Elon Musk som är VD för både Tesla och Twitter, har ålagts med skadeståndskrav på flera miljarder dollar till följd av den så kallade “Funding Secured”-rättegången. Det hela förväntas inledas under veckan där aktierägarna b.la stämt Musk för hans vårdslösa uttalande via Twitter.

På en övergripande nivå stipulerar de käranden att uttalandena bidrog till att man valde att genomföra investeringar vilka senare mynnat ut i betydande förluster av kapital, något som många menar är en biprodukt av de uttalanden som Musk valt att publicera.

Förfarandet kommer att bestå av en 10-dagars rättegång som ämnar äga rum via US District Court for the Northern District of California. Man har även utsett en jury som ämnar avgöra huruvida Musks uttalanden faktiskt bidrog till att åsamka den ekonomiska skada som Tesla (TSLA) aktieägarna exponerats för.

En stor del av stämningen handlar om den så kallade “Funding Secured”-tweet där Musk hävdar att den nya finansieringen skulle komma att höja aktien till ett värde om $420 dollar per enhet.

Uttalanden anses dock vara ogrundade i och med att Musk bedöms ha saknat nödvändiga medel för att kunna realisera det hela.

Domaren har Beslutat att Musks Påståenden är Falska och Vilseledande

I maj 2022 hävdade domare Edward Chen, som för övrigt verkar inom samma distriktsdomstol att Musk var väl medveten om det faktum att dessa uttalanden var falska och vilseledande vid samma tidpunkt som de omtalade “tweets” publicerades.

Förutom den ökända tweeten i form av titeln “funding secured” som Musk för övrigt publicerade i augusti 2018, uppgav Musk i en senare tweet att han redan hade säkrat investerarnas stöd samt att det enda som kvarstår att lösa var att förmå aktieägarna att acceptera det hela.

Båda uttalandena bedömdes för att vara falska och vilseledande enligt domaren Chen, något som även den handplockade juryn kommer att bli varse om i samband med att själva rättegången inleds. Följande utgör en del av de uttalanden vilka härleds till det hela:

“Med utgångspunkt i de bevis som existerar i protokollet anser domstolen att ingen jury skulle kunna anse att påståendet “Funding Secured” är korrekt och icke vilseledande i ordets sanna bemärkelse. Bevisen tyder på att det ej existerade några konkreta bevis gällande det faktum att finansieringen skulle härleds till PIF, utan det faktum att diskussionerna mellan Tesla och PIF befann sig helt klart inom ett så kallad preliminärt stadium”.

Vilken summa kommer skadeståndet att landa på?

Glen Littleton, som utsetts att föra investerarnas grupptalan har yttrat sig angående stämningen:

“Den turbulens som härleds till kursen gällande Tesla-aktier, optioner och obligationer vilka åsamkades som en biprodukt av Musk och Teslas uttalanden där investerare förlorade miljarder dollar från den 7 augusti 2018 fram till den 17 augusti 2018”.

Littleton fortsatte att utveckla det hela genom att även tillägga följande:

“Dessa skadeståndskrav projicerar de förluster vilka anses vara ett resultat av den tweet som publicerades den 7 augusti 2018, något som sedan korrigerades från den 8 augusti 2018 till den 17 augusti 2018 i samband med att investerarna blev varse om det faktum att de publicerade tweet bedömdes både som falska och vilseledande. Hade de bedrägliga uttalanden från Musk och Tesla ej publicerats skulle vederbörande Tesla-investerare heller ej ha ha drabbats av dessa förluster”.

Enligt juridiska experter bedöms Musk förlora rättegången med tanke på Saudiarabiens offentliga investeringsfond (PIF) ej presenterat några konkreta bevis på att man överhuvudtaget haft några planer på att investera i Tesla.

Robert Miller, professor i juridik. uttalades sig till Ars Technica på följande sätt:

Elon kommer att förlora, och han kommer att få betala en betydande summa för sina misstag. Dock låter vi det vara osagt hur mycket det hela kommer att landa på – förutom att det sannolikt kommer vara ytterst kännbart“.

Skadeståndet kan röra sig upp mot 200 miljoner dollar

Miller får medhåll av en rad andra experter vilka sållats sig till diskussionen, där även Glen Littleton valt att uttala sig om det hela. Enligt honom kommer skadeståndet att projicera av en summa på $66,67 dollar per aktie.

Ovanstående krav bygger på det belopp som Teslas aktieägare kommit att gå miste till följd av de vårdslösa uttalanden som Elon Musk publicerat via b.la Twitter och en rad andra kanaler.

I vanliga fall tenderar de berörda aktörerna att komma fram till en förlikning, något som även medför att man utesluter behovet av rättegång. Dock verkar strategin från Musk härleds till att dra ut på det hela så länge som möjligt.

Summan som analytiker och experter bedömer att Musk sannolikt kommer behöva stå ut med är oklar, dock är man överens om att det hela kommer röra sig om gigantiska belopp med tanke på att skadeståndet berör mer än 170 miljoner dollar i Tesla-aktier.

Relaterade Artiklar: