även på andra plan, där framförallt kapaciteten till att spåra varje given aktivitet härleds som avgörande. Till skillnad från STEPN-projektet som endast spårar antalet steg har Fight Out-kapaciteten att spåra tid, intensitet, energiförbrukning, puls m.fl.

NFT-avataren är unik

I samband med registreringen kommer varje användare att tilldelas en unik NFT-avatar. Mer konkret kommer en avatar där utövaren ägnar sig åt styrketräning att vara betydligt mer muskulös i jämförelse med en individ som ägnar sig åt spinning.

Genom att nyttja de $REPS-token vilka man samlat in under sina aktiviteter är det möjligt att uppgradera avataren på flera olika sätt. Några av de populäraste härleds till b.la klädsel och tatueringar.

Förutom ovanstående behöver man även vara införstådd med att NFT-avataren är bunden till ens personliga kontot. Med andra ord är det ej möjligt att sälja tillgången till högstbjudande i likhet med andra NFT:er.

Presale-fasen pågår för fullt

För närvarande pågår presale-fasen med full fart! Det återstår cirka 14-timmar innan man avslutar den existerande etappen, något som b.la kommer innebär att $FGHT-kursen stiger till 0,0285 USDT.

Hittills har presale-fasen samlat in över $5,3 miljoner dollar. Målet är dock att samla in $15 miljoner innan presale-fasen avslutas officiellt den 31 mars. För att delta i presale-fasen behöver man ha tillgång till antingen Meta Mask eller WalletConnect.

Man kan även välja att investera i $FGHT-token med kreditkort, dock måste man förs omvandla den svenska kronan till USDT. De officiella listningarna via publika kryptobörser är planerade att äga rum den 5 april.

Relaterade artiklar: