Elfordon har inom några år kommit att på allvar utmana de bensin- och dieseldrivna alternativen. Enligt nyligen publicerad statistik ökade antalet elbilar under föregående år med nästan 100 000!

Ovanstående har även resulterat i att kryptomarknaden fått upp ögonen för det hela, något som b.la resulterat i att man nyligen valde att lansera laddnings- och betalningsnätverket C+Charge.

De bilmärken vilka dominerar branschen återspeglas (föga förvånande) av Tesla, Volvo Kia och Volkswagen. Enligt Transportstyrelsen stod elbilar för 31% av alla nya fordonsregistreringar under 2022, något som i sin tur innebär att nästa var tredje fordon som rullade ut på de svenska vägarna under 2022 drevs på elkraft!

För närvarande rullar det cirka 220 000 elbilar inom rikets gränser, något som många experter förutspå kommer öka markant i takt med att de kinesiska konkurrenterna etablerar sig på marknaden!

Nästa år prognoserar analytiker att 50% av alla fordon på den svenska marknaden kommer att drivas på elmotor! Utvecklingen påvisar tydligt att de svenska konsumenterna bestämt sig att satsa på eldrift i en allt större utsträckning, samtidigt som man överger de fossildrivna alternativen i en allt större omfång!

Belönar förarna med koldioxidkrediter

För att återvända till vår initiala diskussion har även kryptosfären upptäckt möjligheten till ytterst lukrativa affärer när det kommer till segmentet för eldrivna fordon.

C+Charge (som redan nämnts) ämnar förändra hur individer förhåller sig till laddningen av elfordon. För att uppmuntra förarna till att nyttja plattformen kommer vederbörande att belönas med så kallade koldioxidkrediter.

Projektet lanserade presale-fasen under slutet av föregående år (2022), något som hittills kommit att samla in över $2,78 miljoner dollar – ekvivalent 30 miljoner SEK – sett till dagens kurs.

Via den inhemska och Ethereumbaserade $CCHG-token kommer förarna att kunna tjäna $CCHG-token i samband med laddning, men även erhålla token för varje gång som man laddar fordonet via C+Charge-nätverket.

C Charge utgör kärnan i det hela

Teamet bakom C+Charge släppte nyligen en betaversion av sin app, något som dock återspeglades av ytterst begränsad funktionalitet. I den första versionen är det endast möjligt att geolokalisera närliggande laddningsstationer – något som lämnar utrymme för betydande förbättringar.

Dock ämnar appen i samband med den officiella lanseringen att erbjuda möjligheten till att övervaka laddningen i realtid, hålla reda på antalet intjänade token, förse vederbörande med diagnostik gällande laddningsstationerna etc.

Till skillnad från konventionella laddningsstationer vilka ej återger kostnaden för laddningen kommer C+Charge att redovisa det hela i detalj, vilka i sin tur ämnar förse fordonsägarna med full insyn gällande kostnaden för laddningen.

Mindre än 48-timmar kvar av den sjätte etappen

För närvarande återstår 48-timmar av den sjätte av totalt åtta inplanerade etapper. Initialt återspeglades C+Charge-projektet av fyra etapper, men efter påtryckningar och det stora intresset valde man att dela upp det hela i åtta mindre etapper.

C+Charge-projektet har kommit att samla in mer än $2,78 miljoner dollar, ekvivalent cirka 30 miljoner SEK – sett till dagens kurs. Under den sjätte etappen säljs 1 CCHG till $0,019 USDT, något som för övrigt kommer stiga till $0,02 USDT under den sjunde etappen.

Enligt projektets “whitepaper” kommer presale-fasen att officiellt avslutas den 31 mars, något som innebär att det återstår cirka två veckor innan $CCHG-token listas via de centraliserade börserna (CEX).

Andra intressanta projekt

Den “gröna vågen” har betydligt mer att erbjuda än endast C+Charge. Faktum är att man redan dragit i gång ett annat kryptoprojekt vid namn IMPT. Till skillnad från C+Charge kommer IMPT belöna användarna med token för varje gång som de handlar via plattformens samarbetspartners.

Här hittar man b.la giganter i form av Amazon, vilket vittnar om det stora intresset och legitimiteten gällande projektet. Andra miljörelaterade kryptoprojekt vilka kan vara av intresse härleds till b.la Algorand och Cardano vilka vi rekommenderar att undersöka närmare.

Relaterade artiklar: