Elfordon är inte längre en framtida vision, utan man har på allvar börjat utmana de fossildrivna färdmedlen. I takt med att efterfrågan på eldrivna fordon ökar har en annan fallgrop uppenbarat sig – nämligen avsaknaden av laddningsstationer.

Även om infrastrukturen ständigt byggs ut lyser det hela dock fortfarande med sin frånvaro, där betydligt fler laddningsstationer behöver för att man ska kunna möta den ökade efterfrågan från EV-ägarna.

Faktum är att det hela blivit en av de viktigaste frågorna när det kommer till valet att skaffa eller avstå från inköp av elfordon, vilket är just det som C+Charge-projektet ämna förhindra via sitt proaktiva förhållningssätt.

Det hela är en innovativa och blockchain-ansluten laddningsplattform som ämnar revolutionera och underlätta laddningen av eldrivna fordon. Styrka hos C+Charge ligger i att man sammankopplar olika laddningsnätverk via ett smidigt och enkelt förhållningssätt.

Samtidigt ämnar skaparna bakom C+Charge även belöna EV-ägarna med en adekvat mängd token för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon via en av de C+Charge anslutna laddstationerna.

Vikten av laddningsplattformar och appar för elbilar

I takt med att elbilar stiger i popularitet ökar även behovet av ett omfattande och global laddningsnätverket. Även om det ständigt byggs nya laddningsstationer är behovet betydligt större än den takt som infrastrukturen utvecklas på för närvarande.

För att kompensera för avsaknaden av laddstationer kommer C+Charge att använda sig av sin intuitiva app som katalysatorn för det hela. Via appen kommer man b.la att kunna beskåda lediga laddstationer i ens närhet.

Vidare kommer man även att kunna ställa in påminnelser i samband med laddning av fordonen, schemalägga det hela för att ta del av lägre elpriser, men även erhålla adekvata $CCHG-token som belöning

Implementeringen av blockkedja

En av de viktigaste aspekterna när det kommer till C+Charge är den smarta implementeringen av blockchain-teknik. Det hela ämnar skapa ett så kallat P2P (eng. peer-to-peer) betalningssystem, något som kommer underlätta finansieringen av laddningen betydande.

Det hela fungerar så att man kopplas appen till EV-ägarens kryptoplånbok, vilket eliminerar behovet av traditionella betalningssystem. Förutom den användarvänliga aspekten kommer även en rad avgifter att elimineras vilka härleds till traditionella betalningsformer.

En annan viktig aspekt att nämna inom det hela är att plattformen profilerar sig som transparent, något som förser användarna med information i realtid gällande kostnaden för deras laddningssession.

C+Charge marknadsför sig även som hållbar, något som i sin tur ämnar göra det möjligt för EV-ägare till att tjäna in koldioxidkrediter och adekvat belöningar vilka projiceras av en hållbar kryptovaluta.

Det sistnämnda realiseras via partnerskapet Flowcarbon i form av tokeniserade koldioxidkrediter via Flowcarbons Goodness Nature Token ($GNT). Just denna innovativa funktion uppmuntrar EV-förarna till en mer positiv inverkan på den omkringliggande miljön.

En annan aspekt viktigt att nämna i sammanhanget är att koldioxidkrediterna blir tillgängliga för ett betydligt mer bredare användarbas, något som i slutändan även kommer främja positiv implementering av elbilar, samtidigt som man minskar de skadliga utsläpp vilka genereras från diesel- och bensindrivna fordon.

Funktioner hos C Charge Appen

C+Charge profilerar sig ej endast som en form av plattform gällande laddning av elfordon, utan även som ett sätt att förse EV-ägarna med en högre bekvämlighet till att identifiera de närmsta dockningsstationerna.

Det hela återspeglas av b.la detaljer vilka påvisar aktuella väntetider, den tekniska diagnostiken som ämnar återspeglas huruvida laddningsstationen i fråga fungerar så som förväntas, samt en rad andra element vilka anses vara av värde.

Man kan enkelt få en uppfattning om att C+Charge riktar sig endast till privatpersoner baserat på det som vi diskuterat hittills – något som ska tilläggas är långt ifrån sanningen dock!

Faktum är att C+Charge tillhandahåller en unik lösning för alla kommersiella fastighetsförvaltare vilka upplever ett behov av att spåra förbrukningen av el i samband med laddning av elfordon.

Genom att debitera förarna adekvat kommer det hela indirekt att uppmuntra fastighetsförvaltare till att bredda ut sina laddstationer, något som i slutändan kommer gynna båda parter.

För närvarande kvarstår det 24-timmar innan den första etappen av presale-fasen avslutas. Just därför bör man fokusera på att investera i $CCHG-token till den lägsta möjliga kursen innan det hela stiger i samband med att den andra etappen inleds. Vänligen notera även att den första lanseringen via CEX-börserna är planerad att ske den 31 mars!

Relaterade Artiklar: