I skrivande stund drivs varje nyregistrerad fordon inom rikets gränser i form av el. Faktum är att under de senaste månaderna har elbilarna mäktat med att sälja bättre än sina bensin- och dieseldrivna konkurrenter – tillsammans!

Tesla

Även om beställningar till Tesla via de svenska konsumenter fullständigt haglar in, har effekterna av den ökade inflationen i kombination med Riksbankens beslut om att höja styrräntan kommit att påverka det hela negativt.

Tesla ämnar locka en bredare konsumentbas med billigare fordon

Den verkställande direktören för Tesla i form av Elon Musk är ganska optimistisk inför det som komma skall. Vederbörande menar på att bolaget besitter nödvändig kapacitet för att kunna leverera Tesla fordon vilka kostar ungefär hälften i jämförelse med Model 3 – den för närvarande billigaste Tesla-modellen.

Trots de utannonserade lägre priserna bedömer analytiker att “budget-modellerna” kommer ändå att återspeglas av högre priser i jämförelse med framförallt modeller vilka tillverkas av elbilsföretag med bas i Kina.

Inom Sverige dominerar Tesla bilarna på vägarna, samtidigt som många konsumenter väljer att “leasa” fordonen till en fast månadskostnad – istället för att köpa fordonet på kredit. Dock måste man komma ihåg att leasingen är i själva verket en form av kredit – även om det hela sällan marknadsförs som sådant.

I och med den ökade informationen och höjningen av styrräntan kommer alla de leasingavtal vilka ej återspeglas av en bunden ränta att i likhet med fastighetslån öka i kostnad. Det hela kan komma att kosta hushållen betydligt mer än det smakar i takt med att de rörliga räntorna stiger.

Tesla ämnar sänka priset på sina bilar ytterligare

Som ett sätt i att stärka försäljningen ytterligare har Tesla redan genomförts flera sänkningar av sina populäraste modeller. Framförallt har man fokuserat på Model S och Model X SUV – något som för övrigt är den andra prissänkningen för 2023!

Som en jämförelse kostar Teslas Model S enligt Tech Crunch cirka 943,000 SEK- ekvivalent $89 990 dollar, något som i sin tur återspeglas en sänkning med cirka 5,2%. Vidare har man även sänkt Model X med 9,1% till cirka 1,048 000 SEK, ekvivalent $99 990 dollar.

Prissänkningarna kan utgöra ett försök till att stärka den rådande försäljningstakten innan den första kvartalet gällande 2023 avslutas. Tesla har hittills genomfört fem prissänkningar av sina fordonsmodeller – något som för övrigt ägt rum under de senaste månaderna!

Tesla-relaterade kryptoprojekt

Under tiden som gemene man väntar på att Tesla ska sänka priserna ytterligare på sina eftertraktade modeller kan investeringar i miljövänliga och energisparande projekt utgöra plåster på såren!

Ett av de mest intressanta härleds till C+Charge, en innovativ plattform som ämnar revolutionera sättet som vi förhåller oss till laddningen av elfordon. Kärnan i det hela projiceras av den Ethereum-baserade token i form av $CCHG.

Det finurliga med C+Charge är att man erhåller token för varje gång som man väljer att ladda sitt fordon via nätverket. Vidare kan dessa intjänade token nyttjas b.la till att finansiera nästa laddning.

De så kallade koldioxidtoken ämnar demokratisera handeln med koldioxidkrediter, något som hittills varit få förunnat. Paradoxalt återspeglas Tesla som ett av de bolag som tjänat mest pengar på konceptet – där man sålt ut rättigheterna gällande utsläpp till högstbjudande.

I samband med att denna text utformas pågår presale-fasen gällande C+Charge, där det återstår mindre än 7 dagar innan man inleder den sjätte etappen. För närvarande kan man förvärva 1 CCHG till en kurs på 0,20 SEK – ekvivalent 0,019 USDT.

Vänligen notera att man måste konvertera den svenska kronan till USDT för att kunna investera i presale-fasen. De officiella listningarna via kryptobörserna (CEX) ämnar äga rum den 31 mars 2023!

Relaterade artiklar: