I takt med att världen blir mer medvetna om de effekterna av klimatförändringar och föroreningar, har fokus flyttats mot att utveckla betydligt mer hållbara och “gröna” alternativ, – något som även inkluderar kryptosfären.

Även om svenskar är i allmänhet duktiga på att återvinna är dessvärre resten av världen betydligt sämre på att fullfölja sina åtaganden när det kommer till att värna om moder jord!

Ett av dessa projekt återspeglas av Ecoterra, det nya och “gröna” kryptoprojektet som ämnar nyttja Ethereum-blockkedjeteknik som ett led i att uppmuntra användare till en högre grad av återvinning via en rad incitament.

Enkel och smidig koncept

Konceptet bakom Ecoterra baseras på en R2E-förhållningssätt (eng. recycle 2 earn), samtidigt det cirkulära ekosystemet ämnar täcka flera aspekter gällande avfallshantering.

För att kunna delta i R2E-systemet måste användarna först och främst skapa ett konto via Ecoterra-appen. Vidare behöver vederbörande identifiera sin närmaste Reverse Vending Machine (RVM), deponera återvinningsbart material och erhålla ett kvitto.

Själva kvitto t kommer att återspegla informationen gällande det återvunna objektet där b.la typ, material, storlek, mängd etc. kommer återspeglas.

När man fotograferat kvittot via appen kommer vederbörande mängt $ECOTERRA-token att tilldelas det personliga kontot, något som realiseras via R2E-systemet.

Spendera intjänade $ECOTERRA på en grönare miljö

Ecoterra ämnar även uppmuntra ägarna av $ECOTERRA-token till att nyttja sin innehav på olika typer av ekorelaterade ändamål. Några av de ändamål vilka man önskar förmå ägarna av token härleds till finansiering av nya träd.

Vidare ämnar man även locka vederbörande till att finansiera projekt vilka omfattar städning av allmänt tillgängliga stränder, stödja utvecklingen av energirelaterade projekt på en global basis etc.

För varje gång som man bidrar till klimatåtgärderna via plattformens egna app eller deltar i finansieringen av dessa aktiviteter kommer det hela att krediteras till ens personliga profil.

Under tiden kommer man att ha byggt upp en imponerande portfölj av olika aktiviteter vilka man valt att stödja, något som i sin tur kommer erbjuda möjligheten till att erhålla en rad incitament.

Tjäna in NFT:er

Några av dessa återspeglas i form av så kallade NFT:er (icke fungibla tokens), vilka i sin tur kan antingen behållas som en form av investering, men även säljas vidare till andra intressenter.

Det som dock skiljer Ecoterra från andra projekt härleds till det faktum att alla de investerare vilka väljer att köpa $ECOTERRA tokens kommer även att erhålla en bonus.

För att man ska uppfylla kravet på bonus måste investeraren i fråga för närvarande generera energi via några av de miljövänliga alternativ som återspeglas på marknaden för närvarande.

Dessa utgörs men begränsas av b.la. vindkraftverk, solpaneler, etc. Hur många extra $ECOTERRA token som vederbörande erhåller för sina åtaganden gällande alternativa energikällor framkommer dock ej för närvarande enligt projektets “whitepaper”.

Relaterade artiklar: