Även om de svenska investerarna tenderar att fokusera på investeringar i Bitcoin (BTC) bör man ej förbise möjligheten till att diversifiera sin portfölj genom att rikta sin fokus mot att placera en del av kapitalet via en annan lukrativ kryptovaluta i form av Ethereum (ETH).

Via Safello, som för övrigt kommit att profilera sig som Sveriges största kryptobörs erbjuds svenska investerare möjligheten till att investera i 8 digitala valutor, där även Ethereum (ETH) återspeglas.

ETH

Ethereum, kryptovalutan som driver den smarta blockkedjan som ETH baseras på, återspeglas som den näst största token, baserat på börsvärde. Under de senaste 7-dagarna har ETH ökat med hela 6% (se nedanstående diagram), något som återigen väckt intresse bland investerarna.

Kommer Riksbankens beslut att höja räntorna påverka Ethereum (ETH)?

När det kommer till den svenska Riksbankens beslut att höja räntorna är de flesta investerare överens om att det hela knappast kommer påverka ETH-kursen. Istället behöver man rikta fokus på att följa de beslut som den amerikanska centralbanken väljer att anamma.

Faktum är att FED under onsdagen den 22 mars meddelat en höjning av räntorna med ytterligare 25 punkter, något som för övrigt även kommer även att påverka den svenska Riksbankens beslut gällande ytterligare räntehöjningar.

Fed står dock inför en balansgång, eftersom den amerikanska inflationen fortfarande ligger långt över sitt mål på 2,0 %. Det hela medför att de styrande knappast kommer välja att lätta på det finansiella trycket!

Ethereum kan dock komma att sjunka till nya lägsta nivåer, närmare sagt under $1,700, om den federala bankens budskap tolkas som betydligt mer hökaktigt än vad kryptomarknaderna hade förväntat sig.

Om räntehöjningarna orsakar ännu mer huvudbry för bankerna, där ytterligare konkurser är att vänta, kan det hela istället komma att nyttjas som momentum där Ethereum (ETH) istället reser sig mot ännu högre nivåer!

Lämpliga ersättare till Ethereum (ETH)

Är man ute efter att diversifiera sin investeringsportfölj bör man överväga starkt i att investera en eller flera av nedanstående kryptovalutor!

Love Hate Inu ($LHINU)

Love Hate Inu är ett spännande koncept som lanserade sin presale-fas för endast två veckor sedan. Kryptoprojektet har trots det kommit att återspeglas av en stor succé, där man snabbt stigit i graderna hos investerarna!

Konceptet bygger på att registrerade användare erbjuds möjligheten att delta i de omröstningar vilka äger rum via Love Hate Inu. För varje omröstning som man väljer att delta i belönas man med $LHINU-token.

Love Hate Inu - Nästa Stora Meme Token

Vårt Omdöme

logo_love-hate-inu
  • Första Web3 Vote to Earn Plattformen
  • Säker, pålitlig och anonym röstning
  • Rösta på aktuella ämnen och tjäna $LHINU-tokens
  • Samla röststyrka genom att satsa $LHINU Tokens
logo_love-hate-inu

Det ska dock nämnas att användarna behöver redan äga (alt. köpa $LHINU-token) eftersom token i fråga krävs för att kunna köpa inträdesbiljetter till de omröstningar som man önskar delta i.

I och med att plattformen fortfarande står under utveckling är det ej känt hur stor andel $LHINU-token som deltagarna behöver deponera för kunna delta i omröstningarna.

C Charge ($CCHG)

C+Charge är ett innovativt och revolutionerande kryptoprojekt som ämnar förändra laddbranschen i grunden. Genom att belöna förarna för varje gång de väljer att ladda sitt fordon via nätverket ämnar man locka betydligt fler till det hela

Förutom att tillhandahålla möjligheten att tjäna in koldioxidkrediter kommer förarna även att kunna nyttja sina intjänade koldioxidkrediter till att b.la finansiera kommande laddningstillfällen.

För att man ska lyckas med uppdraget ämnar de styrande erbjuda existerande kommersiella laddstationer möjligheten till att smidigt övergå till C+Charge genom att förse dessa med en transparent och underhållsfri betalningslösning.

Nyligen tecknade C+Charge ett samarbete med The Charge, något som förutom samarbetet med Perfect Solutions Turkey kommer hjälpa till att etablera sig på den lukrativa asiatiska marknaden!

FightOut ($FGHT)

FightOut är ett annat intressant kryptoprojekt som baseras på den så kallade “Play-to-Earn” (P2E) konceptet. Det hela bygger på att utövarna belönas för varje gång som man väljer att ägna sig åt en fysisk aktivitet.

För att kunna tillhandahålla möjligheten till betydligt högre valfrihet ämnar plattformen även kombinera P2E med T2E. Det sistnämnda är en förkortning för “Train-to-Earn” och är planerat att stödja den initiala P2E-konceptet.

Via FightOut kommer utövarna även att uppmuntras till att anamma en betydligt mer fysisk och hälsosam livsstil, något man ämnar uppnå genom att belöna vederbörande med så kallade $REPS-token.

För att sprida budskapet om projektet har teamet bakom FightOut värvat flera högprofilerade ambassadörer vilka återfinns inom b.la boxning- och MMA-sfären!

Relaterade artiklar: