Enligt statistik spenderar den genomsnittliga svensken mellan 9-10 timmar med att vara stillasittande. Förutom en försämrad metabolism och viktökning härleds även stillasittande till flera livshotande sjukdomar (hjärta, cancer m.fl.).

Genom åren har en rad innovativa lösningar presenterats för att råda bot på det hela, där flera av dessa på förhand verkat lovande, bara för att falla i glömska en kort period efter att de lanserats för allmänheten!

Fight Out är ett innovativt play-to-earn (P2E) koncept som ämnar skiljer sig från mängden, något som ämnar uppnås via den Web3 integrerade spelfunktioner. Det hela erbjuder utövare b.la. möjligheten att tjäna belöningar i samband med att vederbörande väljer att hålla sig i fysisk form!

Mål: Revolutionera T2E-sfären (Train-to-Earn)

Play-to-Earn (P2E) är en snabbt växande modell inom kryptosfären som gör det möjligt för deltagarna att tjäna kryptobelöningar och/eller icke-fungibla tokens (NFT) för varje gång som de väljer att slutföra de utmaningar vilka återspeglas.

För att kunna erbjuda medlemmarna högre valfrihet nyttjar Fight Out en så kallad T2E-mekanism (Train-to-Earn) för att kunna stödja sitt P2E-koncept. Det hela är i grunden ett blockchain-drivet (Ethereum) ekosystem som ämnar förse vederbörande med rekommendationer gällande fysik och hälsa.

Plattformens huvudmål är att motivera hälso- och träningsentusiaster via krypto- och NFT-belöningar, något man hoppas ska bidra till att sporra utövarna att ge sitt yttersta när det kommer till att slutföra de utmaningar som de ställs inför!

Innan Fight Out-projektet gjorde entré på scenen stod hälso- och träningsbranschen inför en rad utmaningar vilka b.la återspeglades av dyra medlemskap, dåligt samordnade träningsrutiner, brist på social interaktion m.fl.

För att ytterligare stärka konceptet gällande en aktiv och hälsosam livsstil ämnar T2E-projektet förse intressenter med personligt anpassad vägledning, detaljerad insyn i kombination med banbrytande smart teknik – något som i slutändan ämnar stärka engagemanget både när det kommer till träning och hälsa.

Spelprojektet har redan tecknat samarbete med flera professionella utövare vilka ämnar arbeta som ambassadörer och verka till för att sprida ordet gällande projektet samt hur det hela kan främja individens hälsa.

En av de mer välrenommerade härleds till den forna världsmästaren i boxning, Savannah Marshal, vidare till Tailor Santos och Armada Ribas från Ultimate Fighting Champion (UFC), inklusive influensern Tremayne Dortch.

Konceptet bakom ambassadörskapet är att stödja konceptet med en spelifierad träningsupplevelse men även att tillhandahålla adekvata verktyg i form av träningssekvenser som ett led i att öka sannolikheten för att utövarna fullföljer de utmaningar vilka de ställs inför.

Enligt Fight Out “whitepaper” kommer användarna att belönas med plattformens inhemska token – $REPS. Det hela bygger ej till skillnad från $FGHT på en klockkedja, utan existerar endast inom Fight Out-ekosystemet.

Medlemmar kan välja att nyttja sitt $REPS-innehav till att erhålla rabatter på de prenumerationer vilka erbjuds via FightOut- plattformen, köpa accessoarer till den personliga NFT-avataren m.fl.

Nästa etapp inleds om 3 dagar

För närvarande återstår 3 dagar innan nästa etapp av presale-fasen inleds. För närvarande är det fortfarande möjligt att köpa 1 $FGHT till $0,03090, något som dock ämnar höjas till $0,03333 USDT under nästa etapp.

Presale-fasen är planerad att officiellt avslutas den 31 mars. Några dagar senare, mer närmare den 5 april kommer de officiella noteringarna att äga rum via en rad centraliserade börser (CEX), inklusive LBank, Uniswap, XT.com, Changelly Pro, BKEX, BitForex och DigiFinex.

Plattformen erbjuder även en lukrativ bonus upp till 67% som i sin tur baseras på antalet $FGHT-token som investeraren väljer att köpa, men även under hur lång tid vederbörande väljer att låsa innehavet.

Relaterade artiklar: