En ny och revolutionerande Web3-projekt i form av Fight Out har valt att revolutionera hur vi förhåller oss till träning och hälsa. Det hela ämnar projiceras i form av ett metaverse, inom vilken användarna projiceras i form av NFT-avatarer (icke-fungibla token).

Även om Fight Out inte är ett helt nytt koncept inom M2E-sfären, där b.la STEP och Sweatcoin redan återfinns med ett snarliknande upplägg begränsas ej de aktiviteter för vilka utövarna kan belönas endast till jogging och promenader.

Istället menar man att bli den första plattformen på marknaden som erbjuder användarna möjligheten att tjäna belöningar – oberoende av vilken typ av aktivitet som utövarna i fråga väljer att ägna sig åt.

Presale-fasen gällande $MEMAG-token pågår med full fart

Fight Out håller för närvarande sin presale-fas där man som investerare har möjligheten att förvärva $FGHT-token till en ganska lukrativ kurs. För närvarande har man samlat in över $4 miljoner dollar till projektet.

Det är således föga förvånande att Fight Out-projektet kommit att profileras som ett av de mest intressanta och framförallt hetaste presale-faserna vilka återspeglas på marknaden för närvarande.

Målet med Fight Out är att uppmuntra användarna till att anamma en mer aktiv och hälsosam livsstil. Man är även medveten om att många utövare kämpar för närvarande med att upprätthålla träningsmotivationen – något man ämnar råda bot på via sin intuitiva app.

Investera i Fight Out redan idag

Presale-fasen gällande Fight Out pågår med full fart. För närvarande kan man förvärva den Ethereum-baserade ERC-20-token till en kurs som 0,02220 USDT per token. Under den sista etappen av presale-fasen kommer dock kursen att återspeglas av 0,0333 USDT per token.

Presale-fasen är för övrigt planerad att avslutas den 15 mars. Det ska dock nämnas att det hela kan komma att avslutas betydligt tidigare än så, framförallt om presale-fasen fortsätter att avverkas i nuvarande takt.

En rad kryptoanalytiker har uttalat sig om att $FGHT-token har potential att stiga betydligt högre i samband med att token listas via de CEX-kryptobörserna, något som förväntas ske under den 5:e april – såvida presale-fasen avslutas den 15 mars.

En av de analytiker vilka valt att sålla sig till de olika bedömer att $FGHT-token återspeglas av en hög potential härleds till Jacob Crypto Bury som menar på att $FGHT-token har potential att generera avkastningar i form av 5x.

En annan aspekt som behöver nämnas är att investera kommer att erbjuda en generös bonusstege. Det hela återspeglas av att alla de vilka väljer att investera under presale-fasen kommer att erhålla en $FGHT-bonus i form av 25%.

Man kan dock erhålla ytterligare 25% i form av $FGHT-bonus om man väljer att låsa sina token till den specifika perioden som anges. Vänligen notera även att teamet bakom projektet även håller en giveaway till ett värde om $250 000 gällande deras $FGHT-token!

Fight Out i ett nötskal

Katalysatorn i Fight Out kommer utgöras av den intuitiva appen, som enligt den “whitepaper” som återspeglas via den officiella webbplatsen kommer att publiceras till intressenter under den andra kvartalet för 2023.

Själva appen kommer att nyttja teknik som modern smarta telefoner återspeglas av i kombination med egenutvecklade funktioner vilka ämnar spåra den fysiska prestandan hos utövaren i fråga.

Fight Out-appen och den associerade ekosystemet kommer att baseras på en så kallad “tokeniserad ekonomi”, där utövarna i fråga erbjuds möjligheten till att tjäna belöningar för varje gång som man slutför de M2E-utmaningar som man ställs inför.

Fight Out kommer att återspeglas i form av en prenumerationsbaserad tjänst, något som innebär att alla de utövare vilka väljer att finansiär det hela via $FGHT-token kommer att erhålla en 25% rabatt.

Andra användningsområden för vilka $FGHT-token kommer att nyttjas för härleds till möjligheten att förvärva varor och tjänster vilka återfinns tillgängliga via Fight Out- appen – där PT-timmar, digitala artefakter vilka ämnar uppgraderas ens avatar m.fl. återspeglas.

Fight Out har även ett mål om att kombinera de fysiska och web3-baserade-sfärerna, något som man ämnar uppnå genom att sätta upp fysiska gym vilka i sin tur kommer vara utplacerade runt om i världen.

Sist men inte minst vill vi betona att Fight Out ämnar tillämpa ett holistiskt förhållningssätt när det kommer till att spåra och belöna utövarna för deras insatser, till skillnad från konkurrenterna vilka oftast kräver att utövarna genomför dyra inköp för att kunna ta del av det hela.

Relaterade artiklar: