Även om Sveriges största kryptobörs i form av Safello erbjuder för närvarande möjligheten till att placera kapital i Ethereum (ETH) är det förvånansvärt få svenska investerare som valt att inkludera kryptovalutan i sin portfölj.

Istället fokuserar de flesta på att investera en betydande andel av sitt kapital i världens största kryptovaluta – Bitcoin (BTC) – något som många analytiker och kryptoexperter bedömer som riskfyllt.

Även om man ej sticker under stol med att investeringar i Bitcoin (BTC) inte är fel på något sätt, försätter man sig som investerare i en prekär situation genom att placera alla sina ägg i en och samma korg!

Även om Bitcoin (BTC) för närvarande handlas till rekordhöga nivåer sedan juni 2022, har världens näst största kryptovaluta – Ethereum (ETH) – åtminstone sett till marknadsvärde, kommit att resa sig som en adekvat alternativ till BTC.

Lämplig alternativ till BTC

Nyligen uttalade sig Joseph Lubin – en av medgrundarna till Ethereum – om att Ether (ETH), som för övrigt kryptovalutan rättmätigt egentligen benämns för återspeglas som ett ytterst lämplig alternativ till Bitcoin (BTC).

Lubin diskuterade även anledningarna till att både Ethereum (ETH) och Bitcoin (BTC) kommit att stiga under de senaste veckorna, något som enligt honom baseras främst på den höga tillförlitligheten hos respektive token.

Vidare väljer Lubin att beskriva Bitcoin (BTC) som sunda investeringar, samtidigt som vederbörande refererar till Ethereum (ETH) som ultra-sunda investeringar. Resonemanget baseras på det faktum att Ethereum-ekosystemet projiceras av en högre nytta än Bitcoin (BTC).

Samtidigt anser Lubin att potentialen till utveckling, kombinerat med en hög nivå av skalbarhet försätter Ethereum-ekosystemet med ett betydligt högre övertag än vad som Bitcoin (BTC) kan erbjuda.

Enligt Lubin har kurserna för de flesta av marknadens kryptovalutor kommit att påverkas ytterst positivt av att den amerikanska centralbanken (FED) uttalat sig positivt om en långsammare höjning av räntan.

Konkret regelverk för kryptovalutor

Lubin, som redan nämnts står som en av medgrundarna till Ethereum (ETH) påtalade även vikten av ett tydligare och framför allt transparent regelverk när det kommer till kryptomarknaden i övrigt.

Vederbörande konstaterar även att om kryptomarknaden producerar token vilka rent juridiskt betraktas som en form av värdepapper, måste det hela regleras i lagens rätta benämning – något som han menar måste ske snarast!

Dock anser han att alla de individer vilka arbetar med teknik inom kryptosfären, vilka oftast härleds till programmerare och/eller entreprenörer bör ej hämmas av de regleringar vilka återfinns hos den existerade finansmarknaden.

Hans poäng med det hela är att man behöver samarbeta för att identifiera kontrollmekanismer vilka stödjer innovation, samtidigt som de reglerar marknaden utan att investerarnas tillgångar riskeras!

Hög tillväxt

Ethereum (ETH) har återspeglats av en hög tillväxt ända sedan nätverket lanserades under 2015 av en herre vid namn Vitalik Buterin, ackompanjerad av bland annat Joseph Lubin – med flera!

Det dröjde inte länge förrän Ethereum (ETH) refererades till som den absolut bästa plattformen när det kommer till skapande av så kallade dApps (decentraliserade applikationer), NFT:er (icke-fungibla tokens) och smarta kontrakt.

Ovanstående resulterade i att Ether (ETH) profilerade sig som en av de kryptovalutor med den högsta potentialen, samtidigt som det totala marknadsvärdet översteg gigantiska $300 miljarder dollar!

Även om kryptomarknaden är ytterst volatil anser Lubin att Ethereum återspeglas av en hög potential till att fortsätta växa, framför allt i takt med att andra marknader upptäcker den höga nyttan som nätverket återspeglas av.

Relaterade artiklar: