Elbilar blir allt populärare som ett mer hållbart transportmedel, men infrastrukturen för laddning släpar fortfarande markant efter. C+Charge ämnar lösa det hela genom att tillhandahålla är en blockkedjebaserad plattform som syftar till att överbrygga klyftan.

Det hela kommer uppnås genom att möjliggöra laddning av elfordon enklare, bekvämare och framför allt betydligt mer kostnadseffektivt än vad som är fallet idag.

Dock slutar inte det hela där utan man ämnar även belöna fordonsägarna för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon via de laddningsstationer vilka finns anslutna till C+Charge-nätverket.

Ccharge NTFs

Plattformen ämnar i grund och botten koppla ihop EV-ägare med laddningsnätverk, där man använder sig av ett så kallad peer-to-peer-betalningssystem som i sin tur drivs av en hållbar kryptovaluta – $CCHG.

Plattformen belönar också fordonsägarna med koldioxidkrediter i samband med att de nyttjar C+Charge-nätverket, vilket i sin ämnar resultera i att fler individer uppmuntras att byta till elbilar och minska koldioxidutsläppen.

Med C+Charge ser framtiden gällande laddning av elfordon betydligt mer ljusare och framförallt mer grönare än vad det sett ut någonsin tidigare.

Hur C Charge främjar EV-förare till att erhålla adekvata koldioxidkrediter

C+Charge är en revolutionerande plattform som syftar till att göra laddningar av elbilar betydligt mer tillgänglig och bekväm. Plattformen kopplar ihop EV-ägare med laddningsnätverk där man b.la erbjuder enkla betalningstransaktioner.

Samtidigt ämnar det hela hjälpa EV-förare till att tjäna in koldioxidkrediter och hållbara belöningar. För att du enklare ska ta till dig den information som återspeglas kommer vi härnäst att belysa några av de viktigaste funktionerna hos C+Charge-plattformen:

  • Betalningssystem för peer-to-peer-betalning: C+Charges betalningssystem drivs av C+Charge-token (CCHG), något som gör det möjligt för användare att betala för varje laddning via de laddningsstationer vilka finns utspridda över hela världen. Med detta P2P-betalningssystem elimineras behovet av att nyttja ett försäljningssystem, vilket i sin tur avsevärt minskar kostnaderna för ägaren av laddningsstationen.

  • Carbon Credit Rewards: Varje gång en EV-ägare väljer att nyttja sina C+Charge-token för att finansierar en laddning kommer hen att erhålla koldioxidkrediter vilka lagras hos C+Charge-appen. Innehavare av token kommer också att kunna tjäna in adekvata koldioxidkrediter via så kallade “reflektioner”. Detta gör det möjligt för innehavarna av $CCHG-token att nyttja koldioxidkrediter – något som ska tilläggas tidigare varit uteslutande reserverat för stora bolag.

  • Dataöverföring i realtid: C+Charge förser vederbörande med uppdateringar i realtid gällande laddarens status. Det hela gör det möjligt för användarna att hålla sig a la jour gällande b.la laddningstillgång och kostnader. I slutända förser det hela intressenter med möjligheten att fatta snabba och välgrundade beslut om var de ska ladda sitt fordon.

  • Transparent prissättning: Plattformen gör det möjligt för användarna att se exakt hur mycket deras laddning kommer att kosta, vilket bidrar till att minska kostnaderna gällande laddning och göra dem mer transparenta för ägare av elbilar.

  • En heltäckande lösning: C+Charge-plattformen återspeglas som en heltäckande lösning. Dethela ämnar erbjuda en mängd olika användningsområden, något som inklduerar men begränsas ej till att driva betalningslösningar för nätverk av laddningsstationer, ett transparent betalningssystem, dataöverföring i realtid till EVSP:er för enkel diagnos av laddare – inklusive en heltäckande lösning för att indexera koldioxidkrediter.

C+Charge är en revolutionerande plattform som syftar till att revolutionera laddning av elbilar, samtidigt som den ämnar göra det hela mer tillgängligt och bekvämt för ägare av elbilar. Genom att tillämpa blockkedjeteknik och skapa ett peer-to-peer-betalningssystem gör plattformen kommer vederbörande att kunna ladda elfordon effektivare, kostnadseffektivare och framförallt betydligt mer transparent än tidigare.

Genom att tillhandahålla incitament för EV-förare och göra marknaden för koldioxidkrediter betydligt mer tillgänglig bidrar C+Charge dessutom till att minska koldioxidutsläppen på lång sikt.

Med kapacitetet till att erbjuda uppdateringar i realtid gällande laddningsstationernas status, transparent prissättning och belöningar i form av koldioxidkrediter härleds C+Charge som en frisk fläkt i elbilsbranschen.

Ägare och förare av elbilar har idag möjligheten att ej endast ladda sina EV-fordon utan även erhålla koldioxidkrediter för sitt genuina bidrag till miljön. Med C+Charge ser framtiden för laddning av elfordon betydligt mer grönare och hållbar ut.

Presale-fasen pågår med full fart

Presale-fasen gällande $CCHG-token pågår för närvarande i full fart. Det hela innebär att alla de investerare vilka önskar ta del av det hela bör agera omgående.

Genom att förvärva CCHG-tokens under presale-fans kommer man ej endast att att stödja utvecklingen och tillväxten av C+Charge-nätverket, utan man får även möjligheten till att erhålla koldioxidkrediter och tjäna adekvata belöningar i form av krypton.

CCHG-token profileras som en så kallad “nyttighetstoken” som ämnar nyttjas för att driva C+Charge-betalningssystemet. Det hela kommer även att krävas för att kunna ladda elfordon vid C+Charge-stationer.

Med elbilsindustrin på frammarsch är det nu dags att investera i C+Charge och säkra din plats i framtiden för hållbara transporter.

Presale-fasen har hittills kommit att samla in över $308 000 dollar och fortsätter att locka till sig intresse från investerare i takt med att målet om att nå den första uppsatta målet i form av $3 miljoner dollar.

Relaterade Artiklar: