Den rådande finansiella situationen inom rikets gränser är minst sagt oroande, där skenande matvarupriser i kombination med stigande räntor riskerar att skapa en finansiell kris av sällan skådad magnitud!

Även om utvalda tillgångar i form av kryptovalutor, där framför allt Bitcoin (BTC) men även Ethereum (ETC) exponerats för en positiv utveckling är dessvärre siffrorna betydligt mer dystra när det kommer till b.la aktie- och bostadsmarknaden.

En av de som menar på att vi står inför en ekonomisk härdsmälta härleds till ekonomen och affärsmannen Peter Schiff. Vederbörande anser att vi står på tröskeln inför den största finansiella katastrofen någonsin, där han framför allt pekar ut USA som katalysatorn bakom det hela!

Förutspådde den senaste finanskrisen

Peter Schiff förutspådde den senaste finanskrisen redan två år innan det hela officiellt ägde rum (2008), där personen i fråga b.la varnade om att bostadsmarknaden skulle falla likt ett korthus!

Schiff anser att FED (amerikanska centralbanken) bör skulden för det hela, i och med att myndigheten fortsatt på samma spår, något som i sin tur skapat ett betydligt större bubbla än den som återspeglades under finanskrisen 2008!

För den oinsatte spred sig den senaste finanskrisen likt en löpeld över hela världen, där ett av de mest konkreta exempel härleds till Island, där landets banker upplevde en dominoeffekt av konkurser!

Som en bieffekt av det hela resulterade föregående i att invånarnas tilltro när det kommer till det isländska banksystemet raserades fullständigt, en härdsmälta som man ännu ej återhämtat sig ifrån!

Istället för att lära sig något från det hela har man enligt Schiff fortsatt på samma spår, något som i sin tur skapat den alarmerande finansiella bubbla som när som helst riskerar att brista!

Konkursdrabbade banker har aktiverat förfallet

Schiff tolkar de senaste konkurserna av b.la Signature Bank och Silicon Valley Bank som startskottet för den globala finanskrisen, även om allmänheten för närvarande valt att gräva ned huvudet i sanden.

Många har helt enkelt valt att tränga undan minnen från 2008, då världens ekonomier stod på knäna, samtidigt som b.la en kraschad bostadsmarknad, skenande räntor och lågkonjunkturen steg utom kontroll!

Samtidigt är bankerna dåligt rustade för att kunna hantera både sjunkande ekonomin i kombination med en ökad inflation. Med andra ord löper bankerna betydligt högre risk att misslyckas med sitt uppdrag om man även lägger till en lågkonjunktur till ekvationen.

Svenska banker står fortfarande stadigt

Den alarmerande inflationen i den svenska ekonomin har medfört att många sparare väljer att ta ut sitt kapital, för att i sin tur placera det hela i andra tillgångar. Föregående riskerar dock att skapa en krisartad situation i och med avsaknaden av likvida medel

För att kunna täcka upp för avsaknaden av kapital kommer Riksbanken att tvingas trycka mer pengar, något som i sin tur kommer sänka värdet hos den redan sargade och hårt kritiserade svenska kronan!

För de svenska spararna spelar det egentligen ingen roll huruvida deras bank går under eller ej i och med den ökade inflationen, något som garanterat resulterar i att man förlorar sin köpkraft.

Skulle de svenska bankerna mot all förmodan börja falla omkull kommer regeringen att sträcka ut en räddande arm eftersom bankerna inte får gå under!

Ett konkret exempel på föregående återspeglas av den senaste finanskrisen (2008), där investmentbankerna Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bear Stearns, Lehman Brothers, Morgan Stanley m.fl. ansökte om konkurs under en period om endast några dagar!

Det hela resulterade i att den amerikanska regeringen valde att rädda bankerna genom att bevilja ett så kallat “nödlån”, samtidigt som medborgarna fick ta emot smällen genom att finansiera “nödlånet” i form av ett högre skattetryck!

Relaterade artiklar: