Metropoly är en av de nyaste kryptoprojekten med målet att revolutionerna hur individer förhåller sig till investeringar i fastigheter. På en konkret plan ämnar man erbjuda möjligheten till att äga en fraktion av en fysisk bostad genom att projicera det hela i form av så kallade NFT:er (icke-fungibla tokens).

En annan positiv aspekt med Metropoly är att man erbjuds möjligheten till att diversifiera sin investeringsportfölj. Till skillnad från att investera i konventionella krypton så som Bitcoin (BTC), inklusive Ether (ETH) m.fl. investerar man via plattformen i konventionella fastigheter.

Investeringar i fastigheter är dock ingen ny företeelse, utan har alltid refererats till som en av de stabilaste investeringsformerna. Framförallt anses investeringsformen stå sig starkt under tider med hög inflation.

Dock har kravet på kapital, som ofta återspeglas av flera miljoner kronor medfört att endast få utvalda aktörer kunnat sko sig på det hela. Det är just här som Metropoly kommer in i bilden, där man ämnar erbjuda möjligheten att investera i fastigheter med så lite som 1000 kr!

Metropoly: Hur fungerar plattformen i praktiken?

Metropoly refereras till (enligt egen utsago) som världens första icke-fungibla (NFT) marknadsplats när det kommer till fastighetsrelaterade tillgångar.

Katalysatorn i den ekosystem inom vilken plattformens “mynt” $METRO återfinns härleds till förmågan att koppla samman intressenter via ett intuitiv och användarvänligt gränssnitt.

Teamet bakom Metropoly hade som mål att skapa det smidigaste och enklaste sättet för kryptoinvesterare att diversifiera sina tillgångar. Man strävade efter att erbjuda en form av tillgång som återspeglades av förmågan att generera kapital, samtidigt som den projicerades av en lägre volatilitet.

Just volatiliteten är något som många kryptoinvesterare ofta fått bekanta sig med, framförallt under den gånga året då kryptovintern gjorde sig påtaglig – något som resulterade i att alla kryptovalutor upplevde en betydande värdeminskning!

Förutom en säkrare investeringsform har även Metropoly mål om att erbjuda en miljö där investerare och köpare kan mötas, utan att vederbörande behövde förlika sig med behovet av att hantera den byråkratiska delen av affären.

Det hela innebär att inga banker involveras i processen, något som eliminerar behovet av kreditkontroller, samtidigt som affärerna i fråga styrs ej av den fysiska placeringen – varken när det kommer till köpare eller säljare!

I och med ovanstående kan varje given individ, oberoende var man råkar befinna sig fysiskt komma igång med investera i fastigheter till ett symboliskt belopp i form av 1000 kr!

Passiv inkomst för fastighetsägare

En annan betydande fördel när det kommer till Metropoly härleds till det faktum att alla de fastighetsägare vilka erbjuder sina tillgångar via NFT:er erbjuds möjligheten till att tjäna passiva inkomster.

Den bakomliggande arbetet med tillgångarna hanteras av teamet bakom Metropoly. Med andra ord behöver fastighetsägarna endast luta sig tillbaka och vänta in på att pengarna rullar in på kontot!

Genom att optimera hyresavkastningen och säkerställa adekvat fastighetsunderhåll har Metropoly kapaciteten att projicera långsiktiga vinster för alla inblandade.

För mer information om hur man går tillväga för att investera i presale-fasen, vänligen besök projektets officiella webbplats.

Metropoly presale-fas: Investera i $METRO-token

Plattformens egna “krypto” i form av $METRO erbjuds för närvarande till försäljning under den pågående presale-fasen. Token i fråga kommer b.la att nyttjas som ett så kallad verktygstoken för både fastighetsmarknaden och plattformens inhemska ekosystem.

I samband med att denna text utformas har presale-fasen samlat in över $528 000 dollar, samtidigt som $METRO-token kan köpas till en kurs om $0,0625. Vänligen notera att man redan samlat in 53% av den uppsatta målet i form av $1 miljon dollar!

Relaterade artiklar: